Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Дата захисту: 2019-12-05
Момот Андрій Iванович
«Ефективнi взаємодiї та флуктуацiї у запорошенiй слабкоiонiзованiй плазмi»
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
Дата захисту: 2019-11-28
Вахненко Олексій Олексійович
«Нелінійна динаміка багатокомпонентних структурованих низьковимірних систем»
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
Дата захисту: 2019-06-27
Клюшніченко Олександр Вікторович
«Індукована дисипативна взаємодія та колективне розсіяння в ленґмюровому ґратковому газі»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2019-06-27
Черняк Олександр Миколайович
«Перенесення замагнічених частинок у випадковому електричному полі»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2019-04-04
Вовченко Володимир Юрiйович
«Еволюцiя взаємодiючої багаточастинкової системи, що виникає у зiткненнях релятивiстських ядер»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук