Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Харченко Владислав Федорович
Відділ Теорії ядра і квантової теорії поля
Посада: головний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
професор
vkharchenko@bitp.kiev.ua

Хасай Олександр Валерійович
Відділ Астрофізики та елементарних частинок
аспірант
khasaisasha@gmail.com

Хелашвілі Марія Важаївна
Відділ Математичних методів в теоретичній фізиці
Посада: провідний інженер
mary.khelashvili@gmail.com

Христофоров Леонід Миколайович
Відділ Теорії квантових процесів у наносистемах
Посада: головний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
lchrist@bitp.kiev.ua