Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Шадура Віталій Миколайович
Відділ Теорії ядра і квантової теорії поля
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
shadura@bitp.kiev.ua

Шаповал Володимир Миколайович
Відділ Фізики високих густин енергії
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
shapoval@bitp.kiev.ua

Шарапов Сергій Геннадійович
Лабораторія сильнокорельованих низьковимірних систем
Посада: завідувач лабораторії
доктор фіз.-мат. наук
старший дослідник
sharapov@bitp.kiev.ua

Шевченко Євген Віталійович
Відділ Теорії квантових процесів у наносистемах
Посада: науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
shevchenko@bitp.kiev.ua

Штанов Юрій Володимирович
Лабораторія астрофізики і космології
Посада: завідувач лабораторії
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
shtanov@bitp.kiev.ua