Автореферати і дисертації

Дата захисту: 2017-01-19
Набока Владислав Юрiйович

Термалiзацiя та еволюцiя сильновзаємодiйної матерiї в iнтегрованiй гiдрокiнетичнiй моделi ядро-ядерних зiткнень

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Дата захисту: 2017-03-30
Нестеров Олександр Володимирович

Трикластерна мікроскопічна модель опису властивостей легких атомних ядер

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук

Дата захисту: 2017-04-27
Єршов Костянтин Васильович

Магнiтi властивостi викривлених низьковимiрних систем

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Дата захисту: 2017-06-29
Руденок Iгор Валентинович

Народження частинок, генерацiя лептонної асиметрiї та еволюцiя магнiтних полiв у ранньому Всесвiтi

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Дата захисту: 2017-10-12
Тимчишин Віталій Богданович

Статистичний опис систем з кулонівським типом взаємодії

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук