Співробітники наукових відділів
Жохін Анатолій Сергійович
Лабораторія математичного моделювання
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
aszhokhin@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-1-03
Наукові результати Публікації

Журавель Денис Віталійович
Відділ теорії ядра і квантової теорії поля
Посада: провідний інженер
lpbest@ukr.net
Наукові результати Публікації

Журавльов Юрій Сергійович
Лабораторія теорії інтегровних систем
Посада: провідний інженер
Наукові результати Публікації
Наукові відділи
Наукові відділи