Автореферати і дисертації

Раков Михайло Володимирович

Чисельне моделювання квантових багаточастинкових систем з використанням тензорних мереж

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Ісаєва Карина Олександрівна

Стійкі когерентні структури в атомарних бозе-конденсатах

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Соболь Олександр Олександрович

Надкритична нестабільність у графені з зарядженими домішками

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Тимчишин Віталій Богданович

Статистичний опис систем з кулонівським типом взаємодії

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Набока Владислав Юрiйович

Термалiзацiя та еволюцiя сильновзаємодiйної матерiї в iнтегрованiй гiдрокiнетичнiй моделi ядро-ядерних зiткнень

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Нестеров Олександр Володимирович

Трикластерна мікроскопічна модель опису властивостей легких атомних ядер

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук

Єршов Костянтин Васильович

Магнiтi властивостi викривлених низьковимiрних систем

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Руденок Iгор Валентинович

Народження частинок, генерацiя лептонної асиметрiї та еволюцiя магнiтних полiв у ранньому Всесвiтi

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук