Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Профіль ради: 01.04.02 «Теоретична фізика».
Спеціалізована вчена рада Д 26.191.01 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України утворена наказом Мінистерства освіти і науки (МОН) України за № 8941 від 10.10.2022 року терміном до 10.10.2025 року.