Автореферати і дисертації

Дата захисту: 2020-02-27
Здоревський Олексій Олександрович
Конкурентна взаємодія молекул пероксиду водню та води з центрами впізнавання макромолекули ДНК
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2019-04-04
Вовченко Володимир Юрiйович
Еволюцiя взаємодiючої багаточастинкової системи, що виникає у зiткненнях релятивiстських ядер
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2019-06-27
Черняк Олександр Миколайович
Перенесення замагнічених частинок у випадковому електричному полі
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2019-06-27
Клюшніченко Олександр Вікторович
Індукована дисипативна взаємодія та колективне розсіяння в ленґмюровому ґратковому газі
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2019-11-28
Вахненко Олексій Олексійович
Нелінійна динаміка багатокомпонентних структурованих низьковимірних систем
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
Дата захисту: 2019-12-05
Момот Андрій Iванович
Ефективнi взаємодiї та флуктуацiї у запорошенiй слабкоiонiзованiй плазмi
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
Дата захисту: 2018-01-11
Соболь Олександр Олександрович
Надкритична нестабільність у графені з зарядженими домішками
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2018-01-11
Ісаєва Карина Олександрівна
Стійкі когерентні структури в атомарних бозе-конденсатах
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2018-02-01
Раков Михайло Володимирович
Чисельне моделювання квантових багаточастинкових систем з використанням тензорних мереж
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2018-02-01
Побережнюк Роман Володимирович
Фазові перетворення та критична точка сильновзаємодіючої матерії в ядро-ядерних зіткненнях
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2018-04-19
Лашко Юлія Анатоліївна
Багатокластерна теорія легких атомних ядер
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
Дата захисту: 2018-04-19
Алькін Антон Олегович
Феноменологія множинного народження заряджених частинок у високоенергетичній взаємодії протонів
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2018-11-01
Лашкін Володимир Михайлович
Стійкі нелінійні когерентні структури в диспергуючих середовищах
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
Дата захисту: 2017-01-19
Набока Владислав Юрiйович
Термалiзацiя та еволюцiя сильновзаємодiйної матерiї в iнтегрованiй гiдрокiнетичнiй моделi ядро-ядерних зiткнень
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2017-03-30
Нестеров Олександр Володимирович
Трикластерна мікроскопічна модель опису властивостей легких атомних ядер
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
Дата захисту: 2017-04-27
Єршов Костянтин Васильович
Магнiтi властивостi викривлених низьковимiрних систем
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2017-06-29
Руденок Iгор Валентинович
Народження частинок, генерацiя лептонної асиметрiї та еволюцiя магнiтних полiв у ранньому Всесвiтi
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2017-10-12
Тимчишин Віталій Богданович
Статистичний опис систем з кулонівським типом взаємодії
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2016-01-28
Сухачов Павло Олександрович
Динамічна генерація щілини та поверхневі стани в діраківських та вейлівських напівметалах
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2016-03-17
Якименко Олександр Ілліч
Динаміка просторових структур в нелінійних середовищах
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
Дата захисту: 2016-05-31
Пилиповський Олександр Васильович
Регулярна і хаотична динаміка топологічних збуджень у магнітних наносистемах
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2015-10-08
Стародуб Іван Олексійович
Динаміка солітонів у просторово-неоднорідних джозефсонівських переходах
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2015-10-08
Безвершенко Юлія Василівна
Інтегровні моделі квантових систем в зовнішніх полях
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2015-11-05
Сагун Віолетта Василівна
Рівняння стану сильновзаємодійної речовини для високоенергетичних ядро-ядерних зіткнень
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2015-11-05
Волков Олексій Максимович
Періодичні структури намагніченості, індуковані спін-поляризованим струмом в наномагнетиках
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2014-05-22
Кравчук Ксенія Григоріївна
Статистичні властивості активності імпульсних нейронів за наявності зворотніх зв'язків
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2014-09-18
Леонов Володимир Олександрович
Кінетика формування струму в молекулярному фотодіоді
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2014-09-18
Челноков Володимир Олексійович
Фазові переходи нескінченного роду в абелевих моделях на ґратці
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2014-10-23
Ломпей Роберт Рудольфович
Коваріантні диференціальні тотожності та закони збереження в метричних теоріях гравітації з крученням
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2014-12-25
Товкач Олег Миколайович
Взаємодії і формування структур в обмежених рідкокристлічних колоїдах
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2014-12-25
Шаповал Володимир Миколайович
Кореляційна фемтоскопія в динамічних моделях ядро-ядерних та протон-протонних зіткнень
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2013-01-17
Іваницький Олексій Ігорович
Феноменологічні рівняння стану сильновзаємодіючої матерії з критичною точкою
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2013-02-27
П'ятницький Дмитро Валерійович
Варіаційні розрахунки структурних особливостей малонуклонних ядер
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2013-02-27
П'ятковський Павло Костянтинович
Динаміка квазічастинкових збуджень у графені
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2013-10-24
Семенов Ігор Львович
Вплив зіткнень на екранування макрочастинок в слабкоіонізованій плазмі
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2013-11-28
Міщенко Юрій Анатолійович
Реалізація композитних квазибозонів деформованими осциляторами
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2011-02-16
Воронов Володимир Геннадійович
Кореляцїї і шуми в заплутаних станах квантових систем
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2012-02-16
Гамаюн Олександр Володимирович
Електрон-електронна взаємодія та генерація щілини в графені
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2012-03-01
Слободенюк Артур Олексійович
Графен та нерелятивістський двовимірний електронний газ у неоднорідному магнітному полі
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2012-06-14
Штанов Юрій Володимирович
Модель світу на брані та еволюція Всесвіту
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
Дата захисту: 2012-09-26
Ребеш Анастасія Петрівна
Нестандартні деформовані квантові осцилятори та їх застосування
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2012-10-18
Волошин Сергій Миколайович
Плакетне формулювання неабелевих калібрувальних теорій на ґратці
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2012-11-22
Безсуднов Ігор Васильович
Вплив структури середовища на її ефективну провідність і 1/f шум поблизу порогу протiкання
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2011-03-21
Задорожна Лідія Володимирівна
Електродинамічні та гравітаційні прояви космічних струн
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2011-04-28
Приходько Олена Олександрівна
Двовимірні локалізовані структури в нелінійних середовищах
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2011-04-28
Крячко Євгеній Сергійович
Cтруктурні і функціональні особливості взаємодії молекул в різних зарядових станах: метод функціоналу густини
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
Дата захисту: 2011-05-12
Соскін Станіслав Маратович
Нуль-дисперсійні явища у коливальних системах
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
Дата захисту: 2011-10-25
Левківський Іван Петрович
Крайові стани в системах з квантовим ефектом Хола
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2010-05-24
Карпенко Юрій Олександрович
Розвиток гідродинамічного та гідрокінетичного підходів для ультра-релятивістських ядро-ядерних зіткнень
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2010-06-10
Іоргов Микола Зіновійович
Квантові інтегровані системи з квантово-алгебраїчними симетріями
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
Дата захисту: 2010-06-17
Шарапов Сергій Геннадійович
Електронні властивості систем з діраківським енергетичним спектром:графен та високотемпературні надпровідники
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
Дата захисту: 2010-07-01
Якубовський Дмитро Анатолійович
Астрофізичні обмеження на параметри стерильних нейтрино врамках теорії мінімального розширення Стандартної Моделі
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2010-09-30
Анчишкін Дмитро Владленович
Квантові флуктуації та кореляції в обмежених адронних системах
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
Дата захисту: 2010-11-10
Горбар Едуард Володимирович
Динамічне порушення симетрії в зовнішніх полях
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук

Почесні доктори

Наукові відділи