Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Анатолій Глібович Загородній
Анатолій Глібович Загородній
директор,
академік НАН України, президент НАН України,
професор, доктор фізико-математичних наук
Phone: +380 (44) 526 53 62
Email: azagorodny@bitp.kiev.ua

Володимир Іванович Засенко
Володимир Іванович Засенко
заступник директора з наукової роботи,
доктор фізико-математичних наук
Phone: +380 (44) 521 34 08
Email: zasenko@bitp.kiev.ua

Микола Іванович Глушко
Микола Іванович Глушко
заступник директора з загальних питань,
кандидат фізико-математичних наук
Phone: +380 (44) 521 34 62
Email: mglushko@bitp.kiev.ua

Сергій Миколайович Перепелиця
Сергій Миколайович Перепелиця
вчений секретар,
доктор фізико-математичних наук
Phone: +380 (44) 521 34 94
Email: perepelytsya@bitp.kiev.ua, itp@bitp.kiev.ua