Співробітники наукових відділів
Гаврилик Олександр Михайлович
Відділ математичних методів в теоретичній фізиці
Посада: завідувач відділу
доктор фіз.-мат. наук
професор
omgavr@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-1-41
Наукові результати Публікації

Гамаюн Олександр Володимирович
Лабораторія теорії інтегровних систем
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
gamayun@bitp.kiev.ua
Наукові результати Публікації

Герасименко Ірина Миколаївна
Відділ теорії квантових процесів у наносистемах
Посада: провідний інженер
gerasimenko@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-477
Наукові результати Публікації

Гончар Микола Семенович
Лабораторія математичного моделювання
Посада: завідувач лабораторії
доктор фіз.-мат. наук
професор
mgonchar@bitp.kiev.ua, mhonchar@i.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-02
Наукові результати Публікації

Горбар Едуард Володимирович
Відділ астрофізики та елементарних частинок
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
gorbar@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-15
Наукові результати Публікації

Горенштейн Марк Ісакович
Відділ фізики високих густин енергії
Посада: головний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
професор
goren@bitp.kiev.ua, goren@fias.uni-frankfurt.de
Тел: +38(044) 52-13-1-08
Наукові результати Публікації

Григоришин Костянтин Віталійович
Відділ синергетики
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
Тел: +38(044) 52-13-1-63
Наукові результати Публікації

Григорчук Микола Іванович
Відділ теорії квантових процесів у наносистемах
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
ngrigor@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-1-91
Наукові результати Публікації

Гринюк Борис Євгенович
Відділ теорії ядра і квантової теорії поля
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
bgrinyuk@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-27
Наукові результати Публікації

Грицай Валерій Йосипович
Відділ синергетики
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
доцент
vgrytsay@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-26
Наукові результати Публікації

Гусєва Наталія Григорівна
Відділ астрофізики та елементарних частинок
Посада: головний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
nguseva@bitp.kiev.ua
Наукові результати Публікації

Гусинін Валерій Павлович
Відділ астрофізики та елементарних частинок
Посада: завідувач відділу
доктор фіз.-мат. наук
професор
чл.-кор. НАН України
vgusynin@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-44
Наукові результати Публікації
Наукові відділи
Наукові відділи