Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Бабенко Володимир Олексійович
Відділ Теорії ядра і квантової теорії поля
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
pet2@ukr.net

Беспалов Юрій Миколайович
Лабораторія теорії інтегровних систем
Посада: науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
yu.n.bespalov@gmail.com

Борисенко Олег Анатолійович
Відділ Фізики високих густин енергії
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
oleg@bitp.kiev.ua

Борисюк Дмитро Леонідович
Відділ Фізики високих густин енергії
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
borisyuk@bitp.kiev.ua

Брижик Лариса Свиридівна
Відділ Теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
Посада: завідувач відділу
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
brizhik@bitp.kiev.ua

Бубон Тетяна Леонідівна
Лабораторія біофізики макромолекул
Посада: молодший науковий співробітник
tanya-bubon@ukr.net, tabubon@bitp.kiev.ua

Букатова Дарина Владиславівна
Лабораторія сильнокорельованих низьковимірних систем
аспірант
rayleighdf@gmail.com