Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Відділ Теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
Брижик Лариса Свиридівна
Посада: завідувач відділу
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
brizhik@bitp.kiev.ua

Локтєв Вадим Михайлович
Посада: головний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
професор, академік НАН України
vloktev@bitp.kiev.ua

Малишева Любов Іванівна
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
malysh@bitp.kiev.ua

Оніпко Олександр Іванович
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
професор
aleon@bitp.kiev.ua, alexanderthenth@gmail.com

Вахненко Олексій Олексійович
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
vakhnenko@bitp.kiev.ua

Кравчук Володимир Петрович
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
vkravchuk@bitp.kiev.ua, volodymyr.kr@gmail.com

Єршов Костянтин Васильович
Посада: молодший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
kostya.er@gmail.com, yershov@bitp.kiev.ua

Решотка Богдана
Посада: провідний інженер
Лабораторія сильнокорельованих низьковимірних систем
Шарапов Сергій Геннадійович
Посада: завідувач лабораторії
доктор фіз.-мат. наук
старший дослідник
sharapov@bitp.kiev.ua

Єремко Олександр Олександрович
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
eremko@bitp.kiev.ua

Золотарюк Ярослав Олександрович
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший дослідник
yzolo@bitp.kiev.ua

Скрипник Юрій Вікторович
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
skrypnyk@bitp.kiev.ua, yuriy.v.skrypnyk@gmail.com

Понежа Олена Олександрівна
Посада: науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
ponezha@bitp.kiev.ua

Стародуб Іван Олексійович
Посада: науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
starodub@bitp.kiev.ua

Букатова Дарина Владиславівна
аспірант
rayleighdf@gmail.com

Німий Ігор Олександрович
аспірант
igornimyi@gmail.com
Лабораторія біофізики макромолекул
Волков Сергій Наумович
Посада: завідувач лабораторії
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
snvolkov@bitp.kiev.ua

Крячко Євген Сергійович
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
evgene.kryachko@gmail.com, e_kryachko@yahoo.com

Перепелиця Сергій Миколайович
Посада: старший науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший дослідник
perepelytsya@bitp.kiev.ua

П'ятницький Дмитро Валерійович
Посада: науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
dvpyat@gmail.com

Здоревський Олексій Олександрович
Посада: молодший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
zdorevskyi@bitp.kiev.ua

Каневська Поліна Павлівна
Посада: провідний інженер
kanevska@bitp.kiev.ua, ppkaneska@gmail.com

Бубон Тетяна Леонідівна
Посада: молодший науковий співробітник
tanya-bubon@ukr.net, tabubon@bitp.kiev.ua