Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Засенко Володимир Іванович
Відділ Синергетики
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
zasenko@bitp.kiev.ua

Здоревський Олексій Олександрович
Лабораторія біофізики макромолекул
Посада: молодший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
zdorevskyi@bitp.kiev.ua

Золотарюк Олександр Васильович
Відділ Математичних методів в теоретичній фізиці
Посада: головний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
azolo@bitp.kiev.ua

Золотарюк Ярослав Олександрович
Лабораторія сильнокорельованих низьковимірних систем
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший дослідник
yzolo@bitp.kiev.ua