Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Дата захисту: 2020-02-27

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Здоревський Олексій Олександрович
«Конкурентна взаємодія молекул пероксиду водню та води з центрами впізнавання макромолекули ДНК»

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2