Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Дата захисту: 2022-11-28

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фiлософiї

Щур Ольга Володимирiвна
«Часова структура активностi iмпульсних неадаптивних нейронiв за наявностi прямих i опосередкованих затриманих зворотних зв'язкiв»

Дисертація

Рецензія 1

Рецензія 2

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради

Рішення спеціалізованої вченої ради

Наказ про видачу диплому доктора філософії

Дата захисту: 2022-11-25

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фiлософiї

Аджимамбетов Мусфер Данiярович
«Спектри та кореляцiї частинок в ядро-ядерних i протон-протонних зiткненнях з високою енергiєю та множиннiстю»

Дисертація

Рецензія 1

Рецензія 2

Відгук офіційного опонента 1

Відгук офіційного опонента 2

Наказ про утворення разової спеціалізованої вченої ради

Рішення спеціалізованої вченої ради

Наказ про видачу диплому доктора філософії