Автореферати і дисертації

Дата захисту: 2018-01-11
Соболь Олександр Олександрович

Надкритична нестабільність у графені з зарядженими домішками

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Дата захисту: 2018-01-11
Ісаєва Карина Олександрівна

Стійкі когерентні структури в атомарних бозе-конденсатах

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Дата захисту: 2018-02-01
Раков Михайло Володимирович

Чисельне моделювання квантових багаточастинкових систем з використанням тензорних мереж

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Дата захисту: 2018-02-01
Побережнюк Роман Володимирович

Фазові перетворення та критична точка сильновзаємодіючої матерії в ядро-ядерних зіткненнях

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Дата захисту: 2018-04-19
Лашко Юлія Анатоліївна

Багатокластерна теорія легких атомних ядер

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук

Дата захисту: 2018-04-19
Алькін Антон Олегович

Феноменологія множинного народження заряджених частинок у високоенергетичній взаємодії протонів

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Дата захисту: 2018-11-01
Лашкін Володимир Михайлович

Стійкі нелінійні когерентні структури в диспергуючих середовищах

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук