Співробітники наукових відділів
Савченко Денис Олександрович
Лабораторія астрофізики і космології
Посада: молодший науковий співробітник
dsavchenko@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-1-15
Наукові результати Публікації

Сагун Віолетта Василівна
Лабораторія грід обчислень у фізиці
Посада: молодший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
v_sagun@ukr.net
Тел: +38(044) 52-13-4-52
Наукові результати Публікації

Свістунов Сергій Якович
Відділ комп'ютерного забезпечення наукових досліджень і науково-технічної інформації
Посада: завідувач відділу
кандидат тех. наук
svistunov@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-1-32
Наукові результати Публікації

Семенов Андрій Олександрович
Відділ синергетики
Посада: провідний науковий співробітник
доктор наук з галузі "Природничі науки"
старший науковий співробітник
andrii.semenov@bitp.kiev.ua
Наукові результати Публікації

Синюков Юрій Михайлович
Відділ фізики високих густин енергії
Посада: головний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
професор
sinyukov@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-1-75
Наукові результати Публікації

Ситенко Юрій Олексійович
Відділ теорії ядра і квантової теорії поля
Посада: завідувач відділу
доктор фіз.-мат. наук
професор
чл.-кор. НАН України
yusitenko@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-90
Наукові результати Публікації

Скрипник Юрій Вікторович
Лабораторія сильнокорельованих низьковимірних систем
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
skrypnyk@bitp.kiev.ua, yuriy.v.skrypnyk@gmail.com
Тел: +38(044) 52-13-4-17
Наукові результати Публікації

Солоха-Климчак Мар'яна Дмитрівна
Лабораторія структури атомних ядер
Посада: провідний інженер
mariana_sk@ukr.net
Наукові результати Публікації

Стародуб Іван Олексійович
Лабораторія сильнокорельованих низьковимірних систем
Посада: науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
starodub@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-48
Наукові результати Публікації
Наукові відділи
Наукові відділи