Автореферати і дисертації
Дата захисту: 2021-02-25
Савченко Денис Олександрович
«Розподіл і спостережні прояви легкої темної матерії»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2021-03-25
Скрипник Тарас Володимирович
«Метод некососиметричних r-матриць та нові інтегровні класичні і квантові системи»
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
Дата захисту: 2021-03-25
Рудаковський Антон Володимирович
«Формування структур та реіонізація Всесвіту в моделях темної матерії»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2021-04-27
Баськов Роман Анатолійович
«Поширення лазерного випромінювання у турбулентній атмосфері»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2021-04-27
Співак Андрій Ярославович
«Структуризація та динамічні процеси в багаточастинкових мікро-механічних системах під впливом зовнішніх збурень»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2021-05-06
Назаренко Андрій Володимирович
«Статистичні властивості систем із сильною взаємодією та ефекти ґравітації»
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
Дата захисту: 2020-02-27
Здоревський Олексій Олександрович
«Конкурентна взаємодія молекул пероксиду водню та води з центрами впізнавання макромолекули ДНК»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2019-04-04
Вовченко Володимир Юрiйович
«Еволюцiя взаємодiючої багаточастинкової системи, що виникає у зiткненнях релятивiстських ядер»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2019-06-27
Черняк Олександр Миколайович
«Перенесення замагнічених частинок у випадковому електричному полі»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2019-06-27
Клюшніченко Олександр Вікторович
«Індукована дисипативна взаємодія та колективне розсіяння в ленґмюровому ґратковому газі»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2019-11-28
Вахненко Олексій Олексійович
«Нелінійна динаміка багатокомпонентних структурованих низьковимірних систем»
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
Дата захисту: 2019-12-05
Момот Андрій Iванович
«Ефективнi взаємодiї та флуктуацiї у запорошенiй слабкоiонiзованiй плазмi»
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
Дата захисту: 2018-01-11
Соболь Олександр Олександрович
«Надкритична нестабільність у графені з зарядженими домішками»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2018-01-11
Ісаєва Карина Олександрівна
«Стійкі когерентні структури в атомарних бозе-конденсатах»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2018-02-01
Раков Михайло Володимирович
«Чисельне моделювання квантових багаточастинкових систем з використанням тензорних мереж»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2018-02-01
Побережнюк Роман Володимирович
«Фазові перетворення та критична точка сильновзаємодіючої матерії в ядро-ядерних зіткненнях»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2018-04-19
Лашко Юлія Анатоліївна
«Багатокластерна теорія легких атомних ядер»
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
Дата захисту: 2018-04-19
Алькін Антон Олегович
«Феноменологія множинного народження заряджених частинок у високоенергетичній взаємодії протонів»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2018-11-01
Лашкін Володимир Михайлович
«Стійкі нелінійні когерентні структури в диспергуючих середовищах»
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
Дата захисту: 2017-01-19
Набока Владислав Юрiйович
«Термалiзацiя та еволюцiя сильновзаємодiйної матерiї в iнтегрованiй гiдрокiнетичнiй моделi ядро-ядерних зiткнень»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2017-03-30
Нестеров Олександр Володимирович
«Трикластерна мікроскопічна модель опису властивостей легких атомних ядер»
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
Дата захисту: 2017-04-27
Єршов Костянтин Васильович
«Магнiтi властивостi викривлених низьковимiрних систем»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2017-06-29
Руденок Iгор Валентинович
«Народження частинок, генерацiя лептонної асиметрiї та еволюцiя магнiтних полiв у ранньому Всесвiтi»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2017-10-12
Тимчишин Віталій Богданович
«Статистичний опис систем з кулонівським типом взаємодії»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2016-01-28
Сухачов Павло Олександрович
«Динамічна генерація щілини та поверхневі стани в діраківських та вейлівських напівметалах»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2016-03-17
Якименко Олександр Ілліч
«Динаміка просторових структур в нелінійних середовищах»
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
Дата захисту: 2016-05-31
Пилиповський Олександр Васильович
«Регулярна і хаотична динаміка топологічних збуджень у магнітних наносистемах»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук