Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Дата захисту: 2017-10-12
Тимчишин Віталій Богданович
«Статистичний опис систем з кулонівським типом взаємодії»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2017-01-19
Набока Владислав Юрiйович
«Термалiзацiя та еволюцiя сильновзаємодiйної матерiї в iнтегрованiй гiдрокiнетичнiй моделi ядро-ядерних зiткнень»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2017-03-30
Нестеров Олександр Володимирович
«Трикластерна мікроскопічна модель опису властивостей легких атомних ядер»
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
Дата захисту: 2017-04-27
Єршов Костянтин Васильович
«Магнiтi властивостi викривлених низьковимiрних систем»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2017-06-29
Руденок Iгор Валентинович
«Народження частинок, генерацiя лептонної асиметрiї та еволюцiя магнiтних полiв у ранньому Всесвiтi»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук