Співробітники наукових відділів
Зінов'єв Генадій Михайлович
Відділ фізики високих густин енергії
Посада: завідувач відділу
доктор фіз.-мат. наук
професор
чл.-кор. НАН України
gezin@bitp.kiev.ua, Gennady.Zinovjev@cern.ch
Тел: +38(044) 52-13-4-56
Наукові результати Публікації

Загородній Анатолій Глібович
Відділ синергетики
Посада: головний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
професор
академік НАН України
azagorodny@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-23
Наукові результати Публікації

Засенко Володимир Іванович
Відділ синергетики
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
zasenko@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-08
Наукові результати Публікації

Здоревський Олексій Олександрович
Лабораторія біофізики макромолекул
Посада: молодший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
zdorevskyi@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-1-39
Наукові результати Публікації

Золотарюк Олександр Васильович
Відділ математичних методів в теоретичній фізиці
Посада: головний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
azolo@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-38
Наукові результати Публікації

Золотарюк Ярослав Олександрович
Лабораторія сильнокорельованих низьковимірних систем
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший дослідник
yzolo@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-97
Наукові результати Публікації
Наукові відділи
Наукові відділи