Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Дата захисту: 2011-03-21
Задорожна Лідія Володимирівна
«Електродинамічні та гравітаційні прояви космічних струн»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2011-04-28
Приходько Олена Олександрівна
«Двовимірні локалізовані структури в нелінійних середовищах»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2011-04-28
Крячко Євгеній Сергійович
«Cтруктурні і функціональні особливості взаємодії молекул в різних зарядових станах: метод функціоналу густини»
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
Дата захисту: 2011-05-12
Соскін Станіслав Маратович
«Нуль-дисперсійні явища у коливальних системах»
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
Дата захисту: 2011-10-25
Левківський Іван Петрович
«Крайові стани в системах з квантовим ефектом Хола»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук