Співробітники наукових відділів
Челноков Володимир Олексійович
Лабораторія грід обчислень у фізиці
Посада: молодший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
Тел: +38(044) 52-13-1-72
Наукові результати Публікації

Черняк Олександр Миколайович
Відділ синергетики
Посада: молодший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
anchernyak@bitp.kiev.ua
Наукові результати Публікації
Наукові відділи
Наукові відділи