Автореферати і дисертації

Міщенко Юрій Анатолійович

Реалізація композитних квазибозонів деформованими осциляторами

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Кравчук Ксенія Григоріївна

Статистичні властивості активності імпульсних нейронів за наявності зворотніх зв’язків

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Челноков Володимир Олексійович

Фазові переходи нескінченного роду в абелевих моделях на ґратці

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Леонов Володимир Олександрович

Кінетика формування струму в молекулярному фотодіоді

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Ломпей Роберт Рудольфович

Коваріантні диференціальні тотожності та закони збереження в метричних теоріях гравітації з крученням

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Шаповал Володимир Миколайович

Кореляційна фемтоскопія в динамічних моделях ядро-ядерних та протон-протонних зіткнень

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Товкач Олег Миколайович

Взаємодії і формування структур в обмежених рідкокристлічних колоїдах

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук