Архів

Події

2015-01-13
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у вівторок 13 січня 2015 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Затвердження звіту про діяльність Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України у 2014 році
  (доповідач: С.М. Перепелиця).
 2. Затвердження тематичного плану наукових досліджень Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України на 2015 рік.
 3. Різне

Вчений секретар

2015-01-15
Семінар відділу структури атомних ядер -- B.С. Василевський
Семінар відділу структури атомних ядер
відбудеться у четвер 15 січня 2015 р. об 1100 в к. 322

B.С. Василевський

Траєкторії трикластерних резонансних станів в методі гіперсферичних функцій
2015-01-29
Семінар відділу синергетики -- Д. Васильєв
Семінар відділу синергетики
відбудеться у четвер 29 січня 2015 р. об 1130 в к. 322

Д. Васильєв

Розповсюдження квантового світла в атмосфері
2015-01-30
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці -- Ю.М. Беспалов
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у п'ятницю 30 січня 2015 р. о 1400 в к. 448

Ю.М. Беспалов

Про теорію гомотопічних типів
2015-02-02
Семінар відділу фізики високих густин енергії -- К.О. Бугаєв
Семінар відділу фізики високих густин енергії
відбудеться у четвер 5 лютого 2015 р. об 1400 в к. 221

К.О. Бугаєв

Нові нерегулярності і можливі сигнали формування змішаної кварк-ґлюон-адронної фази
2015-02-05
Семінар відділу синергетики -- В. Вовченко, Д.В. Анчишкін, М.І. Горенштейн
Семінар відділу синергетики
відбудеться у четвер 5 лютого 2015 р. об 1130 в к. 322

В. Вовченко, Д.В. Анчишкін, М.І. Горенштейн

Рівняння Ван-дер-Ваальса
2015-02-05
Семінар відділу астрофізики та елементарних частинок -- Oleksandr Gamayun
Семінар відділу астрофізики та елементарних частинок
відбудеться у четвер 5 лютого 2015 р. о 1200 в к. 221

Oleksandr Gamayun

Mobile impurity propagation in a one-dimensional quantum gas

We investigate the time evolution of an impurity atom injected into a gas of impenetrable bosons (Tonks-Girardeau gas). The interaction between the gas and impurity is assumed to be contact. If masses of the impurity and gas particles coincide then the system is integrable by means of Bethe Ansatz and we are able to obtain compact answer for the asymptotic momentum of the impurity. At weak coupling we develop kinetic theory that describes impurity behavior both in integrable and non-integrable cases and find striking differences between them. The asymptotic momentum as a function of the final momentum is found explicitly and the case of the external force applied to the impurity is analyzed as well.

2015-02-05
Семінар відділу фізики високих густин енергії -- К.О. Бугаєв
Семінар відділу фізики високих густин енергії
відбудеться 5 лютого 2015 р. о 1400 в к. 221

К.О. Бугаєв

Нові нерегулярності і можливі сигнали формування змішаної кварк-ґлюон-адронної фази
2015-02-12
Семінар Проблеми теоретичної фізики

Семінар
Проблеми теоретичної фізики

присвячений пам'яті
академіка Олексія Ситенка

(12. 02. 1927 – 11. 02. 2002)

відбудеться у четвер 12 лютого 2015 р. в к.322

 

ПРОГРАМА

10.30А.Г. Загородній
Вступне слово
10.35Я.І. Колесніченко (Інститут ядерних досліджень НАН України)
Фізика іонних пучків в термоядерній плазмі
11.05М.П. Козловський (Інститут фізики конденсованих систем НАН України)
Вплив зовнішнього поля на критичну поведінку тривимірних спінових систем
11.35C.Н. Волков (Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)
Механізми іонної терапії
2015-02-12
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 12 лютого 2015 року о 1240 в к. 322

Порядок денний:

 1. Про висунення наукових проектів на здобуття Гранту Президента України для молодих вчених.
 2. Затвердження звітів стипендіатів Президента України i НАН України для молодих вчених.
 3. Про зміну наукового керівника НДР "Багаточастинкові ефекти і структура ядерних та кулонівських систем" (01.01.2012-31.12.2016).
 4. Про підтримку кандидатів на вакансії член-кореспондентів та дійсних членів Національної академії наук України.
 5. Різне

Вчений секретар

2015-02-19
Семінар відділу теорії та моделювання плазмових процесів -- О.О. Бистренко
Семінар відділу теорії та моделювання плазмових процесів
відбудеться у четвер 19 лютого 2015 р. об 1100 в к. 322

О.О. Бистренко

Структура бінарної евтектики поблизу евтектичної точки: формування дифузійної зони та контактне плавлення
2015-02-19
Привітання Вадима Михайловича Локтєва

Колектив Інституту
сердечно вітає

Вадима Михайловича Локтєва

з присудженням найвищої відзнаки Національної академії наук України

Золотої медалі імені В.І. Вернадського

2015-03-10
Об'єднаний семінар -- Fabien Lafont
Об'єднаний семінар відділів
нелінійної фізики конденсованого стану та астрофізики і елементарних частинок
відбудеться у вівторок 10 березня 2015 р. об 1100 в к. 322

Fabien Lafont
Laboratoire National de Metrologie et d’Essais, France

Quantum Hall effect in graphene for resistance metrology

Interest of graphene for resistance metrology The quantum Hall effect (QHE) observed in two dimensional electron gas placed at low temperature and under a strong perpendicular magnetic field, has revolutionized the resistance metrology since its discovery in 1980 by Klaus von Klitzing. It provides a representation of the ohm based on the Planck constant and the electron charge only. In 2004, graphene, a purely two dimensional arrangement of carbon atoms in an honeycomb lattice, where the charge carriers behave as Dirac fermions, has revealed a new flavor of the QHE. From the metrological point of view the QHE in graphene is very promising since it is much more robust than the effect appearing in conventional semiconductors and it could lead to a more convenient resistance standard operating at higher temperature and lower magnetic induction which is an advantage for a broader dissemination of a precise standard towards industrial end-users

2015-03-19
Об'єднаний семінар -- В.Л. Майстренко
Об'єднаний семінар відділів теорії та моделювання плазмових процесів і синергетики
відбудеться у четвер 19 березня 2015 р. об 1100 в к. 322

В.Л. Майстренко
ННЦ медико–біотехнічних проблем

Химерні стани в системах зв'язаних осциляторів
2015-03-19
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів -- С.Я. Горощенко
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
відбудеться у четвер, 19 березня 2015 р. о 1400 в к. 322

С.Я. Горощенко

Кристалізація в одновимірних структурах зарядів у моделі кулонівського кластера з електростатичним утримуючим потенціалом
2015-03-24
Основні наукові напрями та найважливіші проблеми

Основні наукові напрями та найважливіші проблеми
фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук
Національної академії наук України на 2014—2018 роки

download

2015-03-26
Семінар відділу астрофізики та елементарних частинок -- М.Д. Томченко
Семінар відділу астрофізики та елементарних частинок
відбудеться у четвер, 26 березня 2015 р. об 1100 в к. 221

М.Д. Томченко

Точкові бозони в 1D ящику: основний стан та закон дисперсії

Для одновимірної системи безспінових бозонів з потенціалом взаємодії 2(xi-xj) та нульовими граничними умовами знайдено енергію основного стану та закон дисперсії. Енергія основного стану E0 близька до E0 періодичної системи, що відповідає результату Годена. А закон дисперсії E(k) суттєво відрізняється від закону дисперсії для періодичної системи, якщо зв'язок є слабким (мала константа взаємодії c або велика концентрація). Для сильного зв'язку ця відмінність зникає. Результат означає, що для деяких однорідних взаємодіючих систем термодинамічна границя порушується (тобто припущення про однаковість об'ємних властивостей для системи з границями та періодичної системи не справджується).

2015-03-26
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів -- О.Л. Капітанчук
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
відбудеться у четвер 26 березня 2015 р. о 1400 в к. 322

О.Л. Капітанчук

Квантово-хімічні аспекти розрахунків рухливості зарядів у впорядкованих молекулярних структурах
2015-04-02
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів -- В.О. Леонов
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
відбудеться у четвер 2 квітня 2015 р. о 1400 в к. 322

В.О. Леонов

Перехідні фотоструми в молекулярному фотодіоді
2015-04-02
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 2 квітня 2015 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Розгляд кандидатур для вступу в докторантуру Інституту
 2. Обрання за конкурсом старшого наукового співробітника у відділ синергетики
 3. Про рекомендацію до видання книги «Взаємодія та формування структур в рідкокристалічних колоїдах»
 4. Різне

Вчений секретар

2015-04-06
Семінар відділів -- О. Якименко
Семінар відділів нелінійної фізики конденсованого стану та квантової електроніки
відбудеться у понеділок 6 квітня 2015 р. об 1100 в к. 322

О. Якименко
Київський національний ун-т ім.Тараса Шевченка

Динамічні процеси та просторові структури в нелінійних та відкритих фізичних системах
2015-04-09
Тематичний семінар з теорії відкритих систем -- К.Г. Кравчук
Тематичний семінар
з теорії відкритих систем
відбудеться у четвер 9 квітня 2015 р. об 1130 в к. 322

К.Г. Кравчук

Точний опис інтегруючого нейрону з втратами для будь-якого порогу нейрону
(за матеріалами запиту на виконання проекту НДР молодих учених НАН України)
2015-04-09
Семінар відділу теорії та моделювання плазмових процесів -- В.І. Засенко
Семінар відділу теорії та моделювання плазмових процесів
відбудеться у четвер 9 квітня 2015 р. о 1030 в к. 322

В.І. Засенко

Дифузія частинок в полі хвиль з випадковими стрибками фази
2015-04-16
Семінар лабораторії астрофізики та космології -- Антон Рудаковський
Семінар лабораторії астрофізики та космології
відбудеться у четвер, 16 квітня 2015 р. о 1500 в к. 347

Антон Рудаковський
КНУ імені Тараса Шевченка

Реіонізація в моделях холодної, теплої та холодної+теплої темної матерії
2015-04-22
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці -- Ю.В. Безвершенко
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у середу 22 квітня 2015 р. о 1200 в к. 448

Ю.В. Безвершенко

Динамiка iнтегровних спiнових та квантово-оптичних систем
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2015-04-23
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 23 квітня 2015 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Представлення Ю.В. Безвершенко дисертації на тему: "Динамiка iнтегровних спiнових та квантово-оптичних систем" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02–теоретична фізика
 2. Затвердження нової теми "Квантово-польові ефекти в фізиці і астрофізиці високих енергій та квантовій макрофізиці"
  (доповідач: керівник теми член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор В.П. Гусинін)
 3. Затвердження нової теми "Електрон-транспортні та фотоіндуковані процеси у нанорозмірних молекулярних структурах"
  (доповідач: керівник теми член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Е.Г. Петров)
 4. Затвердження нової теми "Особливості механічних, електронних та магнітних процесів у низьковимірних системах на наномасштабах"
  (доповідач: керівник теми доктор фізико-математичних наук, професор Ю.Б. Гайдідей)
 5. Про висунення на конкурс проектів НДР молодих учених НАН України
 6. Різне

Вчений секретар

2015-04-23
Семінар відділу фізики високих густин енергії -- А. Кожушко
Семінар відділу фізики високих густин енергії
відбудеться у четвер 23 квітня 2015 р. о 1400 в к. 221

А. Кожушко
Дніпропетровський національний університет

Пошук сигналів нового важкого нейтрального векторного бозона в процесах розсіювання гадронів

У роботі розглянуто абелев Z'-бозон у процесі розсіювання Дрелла-Яна на сучасних прискорювачах. Побудовано пакет для обчислення внесків Z'-бозона в цьому процесі з урахуванням ренормовності моделі, у якій з'являється цей бозон. Розраховано оцінки параметрів Z’-бозона на основі даних LHC та запропоновано двопараметричну спостережувану величину для пошуків сигнала Z’-бозона на прискорювачі Tevatron.

2015-04-28
Нарада-семінар Актуальні проблеми фізики ДНК

Національна академія наук України
Інститут теоретичної фізики ім.М.М. Боголюбова
Київське біофізичне товариство

Нарада-Семінар
(27.04.2015 – 28.04.2015)
Актуальні проблеми фізики ДНК
 • S.N. Volkov (Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, NAS of Ukraine)
  Mechanics of DNA macromolecule at the nanoscale
 • A.V. Shestopalova (O.Ya. Usikov Institute for Radiophysics and Electronics of NAS of Ukraine)
  Transitions of the sugar-phosphate DNA backbone in protein-DNA complexes
 • D.A. Pesina (O.Ya. Usikov Institute for Radiophysics and Electronics of NAS of Ukraine)
  Hydration changes in formation of nucleic acid – ligand complexes according experimental data and computer modeling results
 • G.I. Dovbeshko (Institute of Physics, NAS of Ukraine)
  New optical property of DNA at the nanostructured surfaces
 • V.I. Vysotskii (Taras Shevchenko National University of Kiev, Faculty of Radio Physics)
  Mechanisms of radiation antagonism and hormesis at combined action of ionizing radiation and free radicals on DNA
 • E.V. Dukhopelnikov, N.A. Gladkovskaya, E.G. Bereznyak (O.Ya. Usikov Institute for Radiophysics and Electronics of NAS of Ukraine)
  Calculation of drug-DNA binding parameters from melting experiments
 • S.M. Perepelytsya (Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, NAS of Ukraine)
  Lattice-like ordering of counterions around DNA double helix
 • A. Kravets, D. Sokolova (Institute of cell biology and genetic engineering NAS of Ukraine)
  DNA methylation as conformation variety factor
 • P.P. Kanevska (Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, NAS of Ukraine)
  Interrelations of components in DNA deformations
 • D.V. Piatnytskyi, O.O. Zdorevsky, S.M. Perepelytsya, S.N. Volkov (Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, NAS of Ukraine)
  To understanding of the mechanisms of DNA deactivation in ion therapy of cancer cells
 • M.D. Frank-Kamenetskii (Boston University, USA)
  New developments in the field of DNA biophysics
2015-04-30
Тематичний семінар з нелінійної динаміки конденсованих середовищ і плазми -- О.І. Якименко
Тематичний семінар з нелінійної динаміки конденсованих середовищ і плазми
відбудеться 30 квітня 2015 р. об 1100 в к. 322

О.І. Якименко
Фізичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка

Динамічні процеси та просторові структури в нелінійних фізичних системах
(За матеріалами докторської дисертації)
2015-05-18
Спільний семінар -- О.М. Волков
Спільний семінар відділів
квантової електроніки та нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться у понеділок 18 травня 2015 р. об 1100 в к. 322

Олексій Максимович Волков
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, факультет радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем

Періодичні структури намагніченості, індуковані спін-поляризованим струмом в наномагнетиках
(За матеріалами кандидатської дисертації)
2015-05-19
ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 2015
19-21 травня
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 2015

http://festival.nas.gov.ua/
тел.: 521-34-95

Програма

21 травня
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України вул. Метрологічна 14-б
(кінцева зупинка автобусу №548),конференц-зал

ОГЛЯДОВІ ЛЕКЦІЇ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ, СТУДЕНТІВ І АСПІРАНТІВ
13-30 Екскурсія по Інституту
14-30 Д.А. Якубовський, к. ф.-м. н.
"Темна сторона Всесвіту – чорні діри, темна матерія і темна енергія"
15-10 С.М. Перепелиця, к. ф.-м. н.
"Фізика ДНК: фундаментальні проблеми і застосування"
15-50 В.П. Кравчук, к. ф.-м. н.
"Перспективні особливості наномагнетиків"
16-40 Перегляд фільму про життя видатного українського фізика-теоретика, математика академіка М.М. Боголюбова
17-30 Екскурсія в парк "Феофанія"
2015-05-21
Спільний семінар -- В.Б. Тимчишин, О.М. Черняк
Спільний семінар відділів теорії та моделювання плазмових процесів та синергетики
відбудеться у четвер 21 травня 2015 р. об 1100 в к. 322

В.Б. Тимчишин

Статистичний опис систем частинок з кулонівською взаємодією
(За матеріалами кандидатської дисертації)

О.М. Черняк

Перенесення замагнічених частинок у випадковому електричному полі
2015-05-28
Семинар по физике высоких энергий -- Albert Alfons De Roeck, Risto Orava
Семинар по физике высоких энергий
состоится в четверг, 28 мая в 1500 в к. 322

Albert Alfons De Roeck
CERN & Universiteit Antwerpen

Searches for New Physics at the LHC: Present and Future

Risto Orava
CERN & University of Helsinki

LHC: Diffraction @ ALICE
2015-05-28
Семінар присвячений пам'яті Івана Васильовича Сименога

Семінар
присвячений пам'яті
Івана Васильовича Сименога
(17. 01. 1939 – 27. 05. 2014)

відбудеться 28 травня 2015 р. в к.322

 

 

10.00А.Г. Загородній
Вступне слово
10.05І.С. Доценко
Спогади про Івана Васильовича Сименога
10.20Б.Є. Гринюк
Творчий шлях І.В.Сименога. Дослідження структури кластерних ядер у відділі прикладних проблем теоретичної фізики
11.00В.І. Герасименко
Поширення початкових кореляцій та утворення кореляцій в квантових системах багатьох частинок
11.30Перерва на каву
11.50В.М. Коломієць
Квантові рідини: від рідкого гелію-3 до ядерної матерії
12.20В.С. Василевський
Траєкторії резонансних станів у трикластерних системах
12.50П.С. Сухачов
Діраковські та вейлівські напівметали: топологічні властивості і поверхневі стани
2015-05-28
Семінар відділу синергетики -- О.К. Відибіда
Семінар відділу синергетики
відбудеться у четвер 28 травня 2015 р. о 1400 в к. 221

О.К. Відибіда

Активність будь-якого збуджувального нейрону з затриманим зворотнім зв'язком стимульованого процесом Пуассона - немарківська
2015-05-28
Семінар відділу астрофізики та елементарних частинок -- Vladimir Miransky
Семінар відділу астрофізики та елементарних частинок
відбудеться у четвер 28 травня 2015 р. о 1400 в к. 322

Vladimir Miransky
Department of Applied Mathematics, Western University, London, Canada

Magnetized relativistic plasma as a Weyl metal

It has been recently established that a magnetized relativistic plasma yields an interesting example of a Weyl metal. I discuss the properties of magnetized relativistic plasma and its possible role in some astrophysics phenomena and heavy ion collisions.

2015-06-04
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 4 червня 2015 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Представлення О.М. Волковим дисертації на тему: "Періодичні структури намагніченості індуковані спін-поляризованим струмом в наномагнетиках" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02–теоретична фізика.
 2. Обрання за конкурсом наукового співробітника у відділ математичних методів в теоретичній фізиці.
 3. Різне

Вчений секретар

2015-06-08
Семінар відділу фізики високих густин енергії -- В.Ю. Набока
Семінар відділу фізики високих густин енергії
відбудеться у понеділок, 8 червня 2015 р. о 1200 в к. 221

В.Ю. Набока

Термализация, еволюция и LHC-наблюдаемые в интегрованной гидро-кинетической модели ядро-ядерных столкновений
2015-06-15
School on Anomalous Transport, Superconductivity and Magnetism in Nanosystems

 

 

School
on Anomalous Transport, Superconductivity and Magnetism in Nanosystems

BITP, Kiev, 15 - 20 June 2015

PROGRAMME (as of 5 June 2015)

2015-06-25
Науковий семінар пам'яті Петра Івановича Фоміна

Національна академія наук України
Інститут теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова
ННЦ ХФТІ Інститут теоретичної фізики імені О.І. Ахієзера
Інститут прикладної фізики
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Науковий семінар
пам'яті Петра Івановича Фоміна
присвячений 85-річчю від дня народження

 


КВАНТОВА ТЕОРІЯ ПОЛЯ ТА КОСМОЛОГІЯ

25 червня 2015р. 1000
Інститут теоретичної фізики ім.М.М. Боголюбова НАН України

Програма

10-00    А.Г. Загородній   Відкриття семінару.   

10-05    В.А. Міранський "Спогади про Петра Івановича Фоміна"
             Інститут теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова НАН України
             В.М. Шульга"Спогади про Петра Івановича Фоміна"
              Радіоастрономічний інститут НАН України

10-30     Е.А. Пашицький"Фазовий перехід першого роду як причина "Великого вибуху" в ранньому холодному Всесвіті"
            Інститут фізики  НАН  України

10-55    М.Ф. Шульга "Когерентне випромінювання ультрареляти-вістських електронів в кристалах (проблеми і аналоги)"
            Інститут теоретичної фізики імені  О.І. Ахієзера  ННЦ  ХФТІ  НАН України

11-20    В.П. Гусинін "Роботи П.І.Фоміна о генерації мас в квантовій теорії поля"
            Інститут теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова НАН України

Перерва (25хв.)1135-1200

12-00    Р.І. Холодов"Резонансні та поляризаційні ефекти в процесах квантової електродинаміки в сильному магнітному полі"
            Інститут прикладної фізики НАН України

12-20    В.О. Пелих "Від  Інфельда до УТГРАК - з історії та сьогодення досліджень з теорії гравітації у Львові"
           Інститут прикладних проблем механіки і матем  ім.Я.С.Підстригача НАН України

12-40    В.І. Жданов, О.В.Федорова "Спін-парадигма в моделі активного галактичного ядра: випадок NGC 4945"
           Астрономічна обсерваторія Київського національного університету ім. Т. Шевченка

13-00    Б.І. Гнатик"Природа космічних променів та темної матерії в епоху СТА (Cherenkov Telescope Array) "
            Астрономічна обсерваторія Київського національного університету ім. Т. Шевченка

2015-07-02
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 02 липня 2015 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Затвердження звітів стипендіатів Президента України і НАН України для молодих вчених.
 2. Питання аспірантури.
 3. Різне

Вчений секретар

2015-07-08
Горизонт 2020: Проекти Робочих Програм 2016-2017

Горизонт 2020: Проекти Робочих Програм 2016-2017

http://innov.org.ua/hranty/2012-12-07-08-49-12/3352-horyzont-2020-proekty-robochykh-prohram-2016-2017

2015-09-03
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів -- E.G. Petrov, B. Robert, S.–H. Lin, L. Valkunas
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
відбудеться у четвер 3 вересня 2015 р. о 1400 в к. 322

E.G. Petrov, B. Robert, S.–H. Lin, L. Valkunas

Theory of triplet excitation transfer in donor-oxygen-acceptor system: application to cytochrome b6 f
2015-09-17
Семінар відділу синергетики -- О.С. Рухленко
Семінар відділу синергетики
відбудеться у четвер 17 вересня 2015 р. о 1400 в к. 322

О.С. Рухленко

Гидродинамика активных сред и свертывание крови
2015-09-28
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану -- Ю.І. Самойленко
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться в понеділок 28 вересня 2015 р. об 1100 в к. 322

Ю.І. Самойленко
Київський національний ун-т ім.Тараса Шевченка

Асимптотичні солітоноподібні розв'язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза зі змінними коефіцієнтами
2015-10-01
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 1 жовтня 2015 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Затвердження корегування до тематичного плану інституту на 2015 рік.
 2. Питання докторантури.
 3. Обрання с.н.с. канд. фіз.-мат. наук Д.А. Якубовського на звання "Старшого наукового співробітника".
 4. Різне

Вчений секретар

2015-10-08
Засідання спецради -- захист кандидатської дисертації Безвершенко Юлія Василівна

Оголошення
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01 для захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 8 жовтня 2015 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Захист кандидатської дисертації

  Безвершенко Юлія Василівна
  "Інтегровні моделі квантових систем у зовнішніх полях"

  Наукові керівники:

  доктор фіз.-мат. наук
  старший науковий співробітник
  Голод Петро Іванович

  доктор фіз.-мат. наук,
  старший науковий співробітник
  Іоргов Микола Зіновійович,
  Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, м.Київ,
  завідувач лабораторії теорії інтегровних систем відділу математичних методів в теоретичній фізиці

  Офіційні опоненти:

  доктор фіз.-мат. наук,
  старший науковий співробітник,
  Енольський Віктор Зелікович,
  Центр прикладних космічних технологій та мікрогравітації, м. Бремен (Німеччина),
  запрошений професор

  член-кореспондент НАН України,
  доктор фіз.-мат. наук, професор
  Іванов Борис Олексійович
  Інститут магнетизму НАН України та МОН України, м.Київ,
  завідувач лабораторії магнітних матеріалів відділу теоретичної фізики
 2. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Вчений секретар спецради

2015-10-08
Засідання спецради -- захист кандидатської дисертації Стародуб Іван Олексійович

Оголошення
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01 для захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 8 жовтня 2015 року о 1230 в к. 322

Порядок денний:

 1. Захист кандидатської дисертації

  Стародуб Іван Олексійович
  "Динаміка солітонів у просторово-неоднорідних джозефсонівських переходах"

  Науковий керівник:
  доктор фіз.-мат. наук
  Золотарюк Ярослав Олександрович,
  Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, м.Київ,
  провідний науковий співробітник відділу нелінійної фізики конденсованого стану

  Офіційні опоненти:
  доктор фіз.-мат. наук, професор
  Шека Денис Дмитрович,
  Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, м.Київ,
  професор кафедри математики та теоретичної фізики факультету радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем

  доктор фіз.-мат. наук, доцент
  Гомонай Олена Василівна
  Фізико-Технічний Інститут Національного Технічного Університету України "Київський Політехнічний Інститут", м.Київ,
  професор кафедри інформаційної безпеки

 2. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Вчений секретар спецради

2015-10-15
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів -- С.Я. Горощенко
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
відбудеться у четвер 15 жовтня 2015 р. об 1100 в к. 322

С.Я. Горощенко

Головна особливість у впорядкуванні скінченних 1D структур зарядів в електричному полі однорідного циліндричного фону
2015-10-22
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану -- М.В. Фейгельман
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться у четвер 22 жовтня 2015 р. об 1100 в к. 322

М.В. Фейгельман
Інститут теоретичної фізики ім. Л.Д.Ландау

Надплинна щільність сильно невпорядкованих надпровідників та їх аномальна поведінка при низьких температурах і сильних магнітних полях
2015-10-29
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 29 жовтня 2015 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Про підтримку висунення циклу робіт "Електронні та когерентні акустичні ефекти в низькорозмірних системах" на здобуття на премії ім. С.І. Пекаря НАН України за 2015 р. та про включення до авторського колективу члена-кореспондента НАН України, доктора фізико-математичних наук, професора В.П. Гусиніна.
 2. Про підготовку до друку монографії А.Г. Загороднього, А.І. Момота "Вступ до теорії плазми".
 3. Різне

Вчений секретар

2015-10-30
Інститут теоретичної фізики 1966 – 2015

Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України 1966 – 2015 рр.

Download

2015-11-04
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці -- О.М. Гаврилик, І.І. Качурик
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у середу 4 листопада 2015 р. о 1430 в к. 448

О.М. Гаврилик, І.І. Качурик

Екзотична псевдо-ермітовість операторів у p,q–деформованій алгебрі Гайзенберга
2015-11-05
Засідання спецради -- захист кандидатської дисертації Волков Олексій Максимович

Оголошення
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01 для захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 5 листопада 2015 року о 1230 в к. 322

Порядок денний:

 1. Захист кандидатської дисертації

  Волков Олексій Максимович
  "Періодичні структури намагніченості, індуковані спін-поляризованим струмом в наномагнетиках"

  Науковий керівник:
  доктор фіз.-мат. наук, професор
  Шека Денис Дмитрович,
  Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, м.Київ,
  професор кафедри математики та теоретичної фізики факультету радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем

  Офіційні опоненти:
  доктор фіз.-мат. наук
  Золотарюк Ярослав Олександрович,
  Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України, м.Київ,
  провідний науковий співробітник відділу нелінійної фізики конденсованого стану

  доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник
  Тартаківська Олена Вікторівна,
  Інститут магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України, м.Київ,
  старший науковий співробітник відділу теоретичної фізики

 2. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Вчений секретар спецради

2015-11-05
Засідання спецради -- захист кандидатської дисертації Сагун Віолетта Василівна

Оголошення
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01 для захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 5 листопада 2015 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Захист кандидатської дисертації

  Сагун Віолетта Василівна
  "Рівняння стану сильновзаємодійної речовини для високоенергетичних ядро-ядерних зіткнень"

  Науковий керівник:
  доктор фіз.-мат. наук
  Бугаєв Кирило Олексійович,
  Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України, м.Київ,
  провідний науковий співробітник відділу фізики високих густин енергії

  Офіційні опоненти:
  доктор фізико-математичних наук, професор
  Сисоєв Володимир Михайлович,
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м.Київ,
  професор кафедри молекулярної фізики

  доктор фіз.-мат. наук
  Дзюблик Олексій Ярославович,
  Інститут ядерних досліджень НАН України, м.Київ,
  провідний науковий співробітник відділу теоретичної фізики

 2. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Вчений секретар спецради

2015-11-09
Об'єднаний семінар-- Б.І. Лев
Об'єднаний семінар відділів синергетики та нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться в понеділок 9 листопада 2015 р. об 1100 в к. 322

Б.І. Лев

Деякі межові ефекти в рідинних кристалах
2015-11-12
Семінар та вебінар -- M.I. Katsnelson
Семінар та вебінар
відбудеться у четвер 12 листопада 2015 р. о 1830

America House Kyiv (www.americahousekyiv.org)
вул. Миколи Пимоненка, 6
(м. Лук'янівська, 10 хв. пішки)
Для участі в семінарі необхідно мати при собі посвідчення особи

M.I. Katsnelson

The Unreasonable Effectiveness of Quantum Theory: Logical Inference Approach
(University of Nijmegen, The Netherlands)

Трансляція семінару https://goo.gl/uvCsTS

Детальніше http://boson.physics.sc.edu/~yar/UFT/

2015-11-12
Семінар відділу фізики високих густин енергії -- В.Ю. Набока
Семінар відділу фізики високих густин енергії
відбудеться у четвер 12 листопада 2015 р. о 1400 в к. 221

В.Ю. Набока

Термалізація та еволюція сильновзаємодійної матерії в інтегрованій гідрокінетичній моделі ядро-ядерних зіткнень
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2015-11-19
Семінар відділу фізики високих густин енергії -- А.О. Алькін
Семінар відділу фізики високих густин енергії
відбудеться у четвер 19 листопада 2015 р. о 1400 в к. 221

А.О. Алькін

Множинність заряджених частинок у протон-протонних зіткненнях в експерименті ALICE на LHC
2015-11-25
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці -- А.М. Павлюк
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у середу 25 листопада 2015 р. о 1430 в к. 448

А.М. Павлюк

Квантова механіка частинки на торичному вузлі
2015-11-27
Семінар та вебінар -- Pascal FEBVRE
Семінар та вебінар
27 листопада 2015 р. о 1700

America House Kyiv (www.americahousekyiv.org)
вул. Миколи Пимоненка, 6
(м. Лук'янівська, 10 хв. пішки)
Для участі в семінарі необхідно мати при собі посвідчення особи

Pascal FEBVRE
(Université Savoie Mont Blanc, France)

Recent developments in superconducting electronics at the University of Savoie Mont Blanc

Детальніше http://boson.physics.sc.edu/~yar/UFT/

2015-11-27
The National Academies Press пропонує

The National Academies Press пропонує безкоштовні PDF версії книжок до
100-річчя загальної теорії відносності. Вимагається реєстрація.

Einstein's Unfinished Symphony: Listening to the Sounds of Space-Time
http://nap.us4.list-manage.com/track/click?u=eaea39b6442dc4e0d08e6aa4a&id=53ae4a2564&e=518a809579

Einstein Defiant: Genius Versus Genius in the Quantum Revolution
http://nap.us4.list-manage.com/track/click?u=eaea39b6442dc4e0d08e6aa4a&id=66924afbff&e=518a809579

NASA's Beyond Einstein Program: An Architecture for Implementation
http://nap.us4.list-manage.com/track/click?u=eaea39b6442dc4e0d08e6aa4a&id=6bfbfab74a&e=518a809579

2015-12-03
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 03 грудня 2015 року об 1500 в к. 322

Порядок денний:

 1. Представлення В.Ю. Набокою дисертації на тему: "Термалізація та еволюція сильновзаємодійної матерії в інтегрованій гідрокінетичній моделі ядро-ядерних зіткнень" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02–теоретична фізика.
 2. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Динаміка квантово-польових конденсатів в фізиці і астрофізиці високих енергій та квантовій космології"
  (доповідач: науковий керівник теми член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор В.П. Гусинін)
 3. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Розвинення теоретичних основ дослідження сильновзаємодіючої матерії в експериментах з ультрарелятивістичними важкими іонами та протонами на Великому адронному колайдері ЦЕРН"
  (доповідач: науковий керівник теми член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Г.М. Зінов'єв)
 4. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Розробка детекторних систем для експериментів на прискорювачах та технологій для фізики прискорювачів. Етап 1: «Обробка та фізичний аналіз експериментальних даних, що виміряні в р-р, р-Pb та Pb-Pb-зіткненнях на LHC в колаборації ALICE»"
  (доповідач: науковий керівник теми член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Г.М. Зінов'єв)
 5. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Подальший розвиток Українського астрокосмічного центру обробки даних для вирішення задач багатохвильової астрофізики" в рамках Цільової комплексної програми НАН України з наукових космічних досліджень на 2012-2016 рр.
  (доповідач: науковий керівник теми, доктор фізико-математичних наук Ю.В. Штанов)
 6. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Ефекти нової фізики в астрофізичних об'єктах та космології" за договором з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка в рамках проекту ДФФД
  (доповідач: науковий керівник теми, доктор фізико-математичних наук Ю.В. Штанов)
 7. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Каузальне рівняння стану адронної матерії та критерій її кінетичного фрізаута в зіткненнях релятивістських важких іонів"
  (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук К.О. Бугаєв)
 8. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Важкі іони з ультрарелятивістськими енергіями (гідрокінетичний опис)" Етап 6: "Моделювання початкових умов та ефектів в'язкості у процесах високоенергетичних зіткнень важких іонів"
  (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук Ю.М. Синюков)
 9. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Кореляційний аналіз сильної взаємодії екзотичних баріонів у релятивістських ядро-ядерних зіткненнях"
  (доповідач: науковий керівник теми кандидат фізико-математичних наук В.М. Шаповал)
 10. Висунення циклу праць "Механізм формування фотоструму у молекулярному діоді" на премію НАН України для молодих вчених (доповідач: кандидат фіз.-мат. наук В.О. Леонов)
 11. Затвердження тем кандидатських дисертацій аспірантам першого року навчання.
 12. Обрання Почесних докторів інституту.
 13. Про організацію Боголюбовської конференції "Проблеми теоретичної фізики" у травні 2016р.
 14. Різне

Вчений секретар

2015-12-03
Семінар відділу синергетики -- К.Г. Кравчук
Семінар відділу синергетики
відбудеться у четвер 3 грудня 2015 р. об 1130 в к. 322

К.Г. Кравчук

Метод точного опису інтегруючого нейрону з втратами
2015-12-07
Семінар відділів -- Ю.Г. Рапопорт
Семінар відділів
нелінійної фізики конденсованого стану, квантової електроніки,
теорії та моделювання плазмових процесів
відбудеться в понеділок 7 грудня 2015 р. об 1100 в к. 322

Ю.Г. Рапопорт

Хвильові процеси в шаруватих нелінійних, активних метаматеріалах, гіротропних і плазмових середовищах
2015-12-08
Заява Вченої ради Інституту

Заява
Вченої ради Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
НАН України від 3 грудня 2015 р.

Докладніше

2015-12-09
Семінар та вебінар --Oleg Lavrentovich
Семінар та вебінар
9 грудня 2015 р. о 1700

America House Kyiv (www.americahousekyiv.org)
вул. Миколи Пимоненка, 6
(м. Лук'янівська, 10 хв. пішки)
Для участі в семінарі необхідно мати при собі посвідчення особи

Oleg Lavrentovich
(Kent State University, OH, USA)

Statics and dynamics of colloidal particles in liquid crystals

Детальніше http://boson.physics.sc.edu/~yar/UFT/
Seminar link: https://attendee.gotowebinar.com/register/7291464507076496897
Short URL: http://goo.gl/KZFtB3

2015-12-10
Семінар відділу синергетики -- К.В. Григоришин
Семінар відділу синергетики
відбудеться у четвер 10 грудня 2015 р. об 1130 в к. 322

К.В. Григоришин

Ефективний функціонал вільної енергії багатозонного надпровідника
2015-12-17
Наукові збори -- Д.А. Якубовський
Наукові збори
відбудуться 17 грудня 2015 р. о 1030 в к. 322

Д.А. Якубовський

Осциляції нейтрино та їх можливий зв'язок з розпадом темної матерії

Осциляції (переходи між різними типами) нейтрино є наразі основним свідоцтвом про неповноту Стандартної моделі фундаментальної фізики, отриманих з експериментів фізики частинок. В даній доповіді буде оглянуто статус експериментів з осциляцій нейтрино, зокрема нагороджених Нобелівською премією з фізики 2015 р., та розглянуто можливі теоретичні розширення Стандартної моделі, включаючи інтригуючий зв'язок з проблемою темної матерії.

2015-12-17
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 17 грудня 2015 року о 1230 в к. 322

Порядок денний:

 1. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Ефективне керування динамікою нелінійних збуджень в макромолекулярних та магнітних нано-системах"
  (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук, професор Ю.Б. Гайдідей)
 2. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Електронні, магнітні та кінетичні властивості молекулярних наносистем та неорганічних нанокластерів"
  (доповідач: науковий керівник теми член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Е.Г. Петров)
 3. Затвердження проміжного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Теоретичні та експериментальні дослідження резонансних явищ в плазмі ближнього космосу: механізми аномального перенесення частинок"
  (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук В.І. Засенко)
 4. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Визначення термодинамічних особливостей міжфазних границь в адронній матерії та кварк-глюонній плазмі"
  (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук Л.Л.Єнковський)
 5. Про результати чергової атестації наукових працівників інституту.
 6. Різне

Вчений секретар

2015-12-17
Тематичний семінар з астрофізики та фізики високих енергій -- Л.Л. Єнковський
Тематичний семінар з астрофізики та фізики високих енергій
відбудеться у четвер 17 грудня 2015 р. о 1000 в к. 322

Л.Л. Єнковський

Звіт по темі
"Визначення термодинамічних особливостей міжфазних границь в адронній матерії та кварк-глюонній плазмі"
проект ДФФД № Ф64/40-2015.
2015-12-21
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану -- Т.М. Радченко
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться в понеділок 21 грудня 2015 р. об 1100 в к. 322

Т.М. Радченко
Інститут металофізики НАН України

Вплив упорядкування дефектної структури на транспортні властивості змішаних кристалів
(за матеріалами докторської дисертації)
2015-12-21
Тематичний семінар з астрофізики та фізики високих енергій -- Є.С. Мартинов
Тематичний семінар з астрофізики та фізики високих енергій
відбудеться у понеділок 21 грудня 2015 р. о 1400 в к. 221

Є.С. Мартинов

Звіт за проектом Грід-технології в задачах фізичної програми ЦЕРНу, астрофізики і космології (етап 2)
2015-12-23
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці -- Т.В. Скрипник
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у середу 23 грудня 2015 р. о 1430 в к. 448

Т.В. Скрипник

Нескінченновимірні алгебри Лі, класичні r-матриці і оператори Лакса: два підходи.
(Частина 2)
2015-12-24
Семінар відділу прикладних проблем теоретичної фізики -- Б.Є. Гринюк, Д.В. П'ятницький
Семінар відділу прикладних проблем теоретичної фізики
відбудеться у четвер, 24 грудня 2015 р. об 1100 в к. 322

Б.Є. Гринюк, Д.В. П'ятницький

Дослідження структури дзеркальних ядер 14C і 14O у п'ятичастинковій моделі
2015-12-28
ДАВИДОВСЬКІ ЧИТАННЯ
ДАВИДОВСЬКІ ЧИТАННЯ
28 грудня 2015р., к.322
 • О.В. Гомонай
  Перемикання станів спіновим струмом: порівняння феро- та антиферомагнітних матеріалів
 • Ю.Б. Гайдідей
  Утворення просторово неоднорідних структур у кільцевих системах з частинками
 • М.І. Горенштейн
  Максимальна температура Хагедорна – 50-та річниця
 • М.І. Григорчук
  Плазмонні резонанси в металевих наночастинках
2015-12-29
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у вівторок 29 грудня 2015 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Про висунення циклу робіт "Керування динамікою електромагнітних збуджень в надпровідних та магнітних наноструктурах зі складною геометрією" на здобуття премії Президента України для молодих учених та про включення до складу авторського колективу В.П. Кравчука, О.М. Волкова, М.О. Попова, І.О. Стародуба (доповідач: О.М. Волков).
 2. Затвердження скоригованого тематичного плану наукових досліджень Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України на 2015 рік.
 3. Затвердження звіту про виконання науково-технічного проекту «Грід-технології в задачах фізичної програми ЦЕРНу, астрофізики і космології, етап 2» в рамках цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Грід-інфраструктура і грід-технології для наукових і науково-прикладних застосувань» (доповідач: науковий керівник проекту доктор фізико-математичних наук Є.С. Мартинов).
 4. Затвердження звіту про виконання науково-технічного проекту «Підтримка та розвиток Базового координаційного центру та Регіонального операційного центру в Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України (2 етап)» в рамках цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Грід-інфраструктура і грід-технології для наукових і науково-прикладних застосувань» (доповідач: науковий керівник проекту кандидат технічних наук С.Я. Свістунов).
 5. Затвердження звіту про виконання науково-технічного проекту «Розробка та впровадження технологій хмарних обчислень для Tier2 грід-сайтів ЛІТ ОІЯД і ІТФ ім. М.М. Боголюбова для обробки даних експерименту ALICE» – другий рік виконання проекту в рамках спільних наукових проектів НАН України та Російського фонду фундаментальних досліджень (доповідач: науковий керівник проекту кандидат технічних наук С.Я. Свістунов).
 6. Затвердження звіту про виконання науково-технічного проекту «Підтримка та розвиток Ресурсного центру обміну даними в Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України та забезпечення технічних умов для безперебійної роботи Базового Координаційного Центру Українського Національного гріду» в рамках програми Інформатизації НАН України на 2015 рік (доповідач: науковий керівник проекту кандидат фізико-математичних наук М.І. Глушко).
 7. Затвердження звіту про виконання українсько-французького (НАН України-CNRS) проекту "Ізомонодромні деформації та конформна теорія поля. Етап 1: Фуксові системи старшого рангу та конформні блоки W-алгебр" (доповідач: науковий керівник проекту доктор фізико-математичних наук М.З.Іоргов).
 8. Затвердження звіту про виконання наукової роботи (конкурс НАН України) "Теорія представлень, гомологічна алгебра та інтегровні системи математичної фізики"- другий рік виконання проекту (доповідач: науковий керівник проекту доктор фізико-математичних наук М.З.Іоргов).
 9. Затвердження звіту про роботу спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України (доповідач: доктор фізико-математичних наук В.Є. Кузьмичов).
 10. Про рекомендацію до видання монографії «Рідкокристалічні колоїди. Теорія», авторів Б.І Лева, О.М. Товкача, С.Б. Чернишука у видавництві «Наукова Думка».
 11. Різне

Вчений секретар

2015-12-29
Тематичний семінар -- М.З. Іоргов
Тематичний семінар відділів
математичних методів в теоретичній фізиці, структури атомних ядер,
теорії ядра і квантової теорії поля, прикладних проблем теоретичної фізики
відбудеться у вівторок, 29 грудня 2015 р. о 1030 в к. 448
 1.  М.З. Іоргов:
  Звіт про виконання українсько-французького (НАНУ-CNRS) проекту "Ізомонодромні деформації та конформна теорія поля."
  Етап 1: "Фуксові системи старшого рангу та конформні блоки W-алгебр".
 2. М.З. Іоргов:
  Звіт про виконання наукової роботи (конкурс НАНУ) "Теорія представлень, гомологічна алгебра та інтегровні системи математичної фізики"
  2-й рік виконання проекту.