Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Відділ Астрофізики та елементарних частинок
Гусинін Валерій Павлович
Посада: завідувач відділу
доктор фіз.-мат. наук
професор, академік НАН України
vgusynin@bitp.kiev.ua

Ізотов Юрій Іванович
Посада: головний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник, академік НАН України
yizotov@bitp.kiev.ua

Гусєва Наталія Григорівна
Посада: головний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
nguseva@bitp.kiev.ua

Єнковський Ласло Ласлович
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
jenk@bitp.kiev.ua

Горбар Едуард Володимирович
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник, чл.-кор. НАН України
gorbar@bitp.kiev.ua

Томченко Максим Дмитрович
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
mtomchenko@bitp.kiev.ua

Хасай Олександр Валерійович
аспірант
khasaisasha@gmail.com
Лабораторія астрофізики і космології
Штанов Юрій Володимирович
Посада: завідувач лабораторії
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
shtanov@bitp.kiev.ua

Кузьмичов Вадим Валентинович
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
vkuzmichev@bitp.kiev.ua

Савченко Денис Олександрович
Посада: молодший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
dsavchenko@bitp.kiev.ua

Рудаковський Антон Володимирович
Посада: молодший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
rudakovskyi@bitp.kiev.ua

Полещук Михайло Михайлович
аспірант
mihail.pol1999@gmail.com