Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Оніпко Олександр Іванович
Відділ Теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
професор
aleon@bitp.kiev.ua, alexanderthenth@gmail.com