Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Ізотов Юрій Іванович
Відділ Астрофізики та елементарних частинок
Посада: головний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник, академік НАН України
yizotov@bitp.kiev.ua

Іоргов Микола Зіновійович
Лабораторія теорії інтегровних систем
Посада: завідувач лабораторії
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
iorgov@bitp.kiev.ua