Співробітники наукових відділів
Харченко Владислав Федорович
Відділ теорії ядра і квантової теорії поля
Посада: головний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
професор
vkharchenko@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-1-98
Наукові результати Публікації

Христофоров Леонід Миколайович
Відділ теорії квантових процесів у наносистемах
Посада: головний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
lchrist@bitp.kiev.ua
Наукові результати Публікації
Наукові відділи
Наукові відділи