Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Дата захисту: 2021-05-06

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук

Назаренко Андрій Володимирович
«Статистичні властивості систем із сильною взаємодією та ефекти ґравітації»

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

Відгук офіційного опонента 3

Дата захисту: 2021-04-27

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Баськов Роман Анатолійович
«Поширення лазерного випромінювання у турбулентній атмосфері»

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

Дата захисту: 2021-04-27

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Співак Андрій Ярославович
«Структуризація та динамічні процеси в багаточастинкових мікро-механічних системах під впливом зовнішніх збурень»

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

Дата захисту: 2021-03-25

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук

Скрипник Тарас Володимирович
«Метод некососиметричних r-матриць та нові інтегровні класичні і квантові системи»

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

Відгук офіційного опонента 3

Дата захисту: 2021-03-25

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Рудаковський Антон Володимирович
«Формування структур та реіонізація Всесвіту в моделях темної матерії»

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

Дата захисту: 2021-02-25

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Савченко Денис Олександрович
«Розподіл і спостережні прояви легкої темної матерії»

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2