Співробітники наукових відділів
Єнковський Ласло Ласлович
Відділ астрофізики та елементарних частинок
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
jenk@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-61
Наукові результати Публікації

Єремко Олександр Олександрович
Лабораторія сильнокорельованих низьковимірних систем
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
eremko@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-31
Наукові результати Публікації

Єршов Костянтин Васильович
Відділ теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
Посада: молодший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
kostya.er@gmail.com, yershov@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-5-52
Наукові результати Публікації
Наукові відділи
Наукові відділи