Співробітники наукових відділів
Авраменко Людмила Олександрівна
Відділ комп'ютерного забезпечення наукових досліджень і науково-технічної інформації
Посада: провідний інженер
avramenko@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-01
Наукові результати Публікації

Аджимамбетов Мусфер Даніярович
Відділ фізики високих густин енергії
Посада: провідний інженер
adzhymambetov@gmail.com, adzhymambetov@bitp.kiev.ua
Наукові результати Публікації

Аккелін Сергій Валентинович
Відділ фізики високих густин енергії
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
akkelin@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-1-75
Наукові результати Публікації

Алькін Антон Олегович
Лабораторія грід обчислень у фізиці
Посада: науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
alkin@bitp.kiev.ua, Anton.Alkin@cern.ch
Тел: +38(044) 52-13-1-19
Наукові результати Публікації

Анчишкін Дмитро Владленович
Відділ теорії ядра і квантової теорії поля
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
dmanch@bitp.kiev.ua, dmytro.kiev@gmail.com
Тел: +38(044) 52-13-1-45
Наукові результати Публікації
Наукові відділи
Наукові відділи