Архів

Події

2020-01-12
Доступ до повнотекстових ресурсів порталу Springer Link
Шановні колеги,

Інститут отримав доступ до повнотекстових ресурсів порталу Springer Link http://link.springer.com
а саме: журналів Springer 1997-2020 рр. та електронних книг Springer 2017.

Повідомлення про відкриття доступу на сайті ДНТБ України https://dntb.gov.ua/news/5783

Умови використання електронних продуктів Springer Nature

2020-01-13
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах -- Е.Г. Петров
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 13 січня 2020 р. об 1100 к. 322

Е.Г. Петров

Фактори згасання в суперобмінних моделях тунелювання крізь молекулярні дроти

2020-01-17
Привітання Владислава Федоровича ХАРЧЕНКА

Колектив Інституту теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАН України вітає

Владислава Федоровича ХАРЧЕНКА

 з присудженням Державної премії України в галузі науки і техніки

і бажає подальших творчих успіхів 

2020-01-23
Семінар -- Антон Сененко
Семінар
відділів синергетики та теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 23 січня 2020 р. об 1100 к. 322

Антон Сененко
Інститут фізики НАН України

Сканувальна тунельна мікроскопія надтонких органічних плівок

2020-01-25
Презентація другого видання книжки Віктора Кубайчука
Шановні колеги

29 січня 2020 року о 17.30 в Національному музеї літератури України (вул. Богдана Хмельницького, 11)
відбудеться презентація другого видання книжки

Віктор Кубайчук
"Хронологія мовних подій в Україні. Зовнішня історія української мови ІХ-ХХ ст."

2020-01-30
Семінар відділу синергетики -- О.В. Савчук
Семінар відділу синергетики
відбудеться 30 січня 2020 р. об 1130 к. 322

О.В. Савчук

Сліди фазового переходу рідина-газ у ядерній матерії в аналічичних властивостях квантової хромодинаміки

2020-01-30
Семінар лабораторії структури атомних ядер -- С.М. Афанасьєв
Семінар лабораторії структури атомних ядер
відбудеться 30 січня 2020 р. об 1100 к. 422

С.М. Афанасьєв
Інститут фізики високих енергій і ядерної фізики ННЦ ХФТІ НАН України

Дослідження фотоядерних реакцій на легких ядрах методом трекового 4π-детектора при Еγmax=150 МеВ

2020-02-05
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої радиNEW
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 5 лютого 2020 р. о 1000 к. 322
Порядок денний:
 1. Затвердження тематичного плану наукових досліджень інституту та робочих планів НДР на 2020 рік.
 2. Про наукове стажування канд. фіз.-мат. наук, наукового співробітника лабораторії грід обчислень у фізиці А.О.Алькіна.
 3. Обговорення пропозицій робочих груп Національної ради з питань розвитку науки і технологій.
 4. Різне.

Вчений секретар

2020-02-05
Пропозиції робочої групи Національної ради України
Оголошення

Пропозиції робочої групи Національної ради України з питань розвитку науки і технологій з питань підготовки пропозицій щодо змін законодавства для забезпечення реформи Національної академії наук та національних галузевих академій наук

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/73-DGSP/propozitsii-robochikh-grup.pdf

2020-02-06
Семінар відділу синергетики -- В.М. Осауленко
Семінар відділу синергетики
відбудеться 6 лютого 2020 р. об 1130 к. 322

В.М. Осауленко
Інститут прикладного системного аналiзу, КПІ

Механізми навчання в нейронних мережах з позиції нейронауки та теорії інформації

2020-02-10
Семінар теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
відбудеться 10 лютого 2020 р. о 1200 к. 322

1. В.О. Шубний: “Вплив резонансного розсіяння носіїв заряду на домішках на ширину піка Друде в деформованному графені”

2. Обговорення пропозицій робочих груп Національної ради з питань розвитку науки і технологій

2020-02-13
Семінар ПРОБЛЕМИ ТЕОРЕТИЧНОЇ ФІЗИКИ

Семінар

Проблеми теоретичної фізики,

присвячений пам'яті академіка
Олексія Ситенка

13 лютого 2020, четвер, аудиторія 322

10.00

Відкриття семінару
А.Г. Загородній

10.05 –
10.50

Ю.В. Головач (ІФКС)
Складні системи - фізика поза фізикою

10.55 –
11.40

М.І. Григорчук
Cтимулювання звукових коливань поверхні металевої наночастинки ультракороткими лазерними імпульсами

 

11.45 – 12.05 Перерва

12.05 –
12.50

В.Г. Назаренко (ІФ)
Активні колоїди

12.55
13.40

О.В. Золотарюк, Я.О. Золотарюк
Точні моделі для багатошарових структур

 

13.45 Закриття семінару

2020-02-20
Семінар відділу синергетики -- А.О. Снарський
Семінар відділу синергетики
відбудеться 20 лютого 2020 р. об 1100 к. 322

А.О. Снарський
НТУУ

Гігантське зростання модулів пружності в магнітоеластомерах - метод рухомого порога перколяції в теорії середнього поля

Щоб пояснити колосальний магнітореологіческой ефект, ми вводимо нову концепцію - рухливий (залежить від поля) поріг перколяції в теорії ефективного середовища (EMT), що виходить за межі «старого доброго» EMT. Запропоновано модифіковану теорія середнього поля для магнiтних та пружних явищ. Єдиним чином описуються магнітні і магнітодіелектріческіе явища.
Анонсується новий ефект – «магнітний Пуассон».

2020-02-27
Засідання спецради -- Захист кандидатської дисертації Здоревський Олексій Олександрович
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 27 лютого 2020 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Захист кандидатської дисертації
  Здоревський Олексій Олександрович
  Конкурентна взаємодія молекул пероксиду водню та води з центрами впізнавання макромолекули ДНК

  Робота виконана в відділі теорії нелінійних процесів у конденсованих середовищах
  Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України

  Науковий керівник:

  Волков Сергій Наумович
  доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник
  Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
  головний науковий співробітник

  Офіційні опоненти:

  Чалий Олександр Васильович
  член-кореспондент НАПН України, доктор фізико-математичних наук, професор
  Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця
  завідувач кафедри медичної і біологічної фізики та інформатики

  Шестопалова Ганна Вікторівна
  доктор фізико-математичних наук, професор
  Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України
  завідувач відділу біологічної фізики

 2. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Вчений секретар спецради

2020-03-02
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці -- Христина Гнатенко
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться 2 березня 2020 р. об 1100 к. 321

Христина Гнатенко
Львівський національний університет імені Івана Франка

Вплив квантованості простору на властивості класичних і квантових систем

(за матеріалами докторської дисертації)

2020-03-03
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 3 березня 2020 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Висунення кандидатур на керівні посади Національної академії наук України.
 2. Затвердження теми докторської дисертації старшого наукового співробітника відділу математичних методів в теоретичній фізиці А.В. Назаренка.
 3. Затвердження звітів стипендіатів Президента України для молодих учених та НАН України для молодих учених.
 4. Висунення нових стипендіатів Президента України для молодих вчених.
 5. Про наукове стажування молодшого наукового співробітника відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах К.В. Єршова.
 6. Про наукове стажування провідного інженера відділу комп’ютерного забезпечення наукових досліджень і науково-технічної інформації В.В. Юрченка.
 7. Про наукове стажування молодшого наукового співробітника лабораторії грід обчислень у фізиці відділу фізики високих густин енергії В.О. Челнокова.
 8. Різне.

Вчений секретар

2020-03-05
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
Оголошення
5 березня 2020 р. о 1000 к. 322 відбудуться

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
Інституту теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова Національної академії наук України

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Звіт директора про роботу Інституту протягом 2019 року.
 2. Висунення кандидатури академіка НАН України Загороднього Анатолія Глібовича на посаду Президента Національної академії наук України.
 3. Висунення делегованих представників Інституту на Загальні збори Національної академії наук України.
 4. Різне.

Дирекція
Профспілковий комітет

2020-03-12
Семінар відділу синергетики -- О.В. Щур
Семінар відділу синергетики
відбудеться 12 березня 2020 р. об 1130 к. 322

О.В. Щур

Фізичний механізм редукції інформації в реверберуючій нейронній мережі внаслідок самоорганізації в часовій області

2020-03-12
Семінар відділів -- Ю.В. Скрипник
Семінар відділів теорії квантових процесів у наносистемах
та теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
відбудеться 12 березня 2020 р. о 1030 к. 322

Ю.В. Скрипник

Графен з точковими дефектами: чи можлива локалізація Андерсона для безмасових носіїв заряду?

2020-03-12
НАКАЗ 12.03.2020 р. № 3/01-3 Про запобігання поширенню COVID-19

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова

НАКАЗ
12.03.2020 р.   № 3/01-3 
м. Київ

Про заходи щодо попередження
розповсюдження коронавірусної інфекції

Беручи до уваги інформацією Міністерства охорони здоров’я України про те, що станом на ранок 11 березня 2020 року у світі було зареєстровано 114 219 випадків захворювання коронавірусної інфекції COVID-19 (4024 – летальні), з яких на території Європейського регіону зареєстровано 15114, зокрема в Україні – 1 лабораторно підтверджений випадок COVID-19 та 40 підозр про захворювання (2 підозри на території міста Києва), а також беручи до уваги, що в місті Києві, як і в Україні в цілому, спостерігаються активні міграційні процеси населення та існує реальна загроза поширення COVID-19, та з метою попередження розповсюдження коронавірусної інфекції ввести наступні  обмежувальні заходи в Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова Національної академії наук України від 12.03.2020 р. до 3.04.2020 р. :

 1. При прояві симптомів захворювання залишатися вдома і негайно звернутися до лікаря.
 2. Утримуватися від проведення та участі у масових заходах (семінарах, конференціях, зборах, тощо).
 3. Утриматися від закордонних поїздок та запрошення гостей.
 4. Обмежити доступ до приміщень інституту сторонніх осіб. Попередити орендарів про необхідність дотримання правил перебування в інституті з урахуванням складної епідемічної ситуації.
 5. За можливості, здійснювати свої функціональні обов’язки дистанційно.
 6. Для зниження ризику інфікування посилити дезінфекційний режим та проводити санітарні заходи: проводити вологі прибирання з використанням дезінфікуючих засобів, протирати дезінфікуючим розчином ручки дверей, перила та інші поверхні, підтримувати дотримання нормативних показників температури повітря та проводити наскрізне провітрювання.
 7. Проведення роз’яснювальної роботи серед працівників про заходи щодо запобігання захворюванню на гостру респіраторну хворобу, спричинену вірусом COVID-19.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора із загальних питань М.І. ГЛУШКА.

Підстава:     
Статті 28, 30 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»,
Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. №211,
рішення засідання Постійної комісії з питань техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської ради (протокол №9 від 11 березня 2020 р.).

Директор            академік НАН України     А.Г. ЗАГОРОДНІЙ

2020-03-13
Вебінари та онлайн курси "Наукова комунікація в цифрову епоху"
Вебінари та онлайн курси "Наукова комунікація в цифрову епоху"

Докладніше: http://bitp.kiev.ua/files/doc/news/2020/webinar_2020.doc

2020-03-17
Запрошення науковців до реєстрації експертами
Запрошення науковців до реєстрації експертами

Національний фонд дсліджень України формує реєстр експертів для проведення наукової та науково-технічної експертизи проєктних пропозицій, що будуть подаватися до Фонду на конкурс проєктів з виконання наукових та науково-технічних досліджень і розробок для отримання грантової підтримки.

Детальніше

2020-03-26
Про фінансування наукових досліджень

Повідомлення Прес-служби НАН України

Про фінансування наукових досліджень за бюджетною програмою «Підтримка розвитку пріоритетних напрямів наукових досліджень» (КПКВК 6541230)

http://www.nas.gov.ua/EN/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=6246

2020-03-27
Про відтермінування чергової сесії Загальних зборів НАН України
Повідомлення Прес-служби НАН України

Про відтермінування чергової сесії Загальних зборів НАН України та загальних зборів відділень НАН України та про кандидатів на посади президента НАН України та академіків-секретарів відділень НАН України Постанови Президії НАН України від 25.03.2020 №94 та №95

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=6251