Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Дата захисту: 2013-11-28
Міщенко Юрій Анатолійович
«Реалізація композитних квазибозонів деформованими осциляторами»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2013-02-27
П'ятковський Павло Костянтинович
«Динаміка квазічастинкових збуджень у графені»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2013-02-27
П'ятницький Дмитро Валерійович
«Варіаційні розрахунки структурних особливостей малонуклонних ядер»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2013-10-24
Семенов Ігор Львович
«Вплив зіткнень на екранування макрочастинок в слабкоіонізованій плазмі»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2013-01-17
Іваницький Олексій Ігорович
«Феноменологічні рівняння стану сильновзаємодіючої матерії з критичною точкою»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук