Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Дата захисту: 2016-05-31

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Пилиповський Олександр Васильович
«Регулярна і хаотична динаміка топологічних збуджень у магнітних наносистемах»
Дата захисту: 2016-03-17

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук

Якименко Олександр Ілліч
«Динаміка просторових структур в нелінійних середовищах»
Дата захисту: 2016-01-28

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Сухачов Павло Олександрович
«Динамічна генерація щілини та поверхневі стани в діраківських та вейлівських напівметалах»