Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Дата захисту: 2010-11-10

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук

Горбар Едуард Володимирович
«Динамічне порушення симетрії в зовнішніх полях»

Автореферат

Дисертація

Дата захисту: 2010-09-30

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук

Анчишкін Дмитро Владленович
«Квантові флуктуації та кореляції в обмежених адронних системах»
Дата захисту: 2010-07-01

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Якубовський Дмитро Анатолійович
«Астрофізичні обмеження на параметри стерильних нейтрино врамках теорії мінімального розширення Стандартної Моделі»

Автореферат

Дисертація

Дата захисту: 2010-06-17

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук

Шарапов Сергій Геннадійович
«Електронні властивості систем з діраківським енергетичним спектром: графен та високотемпературні надпровідники»

Автореферат

Дисертація

Дата захисту: 2010-06-10

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук

Іоргов Микола Зіновійович
«Квантові інтегровані системи з квантово-алгебраїчними симетріями»

Автореферат

Дисертація

Дата захисту: 2010-05-24

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Карпенко Юрій Олександрович
«Розвиток гідродинамічного та гідрокінетичного підходів для ультра-релятивістських ядро-ядерних зіткнень»

Автореферат

Дисертація