Автореферати і дисертації

Дата захисту: 2016-01-28
Сухачов Павло Олександрович

Динамічна генерація щілини та поверхневі стани в діраківських та вейлівських напівметалах

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Дата захисту: 2016-03-17
Якименко Олександр Ілліч

Динаміка просторових структур в нелінійних середовищах

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук

Дата захисту: 2016-05-31
Пилиповський Олександр Васильович

Регулярна і хаотична динаміка топологічних збуджень у магнітних наносистемах

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук