Автореферати і дисертації

Задорожна Лідія Володимирівна

Електродинамічні та гравітаційні прояви космічних струн

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Крячко Євгеній Сергійович

Cтруктурні і функціональні особливості взаємодії молекул в різних зарядових станах: метод функціоналу густини

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук

Соскін Станіслав Маратович

Нуль-дисперсійні явища у коливальних системах

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук

Левківський Іван Петрович

Крайові стани в системах з квантовим ефектом Хола

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Приходько Олена Олександрівна

Двовимірні локалізовані структури в нелінійних середовищах

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук