Автореферати і дисертації

Сухачов Павло Олександрович

Динамічна генерація щілини та поверхневі стани в діраківських та вейлівських напівметалах

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Якименко Олександр Ілліч

Динаміка просторових структур в нелінійних середовищах

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук

Пилиповський Олександр Васильович

Регулярна і хаотична динаміка топологічних збуджень у магнітних наносистемах

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук