Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Дата захисту: 2022-11-25
Аджимамбетов Мусфер Данiярович
«Спектри та кореляцiї частинок в ядро-ядерних i протон-протонних зiткненнях з високою енергiєю та множиннiстю»
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фiлософiї
Дата захисту: 2022-11-28
Щур Ольга Володимирiвна
«Часова структура активностi iмпульсних неадаптивних нейронiв за наявностi прямих i опосередкованих затриманих зворотних зв’язкiв»
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фiлософiї