Співробітники наукових відділів
Шадура Віталій Миколайович
Відділ теорії ядра і квантової теорії поля
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
shadura@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-40
Наукові результати Публікації

Шаповал Володимир Миколайович
Відділ фізики високих густин енергії
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
Тел: +38(044) 52-13-1-53
Наукові результати Публікації

Шарапов Сергій Геннадійович
Лабораторія сильнокорельованих низьковимірних систем
Посада: завідувач лабораторії
доктор фіз.-мат. наук
старший дослідник
sharapov@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-1-71
Наукові результати Публікації

Шевченко Євген Віталійович
Відділ теорії квантових процесів у наносистемах
Посада: науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
shevchenko@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-1-74
Наукові результати Публікації

Штанов Юрій Володимирович
Лабораторія астрофізики і космології
Посада: завідувач лабораторії
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
shtanov@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-53
Наукові результати Публікації

Шубний Володимир Олексійович
Відділ теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
Посада: провідний інженер
vshubny@gmail.com
Тел: +38(044) 52-13-1-71
Наукові результати Публікації
Наукові відділи
Наукові відділи