Премії імені видатних учених
Інституту теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАН України

Премія імені Миколи Боголюбова (2018р.) присуджена
чл.-кор. НАН України Петрову Ельмару Григоровичу
 чл.-кор. Італійської академії наук і мистецтв Брери, професору Варламову Андрію Андрійовичу
за цикл робіт

“Квантовий транспорт енергії і заряду у низьковимірних матеріалах”

Диплом

Премія імені Олександра Давидова (2019р.) присуджена
академіку НАН України Локтєву Вадиму Михайловичу
професору Університету м. Порто Погорелову Юрію Генековичу
за цикл робіт

“Домішкові стани у надпровідниках”

Диплом

Премія імені Олексія Ситенка (2019р.) присуджена
доктору фіз.-мат. наук Григорчуку Миколі Івановичу
за цикл робіт

“Теорія плазмонних явищ в металевих наночастинках”

Диплом

Премія імені Петра Фоміна (2020р.) присуджена
чл.-кор. НАН України Ситенку Юрію Олексійовичу
професору Кріве Іллі Валентиновичу
за цикл робіт

“Термодинамічні і транспортні властивості мезоскопічних систем у зовнішньому магнітному полі”

Диплом

Премія імені Миколи Боголюбова для молодих вчених за 2019 і 2020 роки присуджена
канд. фіз.-мат. наук Побережнюку Роману Володимировичу
канд. фіз.-мат. наук Шаповалу Володимиру Миколайовичу
за цикл робіт

“Рівняння стану і характер еволюції сильновзаємодійної матерії в релятивістських ядро-ядерних зіткненнях”

Диплом

Премія імені Миколи Боголюбова для молодих вчених за 2019 і 2020 роки присуджена
канд. фіз.-мат. наук Єршову Костянтину Васильовичу
канд. фіз.-мат. наук Стародубу Івану Олексійовичу
за цикл робіт

“Нелінійні збудження в надпровідних та магнітних наносистемах за наявності просторової неоднорідності”

Диплом