Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Дата захисту: 2010-09-30
Анчишкін Дмитро Владленович
«Квантові флуктуації та кореляції в обмежених адронних системах»
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
Дата захисту: 2010-11-10
Горбар Едуард Володимирович
«Динамічне порушення симетрії в зовнішніх полях»
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
Дата захисту: 2010-06-10
Іоргов Микола Зіновійович
«Квантові інтегровані системи з квантово-алгебраїчними симетріями»
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
Дата захисту: 2010-05-24
Карпенко Юрій Олександрович
«Розвиток гідродинамічного та гідрокінетичного підходів для ультра-релятивістських ядро-ядерних зіткнень»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
Дата захисту: 2010-06-17
Шарапов Сергій Геннадійович
«Електронні властивості систем з діраківським енергетичним спектром: графен та високотемпературні надпровідники»
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
Дата захисту: 2010-07-01
Якубовський Дмитро Анатолійович
«Астрофізичні обмеження на параметри стерильних нейтрино врамках теорії мінімального розширення Стандартної Моделі»
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук