Автореферати і дисертації

Вовченко Володимир Юрiйович

Еволюцiя взаємодiючої багаточастинкової системи, що виникає у зiткненнях релятивiстських ядер

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук