Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Відділ Теорії квантових процесів у наносистемах
Петров Ельмар Григорович
Посада: завідувач відділу
доктор фіз.-мат. наук
професор, чл.-кор. НАН України
epetrov@bitp.kiev.ua

Христофоров Леонід Миколайович
Посада: головний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
lchrist@bitp.kiev.ua

Кручинін Сергій Павлович
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
професор
kruchitp@bitp.kiev.ua, sergeikruchinin@yahoo.com

Тесленко Віктор Іванович
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
vtes@bitp.kiev.ua

Капітанчук Олексій Леонідович
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
alkapt@bitp.kiev.ua

Шевченко Євген Віталійович
Посада: науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
shevchenko@bitp.kiev.ua

Леонов Володимир Олександрович
Посада: молодший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
leogluck@gmail.com, vleonov@bitp.kiev.ua

Туник Сергій Миколайович
аспірант
Toonik@ukr.net

Герасименко Ірина Миколаївна
Посада: провідний інженер
gerasimenko@bitp.kiev.ua