Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Дата захисту: 2017-10-12

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Тимчишин Віталій Богданович
«Статистичний опис систем з кулонівським типом взаємодії»

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

Дата захисту: 2017-06-29

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Руденок Iгор Валентинович
«Народження частинок, генерацiя лептонної асиметрiї та еволюцiя магнiтних полiв у ранньому Всесвiтi»

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

Дата захисту: 2017-04-27

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Єршов Костянтин Васильович
«Магнiтi властивостi викривлених низьковимiрних систем»

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

Дата захисту: 2017-03-30

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук

Нестеров Олександр Володимирович
«Трикластерна мікроскопічна модель опису властивостей легких атомних ядер»

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

Відгук офіційного опонента 3

Дата захисту: 2017-01-19

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Набока Владислав Юрiйович
«Термалiзацiя та еволюцiя сильновзаємодiйної матерiї в iнтегрованiй гiдрокiнетичнiй моделi ядро-ядерних зiткнень»

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2