Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Авраменко Людмила Олександрівна
Відділ Комп'ютерного забезпечення наукових досліджень і науково-технічної інформації
Посада: провідний інженер
avramenko@bitp.kiev.ua

Аджимамбетов Мусфер Даніярович
Відділ Фізики високих густин енергії
Посада: молодший науковий співробітник
доктор фiлософiї
adzhymambetov@gmail.com, adzhymambetov@bitp.kiev.ua

Аккелін Сергій Валентинович
Відділ Фізики високих густин енергії
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
akkelin@bitp.kiev.ua

Анчишкін Дмитро Владленович
Відділ Теорії ядра і квантової теорії поля
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
dmytro.kiev@gmail.com