Співробітники наукових відділів
П'ятницький Дмитро Валерійович
Лабораторія біофізики макромолекул
Посада: науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
dvpyat@gmail.com
Тел: +38(044) 52-13-1-01
Наукові результати Публікації

Пелих Володимир Володимирович
Відділ комп'ютерного забезпечення наукових досліджень і науково-технічної інформації
Посада: провідний інженер
pelykh@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-64
Наукові результати Публікації

Перепелиця Сергій Миколайович
Лабораторія біофізики макромолекул
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
старший дослідник
perepelytsya@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-95
Наукові результати Публікації

Петров Ельмар Григорович
Відділ теорії квантових процесів у наносистемах
Посада: завідувач відділу
доктор фіз.-мат. наук
професор
чл.-кор. НАН України
epetrov@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-41
Наукові результати Публікації

Петров Микола Митрофанович
Відділ теорії ядра і квантової теорії поля
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
pet@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-72
Наукові результати Публікації

Побережнюк Роман Володимирович
Відділ фізики високих густин енергії
Посада: науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
rpoberezhnyuk@gmail.com
Наукові результати Публікації

Понежа Олена Олександрівна
Лабораторія сильнокорельованих низьковимірних систем
Посада: науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
ponezha@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-91
Наукові результати Публікації

Пушкаш Ольга Анатоліївна
Відділ теорії ядра і квантової теорії поля
Посада: провідний інженер
olgapushkash@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-84
Наукові результати Публікації
Наукові відділи
Наукові відділи