Автореферати і дисертації

П'ятковський Павло Костянтинович

Динаміка квазічастинкових збуджень у графені

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

П’ятницький Дмитро Валерійович

Варіаційні розрахунки структурних особливостей малонуклонних ядер

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Семенов Ігор Львович

Вплив зіткнень на екранування макрочастинок в слабкоіонізованій плазмі

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Іваницький Олексій Ігорович

Феноменологічні рівняння стану сильновзаємодіючої матерії з критичною точкою

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук