Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Челноков Володимир Олексійович
Відділ Фізики високих густин енергії
Посада: молодший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук

Черняк Олександр Миколайович
Відділ Синергетики
Посада: молодший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
anchernyak@bitp.kiev.ua