Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

П'ятницький Дмитро Валерійович
Лабораторія біофізики макромолекул
Посада: науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
dvpyat@gmail.com

Пелих Володимир Володимирович
Відділ Комп'ютерного забезпечення наукових досліджень і науково-технічної інформації
Посада: провідний інженер
pelykh@bitp.kiev.ua

Перепелиця Сергій Миколайович
Лабораторія біофізики макромолекул
Посада: старший науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший дослідник
perepelytsya@bitp.kiev.ua

Петров Ельмар Григорович
Відділ Теорії квантових процесів у наносистемах
Посада: завідувач відділу
доктор фіз.-мат. наук
професор, чл.-кор. НАН України
epetrov@bitp.kiev.ua

Петров Микола Митрофанович
Відділ Теорії ядра і квантової теорії поля
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
pet@bitp.kiev.ua

Побережнюк Роман Володимирович
Відділ Фізики високих густин енергії
Посада: науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
rpoberezhnyuk@gmail.com

Полещук Михайло Михайлович
Лабораторія астрофізики і космології
аспірант
mihail.pol1999@gmail.com

Понежа Олена Олександрівна
Лабораторія сильнокорельованих низьковимірних систем
Посада: науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
ponezha@bitp.kiev.ua

Пушкаш Ольга Анатоліївна
Відділ Теорії ядра і квантової теорії поля
Посада: провідний інженер
olgapushkash@bitp.kiev.ua