Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Савченко Денис Олександрович
Лабораторія астрофізики і космології
Посада: молодший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
dsavchenko@bitp.kiev.ua

Савчук Олег Володимирович
Відділ Фізики високих густин енергії
аспірант
savchukolegv@gmail.com, savchuk@fias.uni-frankfurt.de

Свістунов Сергій Якович
Відділ Комп'ютерного забезпечення наукових досліджень і науково-технічної інформації
Посада: завідувач відділу
кандидат тех. наук
svistunov@bitp.kiev.ua

Семенов Андрій Олександрович
Відділ Синергетики
Посада: провідний науковий співробітник
доктор наук з галузі "Природничі науки"
старший науковий співробітник
andrii.semenov@bitp.kiev.ua

Синюков Юрій Михайлович
Відділ Фізики високих густин енергії
Посада: головний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
професор
sinyukov@bitp.kiev.ua

Скрипник Юрій Вікторович
Лабораторія сильнокорельованих низьковимірних систем
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
skrypnyk@bitp.kiev.ua, yuriy.v.skrypnyk@gmail.com

Скрипник Тарас Володимирович
Відділ Математичних методів в теоретичній фізиці
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
tskrypnyk@bitp.kiev.ua

Солоха-Климчак Мар'яна Дмитрівна
Лабораторія структури атомних ядер
Посада: провідний інженер
mariana_sk@ukr.net

Стародуб Іван Олексійович
Лабораторія сильнокорельованих низьковимірних систем
Посада: науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
starodub@bitp.kiev.ua