Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Єнковський Ласло Ласлович
Відділ Астрофізики та елементарних частинок
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
jenk@bitp.kiev.ua

Єременко Іван Сергійович
Відділ Синергетики
Посада: провідний інженер
аспірант
ivanyeremenkoqft@gmail.com

Єремко Олександр Олександрович
Лабораторія сильнокорельованих низьковимірних систем
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
eremko@bitp.kiev.ua

Єршов Костянтин Васильович
Відділ Теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
Посада: молодший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
kostya.er@gmail.com, yershov@bitp.kiev.ua