Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Дата захисту: 2021-05-06
Назаренко Андрій Володимирович
«Статистичні властивості систем із сильною взаємодією та ефекти ґравітації»
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
Дата захисту: 2021-04-27
Баськов Роман Анатолійович
«Поширення лазерного випромінювання у турбулентній атмосфері»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2021-04-27
Співак Андрій Ярославович
«Структуризація та динамічні процеси в багаточастинкових мікро-механічних системах під впливом зовнішніх збурень»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2021-02-25
Савченко Денис Олександрович
«Розподіл і спостережні прояви легкої темної матерії»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2021-03-25
Скрипник Тарас Володимирович
«Метод некососиметричних r-матриць та нові інтегровні класичні і квантові системи»
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
Дата захисту: 2021-03-25
Рудаковський Антон Володимирович
«Формування структур та реіонізація Всесвіту в моделях темної матерії»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук