Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Василевський Віктор Семенович
Лабораторія структури атомних ядер
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
vsvasilevsky@gmail.com

Вахненко Олексій Олексійович
Відділ Теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
vakhnenko@bitp.kiev.ua

Відибіда Олександр Костянтинович
Відділ Синергетики
Посада: головний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
vidybida@bitp.kiev.ua

Волков Сергій Наумович
Лабораторія біофізики макромолекул
Посада: завідувач лабораторії
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
snvolkov@bitp.kiev.ua

Волошин Сергій Миколайович
Відділ Фізики високих густин енергії
Посада: науковий співробітник
billy.sunburn@gmail.com