Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Маковський Іван Миколайович
Відділ Комп'ютерного забезпечення наукових досліджень і науково-технічної інформації
Посада: провідний інженер
mim@bitp.kiev.ua

Малишева Любов Іванівна
Відділ Теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
malysh@bitp.kiev.ua

Мартинов Євген Сергійович
Відділ Фізики високих густин енергії
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
професор
martynov@bitp.kiev.ua

Махорт Андрій Пилипович
Лабораторія математичного моделювання
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
map@bitp.kiev.ua

Михайлів Остап Петрович
Відділ Математичних методів в теоретичній фізиці
аспірант
ostappolitics1994@gmail.com

Міщенко Юрій Анатолійович
Відділ Математичних методів в теоретичній фізиці
Посада: науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
mishchenko@bitp.kiev.ua