Співробітники наукових відділів
Канєвська Поліна Павлівна
Лабораторія біофізики макромолекул
Посада: провідний інженер
kanevska@bitp.kiev.ua, ppkaneska@gmail.com
Тел: +38(044) 52-13-4-95
Наукові результати Публікації

Капітанчук Олексій Леонідович
Відділ теорії квантових процесів у наносистемах
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
alkapt@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-49
Наукові результати Публікації

Козирський Володимир Глібович
Лабораторія математичного моделювання
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
kozyrski@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-73
Наукові результати Публікації

Кочерга Ольга Дмитрівна
Відділ синергетики
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
kocherga@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-28
Наукові результати Публікації

Кравчук Володимир Петрович
Відділ теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
vkravchuk@bitp.kiev.ua, volodymyr.kr@googlemail.com
Тел: +38(044) 52-13-1-67
Наукові результати Публікації

Кручинін Сергій Павлович
Відділ теорії квантових процесів у наносистемах
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
професор
kruchitp@bitp.kiev.ua, sergeikruchinin@yahoo.com
Тел: +38(044) 52-13-1-62
Наукові результати Публікації

Крячко Євген Сергійович
Лабораторія біофізики макромолекул
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
evgene.kryachko@gmail.com, e_kryachko@yahoo.com
Тел: +38(044) 52-13-1-73
Наукові результати Публікації

Кузьмичов Вадим Валентинович
Лабораторія астрофізики і космології
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
vkuzmichev@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-61
Наукові результати Публікації

Кузьмичов Валентин Євдокимович
Відділ теорії ядра і квантової теорії поля
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
specrada@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-05
Наукові результати Публікації
Наукові відділи
Наукові відділи