Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Дата захисту: 2019-12-05

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук

Момот Андрій Iванович
«Ефективнi взаємодiї та флуктуацiї у запорошенiй слабкоiонiзованiй плазмi»

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

Відгук офіційного опонента 3

Дата захисту: 2019-11-28

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук

Вахненко Олексій Олексійович
«Нелінійна динаміка багатокомпонентних структурованих низьковимірних систем»

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

Відгук офіційного опонента 3

Дата захисту: 2019-06-27

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Клюшніченко Олександр Вікторович
«Індукована дисипативна взаємодія та колективне розсіяння в ленґмюровому ґратковому газі»

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

Відгук офіційного опонента 3

Дата захисту: 2019-06-27

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Черняк Олександр Миколайович
«Перенесення замагнічених частинок у випадковому електричному полі»

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

Дата захисту: 2019-04-04

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Вовченко Володимир Юрiйович
«Еволюцiя взаємодiючої багаточастинкової системи, що виникає у зiткненнях релятивiстських ядер»

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2