Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Дата захисту: 2011-10-25

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Левківський Іван Петрович
«Крайові стани в системах з квантовим ефектом Хола»

Автореферат

Дисертація

Дата захисту: 2011-05-12

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук

Соскін Станіслав Маратович
«Нуль-дисперсійні явища у коливальних системах»
Дата захисту: 2011-04-28

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук

Крячко Євгеній Сергійович
«Cтруктурні і функціональні особливості взаємодії молекул в різних зарядових станах: метод функціоналу густини»
Дата захисту: 2011-04-28

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Приходько Олена Олександрівна
«Двовимірні локалізовані структури в нелінійних середовищах»

Автореферат

Дата захисту: 2011-03-21

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Задорожна Лідія Володимирівна
«Електродинамічні та гравітаційні прояви космічних струн»

Автореферат