Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Терент'єва Людмила Сергіївна
Лабораторія математичного моделювання
Посада: провідний інженер
mmitp@bitp.kiev.ua

Терсімонов Георгій Сергійович
Відділ Фізики високих густин енергії
Посада: провідний інженер
tersimonov@bitp.kiev.ua, georgy.tersimonov@cern.ch

Тесленко Віктор Іванович
Відділ Теорії квантових процесів у наносистемах
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
vtes@bitp.kiev.ua

Тимчишин Віталій Богданович
Відділ Синергетики
Посада: молодший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
Tymchyshyn@nas.gov.ua

Тихий Юрій Володимирович
Лабораторія теорії інтегровних систем
Посада: науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
tykhyy@bitp.kiev.ua

Томченко Максим Дмитрович
Відділ Астрофізики та елементарних частинок
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
mtomchenko@bitp.kiev.ua

Туник Сергій Миколайович
Відділ Теорії квантових процесів у наносистемах
аспірант
Toonik@ukr.net