Співробітники наукових відділів
Бабенко Володимир Олексійович
Відділ теорії ядра і квантової теорії поля
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
pet2@ukr.net
Тел: +38(044) 52-13-4-04
Наукові результати Публікації

Беспалов Юрій Миколайович
Лабораторія теорії інтегровних систем
Посада: науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
bespalov@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-58
Наукові результати Публікації

Борисенко Олег Анатолійович
Відділ фізики високих густин енергії
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
oleg@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-1-16
Наукові результати Публікації

Борисюк Дмитро Леонідович
Відділ фізики високих густин енергії
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
borisyuk@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-45
Наукові результати Публікації

Брижик Лариса Свиридівна
Відділ теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
Посада: завідувач відділу
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
brizhik@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-1-54
Наукові результати Публікації

Бугаєв Кирило Олексійович
Відділ фізики високих густин енергії
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
bugaev@th.physik.uni-frankfurt.de
Тел: +38(044) 52-13-4-52
Наукові результати Публікації

Бугрій Анатолій Іванович
Відділ астрофізики та елементарних частинок
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
abugrij@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-57
Наукові результати Публікації
Наукові відділи
Наукові відділи