Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Каневська Поліна Павлівна
Лабораторія біофізики макромолекул
Посада: провідний інженер
kanevska@bitp.kiev.ua, ppkaneska@gmail.com

Капітанчук Олексій Леонідович
Відділ Теорії квантових процесів у наносистемах
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
alkapt@bitp.kiev.ua

Клен Микита Дмитрович
Відділ Синергетики
аспірант
3dsynd@gmail.com

Ковтонюк Вадим Сергійович
Відділ Синергетики
аспірант
vadymkovtoniuk@gmail.com

Козирський Володимир Глібович
Лабораторія математичного моделювання
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
kozyrski@bitp.kiev.ua

Кочерга Ольга Дмитрівна
Відділ Синергетики
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
kocherga@bitp.kiev.ua

Кравчук Володимир Петрович
Відділ Теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
vkravchuk@bitp.kiev.ua, volodymyr.kr@gmail.com

Кручинін Сергій Павлович
Відділ Теорії квантових процесів у наносистемах
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
професор
kruchitp@bitp.kiev.ua, sergeikruchinin@yahoo.com

Крячко Євген Сергійович
Лабораторія біофізики макромолекул
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
evgene.kryachko@gmail.com, e_kryachko@yahoo.com

Кузнєцов Володимир Олексійович
Відділ Фізики високих густин енергії
kuznietsov09@ukr.net

Кузьмичов Вадим Валентинович
Лабораторія астрофізики і космології
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
vkuzmichev@bitp.kiev.ua

Кузьмичов Валентин Євдокимович
Відділ Теорії ядра і квантової теорії поля
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
specrada@bitp.kiev.ua