Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Дата захисту: 2014-05-22
Кравчук Ксенія Григоріївна
«Статистичні властивості активності імпульсних нейронів за наявності зворотніх зв'язків»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2014-09-18
Леонов Володимир Олександрович
«Кінетика формування струму в молекулярному фотодіоді»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2014-09-18
Челноков Володимир Олексійович
«Фазові переходи нескінченного роду в абелевих моделях на ґратці»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2014-10-23
Ломпей Роберт Рудольфович
«Коваріантні диференціальні тотожності та закони збереження в метричних теоріях гравітації з крученням»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2014-12-25
Товкач Олег Миколайович
«Взаємодії і формування структур в обмежених рідкокристлічних колоїдах»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2014-12-25
Шаповал Володимир Миколайович
«Кореляційна фемтоскопія в динамічних моделях ядро-ядерних та протон-протонних зіткнень»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук