Співробітники наукових відділів
Жохін Анатолій Сергійович
Лабораторія математичного моделювання
Посада: старший науковий співробітник
кандидат фіз.-мат. наук
aszhokhin@bitp.kiev.ua
Тел: +38(044) 52-13-1-03
Наукові результати Публікації

Журавльов Юрій Сергійович
Лабораторія теорії інтегровних систем
Посада: провідний інженер
Наукові результати Публікації

Почесні доктори

Наукові відділи

Наукові відділи