Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Гаврилик Олександр Михайлович
Відділ Математичних методів в теоретичній фізиці
Посада: завідувач відділу
доктор фіз.-мат. наук
професор
omgavr@bitp.kiev.ua

Герасименко Ірина Миколаївна
Відділ Теорії квантових процесів у наносистемах
Посада: провідний інженер
gerasimenko@bitp.kiev.ua

Гончар Микола Семенович
Лабораторія математичного моделювання
Посада: завідувач лабораторії
доктор фіз.-мат. наук
професор
mgonchar@bitp.kiev.ua, mhonchar@i.ua

Горбар Едуард Володимирович
Відділ Астрофізики та елементарних частинок
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник, чл.-кор. НАН України
gorbar@bitp.kiev.ua

Горенштейн Марк Ісакович
Відділ Фізики високих густин енергії
Посада: завідувач відділу
доктор фіз.-мат. наук
професор
goren@bitp.kiev.ua, goren@fias.uni-frankfurt.de, mark.gorenstein@gmail.com

Григоришин Костянтин Віталійович
Відділ Синергетики
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
konst.phys@gmail.com

Гринюк Борис Євгенович
Відділ Теорії ядра і квантової теорії поля
Посада: завідувач відділу
кандидат фіз.-мат. наук
bgrinyuk@bitp.kiev.ua

Грицай Валерій Йосипович
Відділ Синергетики
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
доцент
vgrytsay@bitp.kiev.ua

Гусєва Наталія Григорівна
Відділ Астрофізики та елементарних частинок
Посада: головний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
nguseva@bitp.kiev.ua

Гусинін Валерій Павлович
Відділ Астрофізики та елементарних частинок
Посада: завідувач відділу
доктор фіз.-мат. наук
професор, академік НАН України
vgusynin@bitp.kiev.ua