Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Дата захисту: 2011-02-16
Воронов Володимир Геннадійович
«Кореляцїї і шуми в заплутаних станах квантових систем»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2012-02-16
Гамаюн Олександр Володимирович
«Електрон-електронна взаємодія та генерація щілини в графені»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2012-03-01
Слободенюк Артур Олексійович
«Графен та нерелятивістський двовимірний електронний газ у неоднорідному магнітному полі»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2012-06-14
Штанов Юрій Володимирович
«Модель світу на брані та еволюція Всесвіту»
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
Дата захисту: 2012-09-26
Ребеш Анастасія Петрівна
«Нестандартні деформовані квантові осцилятори та їх застосування»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2012-10-18
Волошин Сергій Миколайович
«Плакетне формулювання неабелевих калібрувальних теорій на ґратці»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2012-11-22
Безсуднов Ігор Васильович
«Вплив структури середовища на її ефективну провідність і 1/f шум поблизу порогу протiкання»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук