Автореферати і дисертації

Анчишкін Дмитро Владленович

Квантові флуктуації та кореляції в обмежених адронних системах

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук

Горбар Едуард Володимирович

Динамічне порушення симетрії в зовнішніх полях

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук

Іоргов Микола Зіновійович

Квантові інтегровані системи з квантово-алгебраїчними симетріями

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук

Карпенко Юрій Олександрович

Розвиток гідродинамічного та гідрокінетичного підходів для ультра-релятивістських ядро-ядерних зіткнень

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Шарапов Сергій Геннадійович

Електронні властивості систем з діраківським енергетичним спектром:графен та високотемпературні надпровідники

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук

Якубовський Дмитро Анатолійович

Астрофізичні обмеження на параметри стерильних нейтрино врамках теорії мінімального розширення Стандартної Моделі

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук