Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Дата захисту: 2012-11-22

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Безсуднов Ігор Васильович
«Вплив структури середовища на її ефективну провідність і 1/f шум поблизу порогу протiкання»
Дата захисту: 2012-10-18

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Волошин Сергій Миколайович
«Плакетне формулювання неабелевих калібрувальних теорій на ґратці»
Дата захисту: 2012-09-26

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Ребеш Анастасія Петрівна
«Нестандартні деформовані квантові осцилятори та їх застосування»
Дата захисту: 2012-06-14

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук

Штанов Юрій Володимирович
«Модель світу на брані та еволюція Всесвіту»

Автореферат

Дата захисту: 2012-03-01

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Слободенюк Артур Олексійович
«Графен та нерелятивістський двовимірний електронний газ у неоднорідному магнітному полі»

Автореферат

Дисертація

Дата захисту: 2011-02-16

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Воронов Володимир Геннадійович
«Кореляцїї і шуми в заплутаних станах квантових систем»

Дисертація

Дата захисту: 2012-02-16

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Гамаюн Олександр Володимирович
«Електрон-електронна взаємодія та генерація щілини в графені»

Автореферат

Дисертація