Співробітники наукових відділів
Міщенко Юрій Анатолійович
Відділ математичних методів в теоретичній фізиці
Посада: науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
mishchenko@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-36
Наукові результати Публікації

Маковський Іван Миколайович
Відділ комп'ютерного забезпечення наукових досліджень і науково-технічної інформації
Посада: провідний інженер
mim@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-1-34
Наукові результати Публікації

Малишева Любов Іванівна
Відділ теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
malysh@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-1-49
Наукові результати Публікації

Мартинов Євген Сергійович
Лабораторія грід обчислень у фізиці
Посада: завідувач лабораторії
доктор фіз.-мат. наук
професор
martynov@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-1-18
Наукові результати Публікації

Махорт Андрій Пилипович
Лабораторія математичного моделювання
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
map@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-20
Наукові результати Публікації

Москалюк Степан Степанович
Відділ синергетики
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
mss@bitp.kiev.ua
Наукові результати Публікації
Наукові відділи
Наукові відділи