Співробітники наукових відділів
Терент'єва Людмила Сергіївна
Лабораторія математичного моделювання
Посада: провідний інженер
mmitp@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-20
Наукові результати Публікації

Тесленко Віктор Іванович
Відділ теорії квантових процесів у наносистемах
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
vtes@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-87
Наукові результати Публікації

Тимчишин Віталій Богданович
Відділ синергетики
Посада: молодший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
Tymchyshyn@nas.gov.ua
Наукові результати Публікації

Тихий Юрій Володимирович
Лабораторія теорії інтегровних систем
Посада: науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
tykhyy@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-1-66
Наукові результати Публікації

Томченко Максим Дмитрович
Відділ астрофізики та елементарних частинок
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
mtomchenko@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-47
Наукові результати Публікації
Наукові відділи
Наукові відділи