Дирекція


Анатолій Глібович Загородній

Анатолій Глібович Загородній

директор,
академік НАН України, віце-президент НАН України,
професор, доктор фізико-математичних наук

Phone:
+380 44 526 53 62

Email:
azagorodnybitp.kiev.ua


Володимир Іванович Засенко

заступник директора з наукової роботи,
доктор фізико-математичних наук

Phone:
+380 44 521 34 08

Email:
zasenkobitp.kiev.ua

Володимир Іванович Засенко

Микола Іванович Глушко

Микола Іванович Глушко

заступник директора з загальних питань,
кандидат фізико-математичних наук

Phone:
+380 44 521 34 62

Email:
mglushkobitp.kiev.ua


Сергій Миколайович Перепелиця

вчений секретар, кандидат фізико-математичних наук

Phone:
+380 44 521 34 94

Email:
perepelytsyabitp.kiev.ua
itpbitp.kiev.ua

Сергій Миколайович Перепелиця