Спеціалізована вчена рада

Спеціалізована вчена рада Д 26.191.01 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України утворена наказом Мінистерства освіти і науки (МОН) України за № 975 від 11.07.2019 року терміном до 31 грудня 2020 року.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 22 липня 2020 року № 946
«Про внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України щодо діяльності спеціалізованих вчених рад»
повноваження спецрад подовжено до 15 травня 2021 року.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 22 липня 2020 року № 946

Наказом Міністерства освіти і науки України від 29 квітня 2021 року № 487
«Про внесення змін до наказів Міністерства освіти і науки України щодо діяльності спеціалізованих вчених рад»
повноваження спецрад подовжено до 1 жовтня 2021 року.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 29 квітня 2021 року № 487

 

Керівництво спеціалізованої вченої ради:
Голова спеціалізованої вченої ради
Загородній Анатолій Глібович, академік НАН України, доктор ф.-м.н.
Заступник голови спеціалізованої вченої ради
Локтев Вадим Михайлович, академік НАН України, доктор ф.-м.н.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
Кузьмичев Валентин Євдокимович, доктор ф.-м.н.
Технічний секретар
Герасименко Ірина Миколаївна
Тел. 521-34-77, 521-34-05
gerasimenko@bitp.kiev.ua
Додатки:
Список членів спеціалізованої вченої ради
Перелік документів, які подає до спеціалізаваної вченої ради здобувач наукового ступеня
Перелік документів атестаційної справи які зберігаються в спеціалізованій вченій раді

Перелік документів атестаційної справи здобувача наукового ступеня доктора наук, яка подається до МОН України

Перелік документів атестаційної справи здобувача наукового ступеня кандидата наук, яка подається до МОН України