Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Дата захисту: 2013-11-28

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Міщенко Юрій Анатолійович
«Реалізація композитних квазибозонів деформованими осциляторами»

Автореферат

Дисертація

Дата захисту: 2013-10-24

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Семенов Ігор Львович
«Вплив зіткнень на екранування макрочастинок в слабкоіонізованій плазмі»

Автореферат

Дисертація

Дата захисту: 2013-02-27

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

П'ятковський Павло Костянтинович
«Динаміка квазічастинкових збуджень у графені»
Дата захисту: 2013-02-27

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

П'ятницький Дмитро Валерійович
«Варіаційні розрахунки структурних особливостей малонуклонних ядер»

Автореферат

Дата захисту: 2013-01-17

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Іваницький Олексій Ігорович
«Феноменологічні рівняння стану сильновзаємодіючої матерії з критичною точкою»

Автореферат