Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Відділ Фізики високих густин енергії
Горенштейн Марк Ісакович
Посада: завідувач відділу
доктор фіз.-мат. наук
професор
goren@bitp.kiev.ua, goren@fias.uni-frankfurt.de, mark.gorenstein@gmail.com

Синюков Юрій Михайлович
Посада: головний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
професор
sinyukov@bitp.kiev.ua

Борисенко Олег Анатолійович
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
oleg@bitp.kiev.ua

Мартинов Євген Сергійович
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
професор
martynov@bitp.kiev.ua

Борисюк Дмитро Леонідович
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
borisyuk@bitp.kiev.ua

Аккелін Сергій Валентинович
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
akkelin@bitp.kiev.ua

Шаповал Володимир Миколайович
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
shapoval@bitp.kiev.ua

Волошин Сергій Миколайович
Посада: науковий співробітник
billy.sunburn@gmail.com

Побережнюк Роман Володимирович
Посада: науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
rpoberezhnyuk@gmail.com

Аджимамбетов Мусфер Даніярович
Посада: молодший науковий співробітник
доктор фiлософiї
adzhymambetov@gmail.com, adzhymambetov@bitp.kiev.ua

Набока Владислав Юрійович
Посада: молодший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
nvlad1@ukr.net

Челноков Володимир Олексійович
Посада: молодший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук

Кузнєцов Володимир Олексійович

Савчук Олег Володимирович
аспірант
savchukolegv@gmail.com, savchuk@fias.uni-frankfurt.de

Терсімонов Георгій Сергійович
Посада: провідний інженер
tersimonov@bitp.kiev.ua, georgy.tersimonov@cern.ch

Лисенко Артемій
Посада: лаборант