Співробітники наукових відділів
Назаренко Андрій Володимирович
Відділ математичних методів в теоретичній фізиці
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
nazarenko@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-34
Наукові результати Публікації

Нестеров Олександр Володимирович
Лабораторія структури атомних ядер
Посада: старший науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
nesterov@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-1-64
Наукові результати Публікації
Наукові відділи
Наукові відділи