Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Дата захисту: 2014-12-25

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Товкач Олег Миколайович
«Взаємодії і формування структур в обмежених рідкокристлічних колоїдах»

Автореферат

Дисертація

Дата захисту: 2014-12-25

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Шаповал Володимир Миколайович
«Кореляційна фемтоскопія в динамічних моделях ядро-ядерних та протон-протонних зіткнень»
Дата захисту: 2014-10-23

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Ломпей Роберт Рудольфович
«Коваріантні диференціальні тотожності та закони збереження в метричних теоріях гравітації з крученням»
Дата захисту: 2014-09-18

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Челноков Володимир Олексійович
«Фазові переходи нескінченного роду в абелевих моделях на ґратці»

Автореферат

Дата захисту: 2014-09-18

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Леонов Володимир Олександрович
«Кінетика формування струму в молекулярному фотодіоді»

Автореферат

Дисертація

Дата захисту: 2014-05-22

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Кравчук Ксенія Григоріївна
«Статистичні властивості активності імпульсних нейронів за наявності зворотніх зв'язків»

Автореферат

Дисертація