Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Набока Владислав Юрійович
Відділ Фізики високих густин енергії
Посада: молодший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
nvlad1@ukr.net

Назаренко Андрій Володимирович
Відділ Математичних методів в теоретичній фізиці
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
nazarenko@bitp.kiev.ua

Найчук Едуард Юрійович
Лабораторія теорії інтегровних систем
аспірант
eduardnaich@gmail.com

Нестеров Олександр Володимирович
Лабораторія структури атомних ядер
Посада: старший науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
nesterov@bitp.kiev.ua

Німий Ігор Олександрович
Лабораторія сильнокорельованих низьковимірних систем
аспірант
igornimyi@gmail.com