Співробітники наукових відділів
Відділ теорії квантових процесів у наносистемах
Петров Ельмар Григорович
Посада: завідувач відділу
доктор фіз.-мат. наук
професор
чл.-кор. НАН України
epetrov@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-41
Наукові результати Публікації

Христофоров Леонід Миколайович
Посада: головний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
lchrist@bitp.kiev.ua
Наукові результати Публікації

Кручинін Сергій Павлович
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
професор
kruchitp@bitp.kiev.ua, sergeikruchinin@yahoo.com
Тел: +38(044) 52-13-1-62
Наукові результати Публікації

Тесленко Віктор Іванович
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
vtes@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-87
Наукові результати Публікації

Григорчук Микола Іванович
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
ngrigor@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-1-91
Наукові результати Публікації

Капітанчук Олексій Леонідович
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
alkapt@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-49
Наукові результати Публікації

Шевченко Євген Віталійович
Посада: науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
shevchenko@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-1-74
Наукові результати Публікації

Леонов Володимир Олександрович
Посада: молодший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
vleonov@bitp.kiev.ua
Наукові результати Публікації

Герасименко Ірина Миколаївна
Посада: провідний інженер
gerasimenko@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-477
Наукові результати Публікації
Наукові відділи
Наукові відділи