Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Статут Інституту
Правила внутрішнього трудового розпорядку Інституту
Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад Інституту
Положення про премії імені видатних учених Інституту
Концепція розвитку Інституту на 2016-2021 роки
Постанова Президії НАН України від 29.09.2021 № 291
«Основні принципи організації та діяльності наукової установи НАН України»
Постанова Президії НАН України від від 27.10.2021 № 330
«План заходів з реалізації Концепції розвитку НАН України на 2021–2025 роки»
Gender Equality Plan 2022-2024
Аdopted by the Scientific Council of the Bogolyubov Institute for Theoretical Physics of the National Academy of Science of Ukraine on January 13, Minutes No 1
Статут НАН України 2021
Постанова КМ України від 14.12.2016 № 998
Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи
Положення про виборчу комісію Інституту
Положення про організаційний комітет з проведення виборів Інституту