Автореферати і дисертації

Тимчишин Віталій Богданович

Статистичний опис систем з кулонівським типом взаємодії

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Набока Владислав Юрiйович

Термалiзацiя та еволюцiя сильновзаємодiйної матерiї в iнтегрованiй гiдрокiнетичнiй моделi ядро-ядерних зiткнень

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Нестеров Олександр Володимирович

Трикластерна мікроскопічна модель опису властивостей легких атомних ядер

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук

Єршов Костянтин Васильович

Магнiтi властивостi викривлених низьковимiрних систем

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Руденок Iгор Валентинович

Народження частинок, генерацiя лептонної асиметрiї та еволюцiя магнiтних полiв у ранньому Всесвiтi

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук