Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Лашко Юлія Анатоліївна
Лабораторія структури атомних ядер
Посада: завідувач лабораторії
доктор фіз.-мат. наук
старший дослідник
ylashko@gmail.com

Лев Богдан Іванович
Відділ Синергетики
Посада: завідувач відділу
доктор фіз.-мат. наук
професор, академік НАН України
bilev@bitp.kiev.ua, bohdan.lev@gmail.com

Леонов Володимир Олександрович
Відділ Теорії квантових процесів у наносистемах
Посада: молодший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
leogluck@gmail.com, vleonov@bitp.kiev.ua

Лисенко Артемій
Відділ Фізики високих густин енергії
Посада: лаборант

Локтєв Вадим Михайлович
Відділ Теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
Посада: головний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
професор, академік НАН України
vloktev@bitp.kiev.ua