Автореферати і дисертації

Дата захисту: 2019-04-04
Вовченко Володимир Юрiйович

Еволюцiя взаємодiючої багаточастинкової системи, що виникає у зiткненнях релятивiстських ядер

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Дата захисту: 2019-06-27
Черняк Олександр Миколайович

Перенесення замагнічених частинок у випадковому електричному полі

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Дата захисту: 2019-06-27
Клюшніченко Олександр Вікторович

Індукована дисипативна взаємодія та колективне розсіяння в ленґмюровому ґратковому газі

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Дата захисту: 2019-11-28
Вахненко Олексій Олексійович

Нелінійна динаміка багатокомпонентних структурованих низьковимірних систем

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук

Дата захисту: 2019-12-05
Момот Андрій Iванович

Ефективнi взаємодiї та флуктуацiї у запорошенiй слабкоiонiзованiй плазмi

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук