Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Ребеш Анастасія Петрівна
Відділ Синергетики
Посада: молодший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
rebesh@bitp.kiev.ua

Решотка Богдана
Відділ Теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
Посада: провідний інженер

Рудаковський Антон Володимирович
Лабораторія астрофізики і космології
Посада: молодший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
rudakovskyi@bitp.kiev.ua