Співробітники наукових відділів
Лашко Юлія Анатоліївна
Лабораторія структури атомних ядер
Посада: завідувач лабораторії
доктор фіз.-мат. наук
старший дослідник
ylashko@gmail.com
Тел: +38(044) 52-13-1-77
Наукові результати Публікації

Лев Богдан Іванович
Відділ синергетики
Посада: завідувач відділу
доктор фіз.-мат. наук
професор
чл.-кор. НАН України
bilev@bitp.kiev.ua, bohdan.lev@gmail.com
Тел: +38(044) 52-13-1-63
Наукові результати Публікації

Леонов Володимир Олександрович
Відділ теорії квантових процесів у наносистемах
Посада: молодший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
vleonov@bitp.kiev.ua
Наукові результати Публікації

Локтєв Вадим Михайлович
Відділ теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
Посада: головний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
професор
академік НАН України
vloktev@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-39
Наукові результати Публікації
Наукові відділи
Наукові відділи