Премії імені видатних учених
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України

Положення про премії
 • Боголюбовська премія Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова (2018р.) присуджена
  чл.-кор. НАН України Петрову Ельмару Григоровичу
   чл.-кор. Італійської академії наук і мистецтв Брери, професору Варламову Андрію Андрійовичу
  за цикл робіт “Квантовий транспорт енергії і заряду у низьковимірних матеріалах
  Диплом
   
 • Давидовська премія Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова (2019р.) присуджена
  академіку НАН України Локтєву Вадиму Михайловичу
  професору Університету м. Порто Погорелову Юрію Генековичу
  за цикл робіт “Домішкові стани у надпровідниках
  Диплом
   
 • Премія імені Олексія Ситенка Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова (2019р.) присуджена
  доктору фіз.-мат. наук Григорчуку Миколі Івановичу
  за цикл робіт “Теорія плазмонних явищ в металевих наночастинках
  Диплом
   
 • Премія імені Петра Фоміна Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова (2020р.) присуджена
  чл.-кор. НАН України Ситенку Юрію Олексійовичу
  професору Кріве Іллі Валентиновичу
  за цикл робіт “Термодинамічні і транспортні властивості мезоскопічних систем у зовнішньому магнітному полі
  Диплом
   
 • Премія імені Миколи Боголюбова для молодих вчених Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова за 2019 і 2020 роки присуджена
  канд. фіз.-мат. наук Побережнюку Роману Володимировичу
  канд. фіз.-мат. наук Шаповалу Володимиру Миколайовичу
  за цикл робіт “Рівняння стану і характер еволюції сильновзаємодійної матерії в релятивістських ядро-ядерних зіткненнях
  Диплом
   
 • Премія імені Миколи Боголюбова для молодих вчених Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова за 2019 і 2020 роки присуджена
  канд. фіз.-мат. наук Єршову Костянтину Васильовичу
  канд. фіз.-мат. наук Стародубу Івану Олексійовичу
  за цикл робіт “Нелінійні збудження в надпровідних та магнітних наносистемах за наявності просторової неоднорідності
  Диплом
Наукові відділи