Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Положення про премії

Премія імені Миколи Боголюбова (2022 р.) присуджена
доктору фізико-математичних наук Брижик Ларисі Свиридівні
доктору фізико-математичних наук Єремку Олександру Олександровичу
за цикл робіт

«Tочний загальний розв’язок рівняння Дірака з кулонівським потенціалом»

Диплом


Премія імені Миколи Боголюбова для молодих вчених (2022 р.) присуджена
доктору філософії Аджимамбетову Мусферу Даніяровичу
Терсімонову Георгію Сергійовичу
за цикл робіт

«Дослідження сильної взаємодії у заткненнях адронів та ядер»

Диплом


Премія імені Остапа Парасюка (2021р.) присуджена
чл.-кор. НАН України Нікітіну Анатолію Глібовичу
професору Гаврилику Олександру Михайловичу
за цикл робіт

«Симетрії та деформації в моделях сучасної квантової фізики»

Диплом


Премія імені Петра Фоміна (2020р.) присуджена
чл.-кор. НАН України Ситенку Юрію Олексійовичу
професору Кріве Іллі Валентиновичу
за цикл робіт

«Термодинамічні і транспортні властивості мезоскопічних систем у зовнішньому магнітному полі»

Диплом


Премія імені Миколи Боголюбова для молодих вчених за 2019 і 2020 роки присуджена
канд. фіз.-мат. наук Побережнюку Роману Володимировичу
канд. фіз.-мат. наук Шаповалу Володимиру Миколайовичу
за цикл робіт

«Рівняння стану і характер еволюції сильновзаємодійної матерії в релятивістських ядро-ядерних зіткненнях»

Диплом


Премія імені Миколи Боголюбова для молодих вчених за 2019 і 2020 роки присуджена
канд. фіз.-мат. наук Єршову Костянтину Васильовичу
канд. фіз.-мат. наук Стародубу Івану Олексійовичу
за цикл робіт

«Нелінійні збудження в надпровідних та магнітних наносистемах за наявності просторової неоднорідності»

Диплом


Премія імені Олександра Давидова (2019р.) присуджена
академіку НАН України Локтєву Вадиму Михайловичу
професору Університету м. Порто Погорелову Юрію Генековичу
за цикл робіт

«Домішкові стани у надпровідниках»

Диплом


Премія імені Олексія Ситенка (2019р.) присуджена
доктору фіз.-мат. наук Григорчуку Миколі Івановичу
за цикл робіт

«Теорія плазмонних явищ в металевих наночастинках»

Диплом


Премія імені Миколи Боголюбова (2018р.) присуджена
чл.-кор. НАН України Петрову Ельмару Григоровичу
чл.-кор. Італійської академії наук і мистецтв Брери, професору Варламову Андрію Андрійовичу
за цикл робіт

«Квантовий транспорт енергії і заряду у низьковимірних матеріалах»

Диплом