Архів

Події

2019-01-10
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 10 січня 2019 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Затвердження звіту про діяльність Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України у 2018 році
  (доповідач: С.М. Перепелиця).
 2. Затвердження тематичного плану наукових досліджень Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України на 2019 рік.
 3. Про включення головного наукового співробітника ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України В.Ф. Харченка до складу авторського колективу роботи «Ядерні процеси як джерело інформації про структуру ядер та ядерну взаємодію» на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки.
 4. Про звання почесний професор Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України.
 5. Затвердження лекційних курсів для аспірантів інституту.
 6. Різне.

Вчений секретар

2019-01-14
Семінар відділу астрофізики та елементарних частинок -- Volodymyr Savchenko
Семінар відділу астрофізики та елементарних частинок
відбудеться 14 січня 2019 р. о 1400 к. 221

Volodymyr Savchenko
Département d’Astronomie, Université de Genève

Elusive short and energetic multi-messenger transients
Recent years were marked by accelerated development of time domain astronomy, owing to the evolution of observational techniques in wide-field rapid optical and radio surveys, as well as development of the computing resources and methods necessary to promptly interpret overwhelmingly rich observational data. In addition, gravitational waves and neutrino observatories finally reached a degree of maturity that has enabled breakthrough multi-messenger observations of previously undetected fundamental physical processes in space.
The properties or even the very nature of many of the new classes of transient sources remain obscure: they are typically associated with peculiar supernovae, mergers of compact objects, or tidal disruption events. In order to decipher the complex physical processes at play in these exceptional systems, it is vital to combine exhaustive and diverse observations. Among the most interesting, and yet the most challenging is the observation of the hard X-ray and gamma-ray emission: it often reveals a distinct emission component that points to the most dense and energetic regions at the heart of the source.
In this talk, I will discuss how recent contributions of INTEGRAL observatory to pioneering multi-messenger observations help to reveal mechanisms at the core of the merging compact objects, collapsing massive stars, and tidal disruption events. I will review some of the implications of these observations for production of heavy elements, cosmology, and fundamental physics.
Finally, I will review how the recent discoveries in the domain of multi-messenger transients were made possible by a global effort to achieve a new degree of automation and interoperability. In particular, I will present the Online Data Analysis (ODA) platform, developed at Common Data Center Infrasture of UniGE facilities to facilitate reduction and analytics of astronomical data, and review some of the ongoing projects and future plans for consolidating and designing scientific data analysis workflows in the distributed environment.
 
2019-01-17
Семінар відділу синергетики -- Горенштейн М. І., Побережнюк Р. В.
Семінар відділу синергетики
відбудеться 17 січня 2019 р. об 1130 к. 322

Горенштейн М. І., Побережнюк Р. В.

Неконгруентні фазові перетворення першого роду
2019-01-24
Наукові збори -- А. О. Семенов
Наукові збори
відбудуться 24 січня 2019 р. об 1100 к. 322

А. О. Семенов
Iнститут фiзики НАН України

Квазiймовiрностi в квантовiй оптицi: теорiя та експеримент

В чому полягає фундаментальна вiдмiннiсть мiж класичними та квантовими системами? Чи можна квантовi обчислення та квантову комунiкацiю ефективно вiдтворити на класичних пристроях? Цi двi проблеми, фундаментальна та практична, пов’язанi мiж собою в рамках теорiї квантових ресурсiв, яка є новою концепцiєю в квантовiй фiзицi та квантовiй iнформатицi. Використовуючи цей пiдхiд, ми розглядаємо поняття так званої операцiональної некласичностi, тобто неможливостi пояснити результати експерименту класичними теорiями. Одним з прикладiв є те, що кореляцiї кiлькох квантових спостережуваних можуть не вiдповiдати додатно-визначеним функцiям розподiлу iмовiрностей. Проте, навiть розподiли квазiймовiрностей, що мають вiд’ємнi значення, не можуть бути означенi єдиним чином. Виявляється, що з точки зору експериментатора цей факт означає вибiр рiзних вимiрювальних приладiв для характеризацiї одного й того ж квантового стану. В рамках цього пiдходу ми пропонуємо класифiкацiю некласичних явищ та на конкретних прикладах демонструємо, що не всi з них можуть розглядатися саме такими.
2019-01-31
Семінар відділу синергетики -- Горенштейн М. І., Побережнюк Р. В.
Семінар відділу синергетики
відбудеться 31 січня 2019 р. об 1130 к. 322

Горенштейн М. І., Побережнюк Р. В.

Неконгруентні фазові перетворення першого роду
(Продовження)
2019-01-31
Семінар присвячений пам'яті Івана Васильовича Сименога
Семінар присвячений пам'яті
Івана Васильовича  Сименога
31 січня 2019 р. к. 322

Програма

14.00

Відкриття семінару
академік НАН України А.Г. Загородній

14.05

Б.Є. Гринюк
(Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова)
80 років від дня народження Івана Васильовича Сименога, науковця і вчителя

14.45

Л.Г. Сименог
(Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова)
Спогади про Івана Васильовича

 

15.00-15.30 Перерва на каву

15.30

О.Я. Дзюблик
(Інститут ядерних досліджень)
Збудження ядерних екситонів в кристалах

16.00

В.А. Бабенко, М.М. Петров
(Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова)
Про порушення зарядової незалежності ядерних сил

16.30

Ю.А. Лашко, В.С. Василевський, Г.Ф. Філіппов
(Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова)
Властивості матриці потенціальної енергії двочастинкової системи

2019-02-07
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці -- А.М. Павлюк
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться 7 лютого 2019 р. о 1400 к. 448

А.М. Павлюк

Поліноми Чебишова від кількох змінних та скейн-співвідношення для торичних вузлів
2019-02-07
Семінар відділів синергетики та теорії квантових процесів у наносистемах -- Клюшніченко Олександр Вікторович
Семінар відділів синергетики та теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 7 лютого 2019 р. о 1000 к. 322

Клюшніченко Олександр Вікторович
Інституту фізики НАНУ
відділ теоретичної фізики

Ефекти індукованої дисипативної взаємодії, блокади та колективного розсіяння в Ленгмюровому гратковому газі (за матеріалами кандидатської дисертації)

В роботі розглядаються особливості формування нерівноважних структур (слідів) в системах з короткосяжною взаємодією та поведінка далекосяжної ефективної нерівноважної взаємодії неньютонового характеру в режимі блокади. На основі моделі граткового газу показано ефекти інверсії сліду, концентраційного перемикання дисипативної взаємодії, підсилення ударної хвилі при розсіянні потоку газу на випадково неоднорідних кластерах домішок, підсилення розсіяння потоку на включенні при його гетерогенній
фрагментації. Також показано можливість локального «від’ємного» дифузійного транспорту в неоднорідному середовищі та наявність індукованих довгочасних від’ємних кореляцій в двокомпонентному гратковому газі з повільною та швидкою підсистемами.
2019-02-07
Наукові збори -- Andrey Varlamov
Наукові збори
відбудуться 7 лютого 2019 р. об 1130 к. 322

Andrey Varlamov

Doctor Philosophiae Honoris Causa of Bogolyubov Institute for Theoretical Physics
(CNR-SPIN, Rome, Italy)

Electronic topological transitions (Lifshitz transitions of the 2½ order)
In the lecture an attempt to survey the physics of electronic topological transitions from the very first paper until the recent achievements is made. The presentation is started from the description of the possible topological singularities in electronic spectra of metals. Then the singularities of thermodynamic and transport properties of a metal in the vicinity of ETT will be discussed. The transport phenomena including behavior of conductivity and thermoelectric coefficient in the vicinity ETT are discussed in the frameworks of both simple Boltzmann equation and diagrammatic approaches.
The second part of the lecturewill be devoted to the discussion of the modern problems of ETT physics, applications of it to the study of 2D systems, graphene, and heavy fermion compounds.
2019-02-14
Семінар Проблеми теоретичної фізики

Семінар

Проблеми теоретичної фізики,

присвячений пам'яті академіка
Олексія Ситенка

14 лютого 2019, четвер, аудиторія 322

10.00

Відкриття семінару
А.Г. Загородній

10.05 –
10.45

В.І. Маслов (ННЦ ХФТІ)
Прискорення електронів у металі кільватерним полем, що збуджується лазерним імпульсом (від Нобелівської премії з фізики 2018 та премії ім. Чандрасекара 2018 до реалізації ідеї проф. Toshiki Tajima)

10.50 –
11.15

Б. Є. Гринюк, В. С. Василевський, Д.В.П’ятницький
Особливості структури найнижчих збуджених станів                        дзеркальних ядер 14С та 14О

 

11.20 – 11.45 Перерва

11.45 –
12.25

І.С. Доценко (КНУ)
Від парадокса Ейнштейна-Подольського-Розена до ідеї створення квантового комп’ютера

12.30 –
12.55

В.С. Василевський, К. Като
Загадковий резонанс та фоторозщеплення ядра 9Ве

2019-02-18
Семінар лабораторії біофізики макромолекул -- Олексій Здоревський
Семінар лабораторії біофізики макромолекул
відбудеться 18 лютого 2019 р. о 1415 к. 322
Олексій Здоревський
Блокування процесу специфічного впізнавання пар нуклеїнових основ ДНК молекулами пероксиду водню в процесі іонної терапії
2019-02-21
Семінар відділу синергетики -- С.М. Федоткін (ІЯД), О.Г. Магнер (ІЯД), М.І. Горенштейн
Семінар відділу синергетики
відбудеться 21 лютого 2019 р. об 1130 к. 322

С.М. Федоткін (ІЯД), О.Г. Магнер (ІЯД), М.І. Горенштейн

Ефекти квантової статистики в критичній точці ядерної матерії
2019-03-07
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 7 березня 2019 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Затвердження звітів стипендіатів Президента України та НАН України для молодих учених.
 2. Висунення стипендіата Президента України для молодих учених.
 3. Різне.

Вчений секретар

2019-03-28
Семінар відділу синергетики -- В.К. Усенко
Семінар відділу синергетики
відбудеться 28 березня 2019 р. об 1130 к. 322

В.К. Усенко

Сторонні канали в квантовій передачі ключа на основі неперервних змінних

Квантова передача ключа (КПК) має на меті розповсюдження криптографічних ключів, захищеність яких будується на принципах квантової теорії. Реальні пристрої (джерела, модулятори, детектори), що застововуються для КПК, мають практичні недоліки, які можуть призводити до появи сторонніх каналів в КПК. В доповіді будуть обговорені можливі сторонні канали в КПК на основі неперервних змінних та методи їх компенсації.

2019-04-04
Засідання спецради -- Захист кандидатської дисертації Вовченко Володимир Юрійович
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 4 квітня 2019 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Захист кандидатської дисертації
  Вовченко Володимир Юрійович
  Еволюцiя взаємодiючої багаточастинкової системи, що виникає у зiткненнях релятивiстських ядер

  Науковий керівник:

  Анчишкін Дмитро Владленович
  доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник
  Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, м. Київ
  провідний науковий співробітник відділу фізики високих густин енергії

  Офіційні опоненти:

  Скалозуб Володимир Васильович
  доктор фіз.-мат. наук, професор
  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
  завідувач кафедри теоретичної фізики

  Магнер Олександр Григорович
  доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник
  Інститут ядерних досліджень НАН України, м. Київ
  провідний науковий співробітник відділу теорії ядра

 2. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Вчений секретар спецради

2019-04-04
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 4 квітня 2019 р. о 1000  updated к. 322
Порядок денний:
 1. Про конкурс проектів науково-дослідних робіт за програмою 1230 на 2020 рік.
 2. Обрання за конкурсом наукового співробітника у лабораторію сильнокорельованих низьковимірних систем відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах.
 3. Різне.

Вчений секретар

2019-04-11
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах --Л.М. Христофоров
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 11 квітня 2019 р. о 1430 к. 322

Л.М. Христофоров

Міхаелісівські та неміхаелісівські реакції III
2019-04-11
Наукові збори -- Yuval Gefen
Наукові збори
відбудуться 11 квітня 2019 р. об 1100 к. 322

Yuval Gefen
Weizmann Insitute of Science, Rehovot, Israel

Weak Measurement: A Peephole into the Quantum World
Traditionally, measurement in quantum mechanics implies strong measurement. The latter, according to von Neumann, involves the collapse  postulate. By contrast, weak measurements allow us to follow the detector-system interaction through Hamiltonian dynamics. I will review the advantages of weak measurement and a derivative protocol called weak value, and will discuss how they can be harnessed to obtain unusually strong amplification of weak signals, detection of many-body virtual states, and non- local excitations. Furthermore, I will discuss future challenges, of harnessing weak measurements to engineer and control on-demand quantum states.
2019-04-15
Об’єднаний семінар відділів -- Вахненко Олексій Олексійович
Об’єднаний семінар відділів
теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах,
математичних методів в теоретичній фізиці
та синергетики
відбудеться 15 квітня 2019 р. об 1100 к. 322

Вахненко Олексій Олексійович

Нелінійна динаміка багатокомпонентних структурованих низьковимірних систем
за матеріалами дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
2019-04-18
Семінар присвячений пам'яті Анатолія Уляновича Клімика
Семінар присвячений пам'яті Анатолія Уляновича Клімика
відбудеться 18 квітня 2019 р. к. 322

ПРОГРАМА

14.00   Відкриття семінару
            академік НАН України А.Г. Загородній

14.05   О.М. Гаврилик
           
(Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова)
            До 80-річчя з дня народження Анатолія Уляновича Клімика: життя, присвячене науці

14.45   В.П. Гусинін
           
(Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова)
           Мої спогади про Анатолія Уляновича

15.05   Перерва на каву

15.35   В.А. Широков
            (Український мовно-інформаційний фонд НАН України)
           Спогади про співпрацю з Анатолієм Уляновичем Клімиком

16.05   І.І. Качурик
            (Хмельницький національний університет)
           Спомини про Вчителя: знайомство, дружба, співпраця

16.30   М.З. Іоргов
           
(Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова)
           Квантові монодромії та 2d конформна теорія поля

2019-04-18
Семінар відділу синергетики -- Enes AKYUZ
Семінар відділу синергетики
відбудеться 18 квітня 2019 р. об 1130 к. 322

Enes AKYUZ
Yozgat Bozok University, Faculty of Medicine, Department of Biophysics, Turkey

Ion channels in excitable neuronal membrane
Although Hodgkin and Huxley had no knowledge of the physical nature of the conductance mechanisms underlying action potentials, they nonetheless proposed that nerve cell membranes have channels that allow ions to pass selectively from one side of the membrane to the other. Based on the ionic conductance and currents measured in voltage clamp experiments, the postulated channels had to have several properties. First, because the ionic currents are quite large, the channels had to be capable of allowing ions to move across the membrane at high rates. Second, because the ionic currents depend on the electrochemical gradient across the membrane, the channels had to make use of these gradients. Third, because Na+ and K+ flow across the membrane independently of each other, different channel types had to be capable of discriminating between Na+ and K+, allowing only one of these ions to flow across the membrane under the relevant conditions. Finally, given that the conductances are voltage-dependent, the channels had to be able to sense the voltage drop across the membrane, opening only when the voltage reached appropriate levels. While this concept of channels was highly speculative in the 1950s, later experimental work established beyond any doubt that transmembrane proteins called voltage-sensitive ion channels indeed exist and are responsible for all of the ionic conductance phenomena described. The aim of lecture is given properties of ion channels underlying neuronal action potential.
2019-04-22
Семінар лабораторії біофізики макромолекул -- Дмитро П'ятницький
Семінар лабораторії біофізики макромолекул
відбудеться 22 квітня 2019 р. о 1430 к. 322

Дмитро П'ятницький

Взаємодія молекули пероксиду водню з центрами неспецифічного розпізнавання ДНК
2019-04-22
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах -- Е.Г. Петров
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 22 квітня 2019 р. о 1200 к. 322

Е.Г. Петров

Бар’єрне та суперобмінне тунелювання у молекулярних дротах
2019-04-23
Семінар відділу синергетики -- Момот Андрій Іванович
Семінар відділу синергетики
відбудеться 23 квітня 2019 р. об 1100 к. 322

Момот Андрій Іванович
доцент фізичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Вплив зіткнень на ефективні взаємодії та флуктуації у запорошеній плазмі
за матеріалами дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук
2019-04-24
Загальні збори Відділення фізики і астрономії НАН України
Загальні збори
Відділення фізики і астрономії Національної академії наук України
відбудуться 24 квітня 2019 р.
у Великому конференц-залі НАН України
(вул. Володимирська, 55)

Порядок денний: meeting_prog_2019.pdf

Ранкове засідання
10.00 Відкриття зборів
10.30 Виступи лауреатів премій імені видатних учених НАН України
М.П. Барабашова, Г.В. Курдюмова, С.І. Пекара і Л.В. Шубнікова, присуджених за результатами конкурсу 2018 року.

Доповідають: В.К. Розенбуш, Г.С. Фірстов, О.Й. Носич, О.А. Кордюк
Перерва на каву
12.30 Про підсумки діяльності установ ВФА НАН України у 2018 році та перспективи здійснення фундаментальних досліджень.
Доповідає: академік-секретар ВФА НАН України академік НАН України В.М. Локтєв
Вечірнє засідання
15.00 Обговорення доповіді та прийняття Постанови Загальних зборів
16.00 Вибори директорів:
Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України
Інституту радіофізики і електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України
16.30 Поточні справи
17.00 Закриття зборів

Запрошуються усі бажаючі (вхід вільний).

ВФА НАН України (тел.: 239-6565, 239-6574)

2019-05-02
Семінар відділу синергетики -- Б.І. Лев
Семінар відділу синергетики
відбудеться 2 травня 2019 р. об 1130 к. 322

Б.І. Лев

Нерівноважні самогравітуючі системи
2019-05-16
ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 2019
16-18 травня
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
спільно з
Інститутом еволюційної екології НАН України ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 2019

http://festival.nas.gov.ua/
тел.: 521-34-95
16 травня
ОГЛЯДОВІ ЛЕКЦІЇ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ

Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
вул. Метрологічна 14-б (кінцева зупинка авт. 444), конференц зал
11-00 Відкриття засідання
  К.В. Григоришин, к. ф.-м. н.
"“Феномен надпровідності та її користь для людства"
12-00 ПЕРЕРВА
12-30 Екскурсія в парк «Феофанія»
17 травня
ОГЛЯДОВІ ЛЕКЦІЇ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ
 1. Київський природничо-науковий ліцей №145 (ПНЛ №145)
 2. Політехнічний ліцей НТУУ “КПІ” м. Києва
 3. Український фіз.-мат. ліцей КНУ ім. Т.Г.Шевченка
 4. Авіакосмічний ліцей ім. І.Сікорського НАУ м. Києва
 5. Середня загальна школа № 70
2019-05-16
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 16 травня 2019 р. о 1400 к. 322
Порядок денний:
 1. Представлення О.О. Вахненком дисертації на тему: “Нелінійна динаміка багатокомпонентних структурованих низьковимірних систем” на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук.
 2. Затвердження скорегованого тематичного плану наукових досліджень Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України на 2019 рік.
 3. Затвердження робочих планів НДР на 2019 рік.
 4. Про висунення проекту “Комп’ютерне моделювання багаточастинкових систем із кулонівською взаємодією: від плазми до біологічних макромолекул” на конкурс для молодих вчених НАН України (доповідач: керівник проекту провідний інженер відділу синергетики О.М. Черняк).
 5. Обрання за конкурсом провідного наукового співробітника у відділ синергетики.
 6. Різне.

Вчений секретар

2019-05-22
Seminar on Biomolecular Modeling and Simulations

Bogolyubov Institute for Theoretical Physics
Politecnico di Milano
Kyiv Academic University
Institute of Mathematics
Kiev Biophysical Society

Seminar on Biomolecular Modeling and Simulations
22 May, 2019, Wednesday
PROGRAM

 

2019-05-27
Семінар відділу астрофізики та елементарних частинок -- Максим Томченко
Семінар відділу астрофізики та елементарних частинок
відбудеться 27 травня 2019 р. о 1200 к. 221

Максим Томченко

Одновимірна система точкових бозонів: природа «діркових» квазічастинок Ліба
2019-05-30
Семінар відділу синергетики -- О.К. Відибіда
Семінар відділу синергетики
відбудеться 30 травня 2019 р. об 1130 к. 322

О.К. Відибіда

Стохастичний механізм підвищення селективності проекційних нейронів системи нюху
2019-05-30
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах -- С.П. Кручинін, С.П. Репецький
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 30 травня 2019 р. о 1430 к. 322

С.П. Кручинін, С.П. Репецький (КНУ)

Електронний транспорт у вуглецевих нанотрубках з адсорбованими домішками хрому
2019-06-02
Некролог ФІЛІППОВ Геннадій Федорович

2 червня пішов з життя
видатний фізик-теоретик
доктор фіз.-мат. наук, професор
ФІЛІППОВ Геннадій Федорович.
Колектив Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
глибоко сумує з приводу непоправної втрати
і висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного.

Громадська панахида по Геннадію Федоровичу ФІЛІППОВУ 
відбудеться в Інституті теоретичної фізики  5 червня  об 11 годині.

2019-06-06
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 6 червня 2019 р. о 1430 к. 322
Порядок денний:
 1. Затвердження нової НДР відомчої тематики (КПКВК 6541030) “Вплив флуктуацій (шуму) на динаміку та кореляції в нерівноважних системах” (доповідач: керівник теми член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Б.І. Лев).
 2. Затвердження нової НДР відомчої тематики (КПКВК 6541030) “Властивості низьковимірних функціональних матеріалів на наномасштабах” (доповідач: керівник теми доктор фізико-математичних наук С.Н. Волков).
 3. Обрання за конкурсом провідного наукового співробітника у відділ синергетики.
 4. Про результати перевірки науково-організаційної та господарської діяльності підрозділів інституту.
 5. Різне.

Вчений секретар

2019-06-06
Семінар відділу синергетики -- В.М. Єрмаков, О.О. Понежа
Семінар відділу синергетики
відбудеться 6 червня 2019 р. об 1100 к. 322

В.М. Єрмаков, О.О. Понежа

Нелінійне резонансне тунелювання як механізм фільтрації холодних електронів
2019-06-13
Семінар відділу синергетики -- М.І. Горенштейн, Р.В. Побережнюк
Семінар відділу синергетики
відбудеться 13 червня 2019 р. об 1130 к. 322

М.І. Горенштейн, Р.В. Побережнюк

Флуктуації зарядів в ядерних зіткненнях
2019-06-20
Семінар лабораторії біофізики макромолекул -- Олексій Здоревський
Семінар лабораторії біофізики макромолекул
відбудеться 20 червня 2019 р. об 1130 к. 322

Олексій Здоревський

Конкурентна взаємодія молекул пероксиду водню та води з центрами впізнавання макромолекули ДНК
2019-06-27
Засідання спецради -- Захист кандидатської дисертації Черняк Олександр Миколайович
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 27 червня 2019 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Захист кандидатської дисертації
  Черняк Олександр Миколайович
  Перенесення замагнічених частинок у випадковому електричному полі

  Науковий керівник:

  Засенко Володимир Іванович
  доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник
  Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, м. Київ
  провідний науковий співробітник відділу синергетики

  Офіційні опоненти:

  Анісімов Ігор Олексійович
  доктор фіз.-мат. наук, професор
  Київський державний університет імені Тараса Шевченка м. Київ
  декан радіофізичного факультету

  Герасимов Олег Іванович
  доктор фіз.-мат. наук, професор
  Одеський державний екологічний університет м. Одеса
  завідувач кафедри загальної та теоретичної фізики

 2. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Вчений секретар спецради

2019-06-27
Засідання спецради -- Захист кандидатської дисертації Клюшніченко Олександр Вікторович
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 27 червня 2019 р. о 1230 к. 322
Порядок денний:
 1. Захист кандидатської дисертації
  Клюшніченко Олександр Вікторович
  Індукована дисипативна взаємодія та колективне розсіяння в Ленґмюровому ґратковому газі

  Робота виконана у відділі теоретичної фізики Інституту фізики НАН України.

  Науковий керівник:

  Томчук Петро Михайлович
  член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор
  Інститут фізики НАН України, м. Київ
  завідувач відділу теоретичної фізики

  Офіційні опоненти:

  Іванов Борис Олексійович
  член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор
  Інститут магнетизму НАН України та МОН України, м. Київ
  завідувач лабораторії магнітних матеріалів

  Петров Ельмар Григорович
  член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор
  Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України, м. Київ
  завідувач відділу теорії квантових процесів у наносистемах

  Додатковий опонент:

  Васильєв Олексій Миколайович
  доктор фізико-математичних наук, професор
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м.Київ
  професор кафедри теоретичної фізики фізичного факультету

 2. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Вчений секретар спецради

2019-07-04
Семінар відділу фізики високих густин енергії -- О. Панова, А. Моторненко, М.І. Горенштейн, J. Steinheimer, H. Stoecker
Семінар відділу фізики високих густин енергії
відбудеться 4 липня 2019 р. о 1200 к. 221

О. Панова, А. Моторненко, М.І. Горенштейн, J. Steinheimer, H. Stoecker

Утворення кумулятивних нуклонів у протон-ядерних зіткненнях
2019-07-04
Семінар відділу теорії нелінійних процесів у конденсованих середовищах -- О. Здоревський
Семінар відділу теорії нелінійних процесів у конденсованих середовищах
відбудеться 4 липня 2019 р. о 1430 к. 322

О. Здоревський

Конкурентна взаємодія молекул пероксиду водню та води з центрами впізнавання макромолекули ДНК
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2019-07-04
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 4 липня 2019 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Про наслідки ревізії фінансово-господарської діяльності Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова Національної академії наук України, здійсненої Державною аудиторською службою України за період з 01.01. 2015 р. по 31.03. 2019 р.
 2. Різне.

Вчений секретар

2019-07-04
Спільний семінар відділів -- Sergii Monin
Спільний семінар відділів
Математичних методів в теоретичній фізиці,
Астрофізики та елементарних частинок,
Теорії ядра та квантової теорії поля
відбудеться 4 липня 2019 р. о 1400 к. 221

Sergii Monin
(University of Minnesota)

Non-Abelian String of a Finite Length

First we consider the general case of the non-Abelian strings of a finite length and then the non-Abelian strings in N=2 supersymmetric QCD with the U(N) gauge group and N_f=N quark flavors deformed by a mass term for the adjoint matter. This deformation breaks N=2 supersymmetry down to N=1. Dynamics of orientational zero modes on the string world sheet are described then by CP(N−1) model with N=(0,2) supersymmetry. We study the string of a finite length L assuming compactification on a cylinder (periodic boundary conditions). The world-sheet theory is solved in the large-N approximation. We find a rich phase structure in the (L,u) plane where u is a deformation parameter. At large L and intermediate u we find a phase with broken Z_{2N} symmetry, N vacua and a mass gap. At large values of L and u still larger we have the Z_{2N}-symmetric phase with a single vacuum and massless fermions. In both phases N=(0,2) supersymmetry is spontaneously broken. We also observe a phase with broken SU(N) symmetry at small L. In the latter phase the mass gap vanishes and the vacuum energy is zero in the leading 1/N approximation. However, we expect that 1/N corrections will break N=(0,2) supersymmetry. We also discuss how this rich phase structure matches the N=(2,2) limit in which the world-sheet theory has a single phase with the mass gap independent of L.

2019-07-17
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці -- Тарас Скрипник
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться 17 липня 2019 р. о 1430 к. 448

Тарас Скрипник
(BITP & University of Torino)

Редукція в скінченновимірних інтегровних системах та особливі точки класичних r-матриць
2019-08-21
До 110-річчя від дня народження академіка Миколи Боголюбова

До 110-річчя від дня народження академіка Миколи Боголюбова

21 серпня 2019 року виповнюється 110 рокiв вiд дня народження одного з велетнів науки XX ст.,
видатного математика i фiзика-теоретика академiка Миколи Миколайовича Боголюбова.

Детальніше

2019-09-12
Семінар відділу синергетики -- М.С. Гончар
Семінар відділу синергетики
відбудеться 12 вересня 2019 р. об 1130 к. 322

М.С. Гончар

Математичний опис неповних фінансових ринків
2019-09-16
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах -- В.М. Криворучко, В.Ю. Таренков
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
відбудеться 16 вересня 2019 р. о 1030 к. 322

В.М. Криворучко, В.Ю. Таренков
ДонФТІ ім. О.О. Галкіна НАН України (м. Київ)

Нанокомпозити з надпровідника і феромагнетика, що є половинним металом, як шлях до отримання топологічних надпровідників
2019-09-16
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 16 вересня 2019 р. о 1430 к. 322
Порядок денний:
 1. Звіт про хід виконання НДР “Визначення властивостей темної матерії за допомогою астрофізичних та космологічних спостережень”. Науковий керівник – докторант, кандидат фізико-математичних наук Д.А. Якубовський.
 2. Зміна наукового керівника НДР “Визначення властивостей темної матерії за допомогою астрофізичних та космологічних спостережень”.
 3. Про підтримку висунення Інститутом фізики конденсованих систем НАН України циклу робіт «Розвиток аналітичних методів статистичної фізики для пояснення нових ефектів у структурно-невпорядкованих багаточастинкових системах» на здобуття премії НАН України ім. О.С. Давидова та про включення до авторського колективу академіка НАН України А.Г. Загороднього.
 4. Затвердження скорегованого тематичного плану наукових досліджень Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова Національної академії наук України на 2019 рік.
 5. Затвердження звітів стипендіатів Президента України для молодих учених та НАН України для молодих учених.
 6. Різне.

Вчений секретар

2019-09-19
Семінар відділу синергетики -- М.С. Гончар
Семінар відділу синергетики
відбудеться 19 вересня 2019 р. о 1200 к. 322

М.С. Гончар

Математичний опис неповних фінансових ринків
(продовження)
2019-09-23
Seminar “Fundamentals of Quantum Theory and Experimental Research”

Bogolyubov Institute for Theoretica Physics of the NAS of Ukraine
Austro-Ukrainian Institute for Science and Technology

Seminar
“Fundamentals of Quantum Theory and Experimental Research”
September 23, 2019
1500 room 322
Program
 1. S. Sponar and H. Rauch “Foundations of Quantum Mechanics studied in Neutron Interferometry”.
 2. S. Sponar and Y. Hasegawa “Experimental Studies of Measurement Uncertainty Relations studied in Neutron Optics”.
 3. A. Danner “Spin-Rotation Coupling Observed in Neutron Interferometry”.
 4. S. Moskaliuk, L. Blikharska, N. Einsidler, C. Zhao “Could be the neutron lifetime applied as a sensor for gravitational and magnetic fields?”
 5. A. Makarenko “Cellular Automata and Strong Anticipation Prospects for QuantumMechanics”.
2019-10-03
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 3 жовтня 2019 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Громадське обговорення роботи № 11 «Керування властивостями матеріалів в екстремальних умовах та поблизу фазових переходів» (автори: Т.М. Брик, М.П. Козловський, О.С. Пелетмінський, Ю.О. Плевачук, В.М. Склярчук, Ю.В. Слюсаренко, А.Г. Сотніков),
  яку висунуто Львівським національним університетом імені Івана Франка на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2019 року.

Вчений секретар

2019-10-03
Professor Andrei B. Klimov
October 3-4, 2019, 1500 room 221

Professor Andrei B. Klimov
Universidad de Guadalajara
Mexico

Discrete phase-space representation and its applications
Phase-space methods have been widely applied for the analysis of quantum systems both form kinematic and dynamic perspectives. According to this approach quantum states are mapped into distributions on some manifold, which is associated with a "classical" phase-space. The basic requirement for any meaningful phase-space representation is the covariance under an appropriate group of transformations. In the case of continuous symmetries the phase-space manifold can be constructed as a certain quotient space and has an intimate relation to the set of coherent states of the system´s dynamic symmetry group. It results that for finite quantum systems of prime-power dimensions a self-consistent map possessing all required properties can be constructed. In this case a discrete grid playing a role of a phase-space possesses the same basic geometric properties as an ordinary plane and allows a direct association of states with specific geometrical structures, related to the fundamental set of Mutually Unbiased Bases. We consistently introduce the basic ideas of phase-space mapping for discrete quantum systems and apply the general formalism for their characterization in the macroscopic limit.
Program
 1. General ideas of phase-space representation.
 2. Discrete quantum systems. Generalized Pauli operators. Clifford transformations. Elements of the discrete phase-space geometry.
 3. Mutually unbiased bases (MUB). Quantum state tomography based on MUB.
 4. Discrete phase-space distributions in prime dimensions.
 5. Elements of the Galois group. MUB and discrete phase-space construction for power-prime dimensions.
 6. Symmetric projections, macroscopic limit and applications.
2019-10-10
Семінар відділу синергетики -- А.С. Жохін
Семінар відділу синергетики
відбудеться 10 жовтня 2019 р. об 1130 к. 322

А.С. Жохін

Формування режиму дивного аттрактора
2019-10-17
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 17 жовтня 2019 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1.  Представлення О.О. Здоревським дисертації на тему: “Конкурентна взаємодія молекул пероксиду водню та води з центрами впізнавання макромолекули ДНК” на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук.
 2.  Кадрові питання.
 3. Про планову атестацію наукових працівників інституту.
 4. Про наукове стажування молодшого наукового співробітника відділу фізики високих густин енергії Р.В. Побережнюка.
 5. Різне.

Вчений секретар

2019-10-17
Семінар відділу синергетики -- Б.І. Лев
Семінар відділу синергетики
відбудеться 17 жовтня 2019 р. о 1000 к. 322

Б.І. Лев

Нерівноважна динаміка формування Всесвіту
2019-10-28
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах -- М.І. Григорчук
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 28 жовтня 2019 р. о 1430 к. 322

М.І. Григорчук

Вплив поверхні та форми металевої наночастинки на магнітне поглинання ультракоротких лазерних імпульсів
2019-10-31
Семінар відділу синергетики -- А.П. Махорт
Семінар відділу синергетики
відбудеться 31 жовтня 2019 р. об 1130 к. 322

А.П. Махорт

Про методи аналізу поведінки економічних систем за наявності монополістів
2019-11-01
Некролог ГАЙДІДЕЙ Юрій Борисович

30 жовтня пішов з життя
видатний фізик-теоретик доктор фіз.-мат. наук, професор
ГАЙДІДЕЙ Юрій Борисович.
Колектив Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
глибоко сумує з приводу непоправної втрати
і висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного.

Кремація відбудеться на Байковому цвинтарі 1 листопада о 12 годині
(збір об 1145 біля крематорію)

2019-11-07
Семінар відділу теорії ядра і квантової теорії поля -- Prof. Janos Balog
Семінар відділу теорії ядра і квантової теорії поля
відбудеться 7 листопада 2019 р. об 1100 к. 322

Prof. Janos Balog
Wigner Research Centre for Physics, Budapest, Hungary

Singular potential for nucleon scattering

We apply the Marchenko method of quantum inverse scattering to study nucleon scattering problems. Assuming a β/r2 type repulsive core and comparing our results to the Reid93 phenomenological potential we estimate the constant β, determining the singularity strength, in various spin/isospin channels. First we use Bargmann type S-matrices which allow only integer singularity strength, then we consider an analytical approach based on the incomplete data method, which is suitable for fractional singularity strengths as well. Some ideas are tested in the solvable Sine-Gordon 1+1 dimensional field theory model.
2019-11-07
Мирон Я. Амусья -- Десять лет спустя

Мирон Я. Амусья,
профессор физики


Десять лет спустя
(Впечатления от краткой поездки в Киев в сентябре 2019)

http://bitp.kiev.ua/files/doc/news/2019/maidan2.pdf


АМУСЬЯ Мирон Янкелевич (нар. 18.11.1934р. у Ленінграді) – російсько-ізраїльський фізик-теоретик і політичний журналіст, доктор фіз.-мат. наук (1972р.), професор (1986р.), лауреат Премії імені А. фон Гумбольдта (Німеччина, 1990), член Американського фізичного товариства (1995р.), Почесний асоційований член Центру теоретичних досліджень фізичних систем Університету Кларк-Атланта, США (1998 р.), дійсний член РАПН (2002р.).
Закінчив Ленінградський Кораблебудівний інститут та Ленінградський Університет за спеціальністю «Теоретична фізика» (1958р.). Від 1958 р працює у Фізико-технічному інституті ім. А. Ф. Іоффе РАН. Від 1998 р. професор, а з 2008 р. – эмеріт-професор Інституту фізики імені Джуліо Рака Єврейського Університету в Іерусалимі (Ізраіль). Засновник фізичної школи, до якої належать В. М. Єфімов (автор ефекту Єфімова), М. Ю. Кучієв та інші.
Найбільш значущі наукові результати: побудова наближення випадкових фаз з обміном в фотоіонізації атомів і розсіювання електронів, що дозволило виявити колективний характер процесів фотоіонізації атомів і електрон-атомного розсіювання; передбачення колективізації мало-електронних оболонок під дією сусідніх оболонок в атомах, пізніше виявленої експериментально; передбачення і дослідження нового (атомного або поляризаційного) гальмівного випромінювання; передбачення механізму, що веде до впорядкованого руху електронів і атомів під впливом поглинання світла.
Був запрошеним професором ряду відомих в світі наукових і освітніх установ, серед яких: Аргоновская Національна лабораторія, Франкфуртський університет, Імперський коледж (Лондон), Орхуський університет (Данія), Університет Кларк-Атланта (США), Національний автономний університет Мексики , Національний дослідницький центр RIKEN (Токіо), Університет Париж IV Сорбонна, і ряд інших.

(за матеріалами Вікіпедії)

2019-11-08
Web of science awards 2019
2019-11-11
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці -- Андрій Назаренко
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться 11 листопада 2019 р. о 1400 к. 321

Андрій Назаренко

Статистична сума Бозе-конденсатної темної матерії і модифіковане рівняння Гроса-Пітаєвського
2019-11-11
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах -- Скрипник Юрій Вікторович
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
відбудеться 11 листопада 2019 р. об 1100 к. 322

Скрипник Юрій Вікторович

Залежність краю рухливості від концентрації домішок поблизу до межі вихідної зони: кубічний корінь з концентрації чи його квадрат?
2019-11-21
Семінар відділу синергетики -- А.С. Жохін
Семінар відділу синергетики
відбудеться 21 листопада 2019 р. об 1130 к. 322

А.С. Жохін

Спектральні задачі динамічних систем в хаотичних та предхаотичних режимах
2019-11-24
Розклад занять для студентів і аспірантів
Розклад занять для студентів і аспірантів,
що відбуваються на базі Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова Національної академії наук України
(І семестр 2019-2020 навчального року)

http://bitp.kiev.ua/files/doc/news/2019/lecture_schedule.docx

2019-11-26
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 26 листопада 2019 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Висунення робіт на Премію імені Олександра Давидова Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України.
 2. Висунення робіт на Премію імені Олексія Ситенка Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України.
 3. Висунення роботи «Комп’ютерне моделювання багаточастинкових систем із кулонівською взаємодією в плазмі та біологічних макромолекулах» на премію НАН України для молодих вчених (доповідач: кандидат фізико-математичних наук О.М. Черняк).
 4. Про базу даних Web of Science (доповідає представник компанії Clarivate Analytics к.б.н. Ірина Тихонкова).
 5. Затвердження звіту про виконання науково-технічної роботи «Розробка грід-хмарних сервісів та забезпечення підтримки Базового координаційного центру та Регіонального операційного центру в Інституті теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАН України» за Програмою інформатизації НАН України на 2015-2019 рр. (доповідач: науковий керівник теми кандидат технічних наук С.Я. Свістунов).
 6. Затвердження звіту про виконання науково-технічної роботи «Розвиток он-лайн сервісів та баз даних електронної редакції Українського фізичного журналу» за Програмою інформатизації НАН України на 2015-2019 рр. (доповідач: науковий керівник теми кандидат фізико-математичних наук І.С. Ганджа).
 7. Про атестацію наукових кадрів.
 8. Обрання за конкурсом на посаду завідувача лабораторії структури атомних ядер відділу теорії ядра і квантової теорії поля.
 9. Різне.

Вчений секретар

2019-11-28
Засідання спецради -- Захист докторської дисертації Вахненко Олексій Олексійович
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 28 листопада 2019 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Захист докторської дисертації
  Вахненко Олексій Олексійович
  Нелінійна динаміка багатокомпонентних структурованих низьковимірних систем

  Робота виконана у відділі теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України

  Офіційні опоненти:

  Лашкін Володимир Михайлович
  доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник
  Інститут ядерних досліджень НАН України
  старший науковий співробітник відділу фізики плазми та плазмових технологій

  Шепельський Дмитро Георгійович
  доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник
  Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
  провідний науковий співробітник відділу математичної фізики

  Якименко Олександр Ілліч
  доктор фізико-математичних наук, доцент
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України
  доцент кафедри квантової теорії поля фізичного факультету

 2. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Вчений секретар спецради

2019-12-05
Засідання спецради -- Захист докторської дисертації Момот Андрій Іванович
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 5 грудня 2019 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Захист докторської дисертації
  Момот Андрій Іванович
  Ефективні взаємодії та флуктуації у запорошеній слабкоіонізованій плазмі

  Робота виконана на кафедрі фізики функціональних матеріалів фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

  Науковий консультант:

  Загородній Анатолій Глібович
  академік НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор
  Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, м. Київ
  директор

  Офіційні опоненти:

  Головко Мирослав Федорович
  член-кореспондент НАН України доктор фізико-математичних наук, професор
  Інститут фізики конденсованих систем НАН України, м. Львів
  головний науковий співробітник відділу теорії м'якої речовини

  Денисенко Ігор Борисович
  доктор фізико-математичних наук, професор
  Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
  професор кафедри прикладної фізики та фізики плазми

  Ребенко Олексій Лукич
  доктор фізико-математичних наук, професор
  Інститут математики НАН України, м. Київ
  головний науковий співробітник відділу математичної фізики

 2. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Вчений секретар спецради

2019-12-12
Семінар відділів синергетики та фізики високих густин енергії
Семінар відділів синергетики та фізики високих густин енергії
відбудеться 12 грудня 2019 р. об 1100 к. 322

Колоквіум з машинного навчання

ПРОГРАМА

1. Віталій Тимчишин: "Машинне навчання: загальний огляд та застосування".

2. Юрій Квасюк: "Застосування методів машинного навчання в фізиці ядро-ядерних зіткнень".

2019-12-15
Конкурс на здобуття премій для молодих учених і студентів
Національна академія наук України оголошує конкурс на здобуття премій
для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи

Граничний термін подання роботи на конкурс – 15 грудня 2019 року

Детальна інформація:
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=5154

2019-12-16
Тематичний семінар Фізика і астрофізика високих енергій -- Звіти з виконання проектів в 2019 р.
Тематичний семінар
Фізика і астрофізика високих енергій

відділів фізики високих густин енергії та астрофізики і елементарних частинок
відбудеться 16 грудня 2019 р. о 1430 к. 221

Звіти з виконання проектів в 2019 р.

Керівники проектів:
К.О. Бугаєв, Г.М. Зинов’єв, Ю.М. Синюков, Д.А. Якубовський

2019-12-19
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 19 грудня 2019 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи «Динаміка формування просторово-неоднорідних структур в багаточастинкових системах»
  (доповідач: науковий керівник теми член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Б.І. Лев).
 2. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи «Особливості механічних, електронних та магнітних процесів у низьковимірних системах на наномасштабах»
  (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук С.Н. Волков).
 3. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи «Самоузгоджена гідродинаміка кварк-глюонних мішків та сигнали фазових перетворень в КХД матерії в зіткненнях важких іонів за високих енергій» за Цільовою програмою наукових досліджень НАН України «Фундаментальні дослідження з фізики високих енергій та ядерної фізики (міжнародна співпраця)» на 2018–2020 рр.
  (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук К.О. Бугаєв).
 4. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи «Теоретичні моделі взаємодії релятивістських протонів та ядер на прискорювачах SPS та LHC в ЦЕРНі» за Цільовою програмою наукових досліджень НАН України «Фундаментальні дослідження з фізики високих енергій та ядерної фізики (міжнародна співпраця)» на 2018–2020 рр.
  (доповідач: науковий керівник теми член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Г.М. Зінов’єв).
 5. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи «EUREA: Європейська угода з ультрарелятивістських енергій. Етап 2. Спектри, анізотропні потоки та кореляції частинок в зіткненнях ядер на Великому адронному колайдері» за програмою Проекти Міжнародної дослідницької мережі (IRN) «EUREA: європейська угода з ультрарелятивістських енергій» на 2018-2020 рр.
  (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук, професор Ю.М. Синюков).
 6. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи «Просторово-часова динаміка і властивості надщільної матерії в релятивістських зіткненнях ядер, та іх прояви в поточних експериментах на LHC, RHIC, і запланованих FAIR, NICA.» за Цільовою програмою наукових досліджень НАН України «Фундаментальні дослідження з фізики високих енергій та ядерної фізики (міжнародна співпраця)» на 2018–2020 рр.
  (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук, професор Ю.М. Синюков).
 7. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи «Визначення властивостей темної матерії за допомогою астрофізичних та космологічних спостережень.» за програмою Гранти НАН України дослідницьким лабораторіям/групам молодих вчених НАН України для проведення досліджень за пріоритетними напрямами розвиту науки і техніки
  (науковий керівник теми кандидат фізико-математичних наук Д.А. Якубовський).
 8. Затвердження звіту про роботу спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01 у Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова Національної академії наук України у 2019 році.
 9. Розгляд робіт, поданих на Давидовську премію Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України.
 10. Розгляд робіт, поданих на Премію імені Олексія Ситенка Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України.
 11. Питання аспірантури.
 12. Різне.

Вчений секретар

2019-12-19
Тематичний семінар теорії відкритих систем -- О.М. Черняк, О.О. Здоревський
Тематичний семінар теорії відкритих систем
відділи: синергетики, теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
відбудеться 19 грудня 2019 р. о 1430 к. 322

О.М. Черняк, О.О. Здоревський

Комп'ютерне моделювання багаточастинкових систем із кулонівською взаємодією:
від плазми до біологічних макромолекул

(проміжний звіт про виконання науково-дослідної роботи)

2019-12-23
X Conference of Young Scientists
X Conference of Young Scientists
PROBLEMS OF THEORETICAL PHYSICS
dedicated to the 110th anniversary of M.M. Bogolyubov (1909-1992)

Kyiv, Ukraine
December 23–24, 2019
https://indico.bitp.kiev.ua/event/4/

Book of Abstracts and Program

2019-12-26
XXVI ДАВИДОВСЬКІ ЧИТАННЯ З ТЕОРЕТИЧНОЇ ФІЗИКИ
XXVI ДАВИДОВСЬКІ  ЧИТАННЯ
З ТЕОРЕТИЧНОЇ ФІЗИКИ
відбудуться 26 грудня 2019 р. к. 322

ПРОГРАМА

 • 10.00 – Відкриття
 • 10.05-10.45 – С.Г. Одулов (ІФ НАН України)
  Індуковані світлом просторові гратки в кристалах
 • 10.45-11.15 – О.Я. Дзюблик (ІЯД НАН України)
  Вплив електронної підсистеми на низько-енергетичні ядерні реакції
 • 11.15-11.45 – М.І. Горенштейн (ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України)
  Ядерна матерія – що це таке?
 • 11.45-12.00 – Перерва на каву
 • 12.00-12.20 – Ю.В. Скрипник (ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України)
  Локальні густини станів на домішковому вузлі та на його найближчому сусіді: репліки чи антиподи?
 • 12.20-12.40 – В.П. Кравчук (ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України)
  Нелінійна динаміка скірміонних струн в хіральних феромагнетиках
 • 12.40-13.00 – В.М. Єрмаков, О.О. Понежа (ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України)
  Фільтрація холодних електронів нанопристоями з металевими квантовими точками
2019-12-27
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 27 грудня 2019 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи «Комп'ютерне моделювання багаточастинкових систем із кулонівською взаємодією: від плазми до біологічних макромолекул» (доповідач: науковий керівник теми кандидат фізико-математичних наук О.М. Черняк).
 2. Затвердження звіту про діяльність Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова Національної академії наук України у 2019 році (доповідач: С.М. Перепелиця).
 3. Затвердження скорегованого тематичного плану наукових досліджень Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова Національної академії наук України на 2019 рік.
 4. Різне.

Вчений секретар

2020-01-01
З Новим 2020 роком