Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Дата захисту: 2018-11-01

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук

Лашкін Володимир Михайлович
«Стійкі нелінійні когерентні структури в диспергуючих середовищах»

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

Відгук офіційного опонента 3

Дата захисту: 2018-04-19

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Алькін Антон Олегович
«Феноменологія множинного народження заряджених частинок у високоенергетичній взаємодії протонів»

Дата захисту: 2018-04-19

Алькін Антон Олегович
«Феноменологія множинного народження заряджених частинок у високоенергетичній взаємодії протонів»

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

Дата захисту: 2018-04-19

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук

Лашко Юлія Анатоліївна
«Багатокластерна теорія легких атомних ядер»

Автореферат

Дисертація

Дата захисту: 2018-02-01

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Раков Михайло Володимирович
«Чисельне моделювання квантових багаточастинкових систем з використанням тензорних мереж»

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

Дата захисту: 2018-02-01

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Побережнюк Роман Володимирович
«Фазові перетворення та критична точка сильновзаємодіючої матерії в ядро-ядерних зіткненнях»

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

Дата захисту: 2018-01-11

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Соболь Олександр Олександрович
«Надкритична нестабільність у графені з зарядженими домішками»

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

Дата захисту: 2018-01-11

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Ісаєва Карина Олександрівна
«Стійкі когерентні структури в атомарних бозе-конденсатах»

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2