Співробітники наукових відділів
Відибіда Олександр Костянтинович
Відділ синергетики
Посада: головний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
vidybida@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-67
Наукові результати Публікації

Василевський Віктор Семенович
Лабораторія структури атомних ядер
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
vsvasilevsky@gmail.com
Тел: +38(044) 52-13-1-64
Наукові результати Публікації

Васильєв Дмитро Юрійович
Відділ синергетики
Посада: молодший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
Тел: +38(044) 52-13-1-21
Наукові результати Публікації

Вахненко Олексій Олексійович
Відділ теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
Посада: провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
vakhnenko@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-1-37
Наукові результати Публікації

Волков Сергій Наумович
Лабораторія біофізики макромолекул
Посада: завідувач лабораторії
доктор фіз.-мат. наук
старший науковий співробітник
snvolkov@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-4-59
Наукові результати Публікації
Наукові відділи
Наукові відділи