Співробітники наукових відділів
Іваницький Олексій Ігоревич
Відділ фізики високих густин енергії
Посада: науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
a_iv_@ukr.net
Тел: +38(044) 52-13-4-52
Наукові результати Публікації

Ізотов Юрій Іванович
Відділ астрофізики та елементарних частинок
Посада: головний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
академік НАН України
yizotov@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-1-61
Наукові результати Публікації

Іоргов Микола Зіновійович
Лабораторія теорії інтегровних систем
Посада: завідувач лабораторії
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
iorgov@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-1-66
Наукові результати Публікації
Наукові відділи
Наукові відділи