Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Відділ Теорії ядра і квантової теорії поля
Харченко Владислав Федорович
Посада: головний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
професор
vkharchenko@bitp.kiev.ua

Кузьмичов Валентин Євдокимович
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
specrada@bitp.kiev.ua

Петров Микола Митрофанович
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
pet@bitp.kiev.ua

Анчишкін Дмитро Владленович
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
dmytro.kiev@gmail.com

Шадура Віталій Миколайович
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
shadura@bitp.kiev.ua

Бабенко Володимир Олексійович
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
pet2@ukr.net

Гринюк Борис Євгенович
Посада: завідувач відділу
кандидат фіз.-мат. наук
bgrinyuk@bitp.kiev.ua

Журавель Денис Віталійович
Посада: молодший науковий співробітник
доктор фiлософiї
lpbest@ukr.net

Пушкаш Ольга Анатоліївна
Посада: провідний інженер
olgapushkash@bitp.kiev.ua
Лабораторія структури атомних ядер
Лашко Юлія Анатоліївна
Посада: завідувач лабораторії
доктор фіз.-мат. наук
старший дослідник
ylashko@gmail.com

Василевський Віктор Семенович
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
vsvasilevsky@gmail.com

Нестеров Олександр Володимирович
Посада: старший науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
nesterov@bitp.kiev.ua

Солоха-Климчак Мар'яна Дмитрівна
Посада: провідний інженер
mariana_sk@ukr.net