Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Дата захисту: 2018-01-11
Соболь Олександр Олександрович
«Надкритична нестабільність у графені з зарядженими домішками»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2018-01-11
Ісаєва Карина Олександрівна
«Стійкі когерентні структури в атомарних бозе-конденсатах»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2018-02-01
Раков Михайло Володимирович
«Чисельне моделювання квантових багаточастинкових систем з використанням тензорних мереж»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2018-02-01
Побережнюк Роман Володимирович
«Фазові перетворення та критична точка сильновзаємодіючої матерії в ядро-ядерних зіткненнях»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2018-04-19
Лашко Юлія Анатоліївна
«Багатокластерна теорія легких атомних ядер»
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
Дата захисту: 2018-04-19
Алькін Антон Олегович
«Феноменологія множинного народження заряджених частинок у високоенергетичній взаємодії протонів»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2018-11-01
Лашкін Володимир Михайлович
«Стійкі нелінійні когерентні структури в диспергуючих середовищах»
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук