Архів

Події

2012-01-16
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться в понеділок 16 січня 2012 р. об 1100 в к. 322

К.С. Сніжко
(фізичний факультет КНУ, фізичний факультет університету Ланкастера)

Дробовий квантовий ефект Холла у двошаровому графені:
що може дати керування електрон-електронною взаємодією
2012-01-20
Об'єднаний семінар відділів астрофізики і елементарних частинок та теорії ядра і квантової теорії поля
Об'єднаний семінар відділів
астрофізики і елементарних частинок та теорії ядра і квантової теорії поля
відбудеться в п'ятницю 20 січня 2012 р. о 1400 в к. 221

О.П. Дімітрієв
(Інститут напівпровідників НАНУ)

Пошук симетрії в класичній електродинаміці
2012-01-26
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 26 січня 2012 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Про фінансовий стан та режим роботи інституту в I кварталі 2012 р
 2. Висунення кандидатів в дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти НАН України
 3. Затвердження звіту про виконання НДР за темою „Важкі іони з ультрарелятивістськими енергіями" відповідно до програми „Спільних європейських наукових об'єднань", 2 етап: „Розробка гідрокінетичної моделі для опису зіткнень важких іонів при енергіях прискорювачів RHIC та LHC" за договором № Ф8-2011 від 19 квітня 2011 р. між ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України та Національною академією наук України
  (доповідач: науковий керівник НДР доктор фіз.-мат. наук Ю.М. Синюков)
 4. Про прикріплення здобувачем наукового ступеня кандидата фіз.-мат. наук за спеціальністю 01.04.02 - теоретична фізика до ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України К.Г. Кравчук
 5. Про присудження премій інституту для молодих вчених
 6. Різне

Вчений секретар

2012-02-02
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
відбудеться у четвер 2 лютого 2012 р. об 1200 в к. 221

Ю.В. Штанов

Ефекти інфляційної, багатовимірної і квантової космології
(за матеріалами докторської дисертації)
2012-02-08
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться в середу 8 лютого 2012 р. о 1430 в к. 446

М.З. Іоргов

Власні значення операторів Казиміра групи SO(n) та алгебра Брауера
(продовження)
2012-02-13
Семінар Проблеми теоретичної фізики

Семінар
Проблеми теоретичної фізики

присвячений пам'яті
академіка Олексія Ситенка

(12. 02. 1927 – 11. 02. 2002)

відбудеться в понеділок 13 лютого 2012р. в к.322

 

ПРОГРАМА

10.00А.Г. Загородній, І.В. Сименог
Внесок О.Г. Ситенка в теорію плазми і теоретичну ядерну фізику
10.15І.В. Сименог
Порогові стани і універсальність в квантових системах
10.40Я.І. Колесніченко (Інститут ядерних досліджень НАН України)
Синергія експериментальних та теоретичних досліджень з фізики плазми на шляху до термоядерної енергетики
10.05С.Й. Вільчинський (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
Бозе-Ейнштейнiвська конденсація i структура надплинної компоненти та спектру елементарних збуджень в бозе-рiдинi 4He
11.50Б.І. Лев
Нерівноважні системи. Рівняння Фоккера-Планка в енергетичному представленні
12.15Ю.Б. Гайдідей
Вихрові ґратки в наномагнетиках та споріднених системах
12.40В.А. Шендеровський (Інститут фізики НАН України)
Нехай не гасне світ науки – слово про академіка О. Г. Ситенка
2012-02-16
Засідання спецради -- захист кандидатської дисертації Воронов Володимир Геннадійович

Оголошення
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 16 лютого 2012 року в к. 322

Порядок денний:

 1. Захист кандидатської дисертації, об 1100
  Воронов Володимир Геннадійович

  "Кореляції і шуми в заплутаних станах квантових систем"

  Науковий керівник:    доктор фіз.-мат. наук, професор 
                                      Доценко Іван Сергійович, 
                                     Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м.Київ, 
                                     професор кафедри квантової теорії поля

  Офіційні опоненти:    доктор фіз.-мат. наук, доцент 
                                      Гомонай Олена Василівна, 
                                     Фізико-технічний інститут 
                                     Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м.Київ, 
                                     професор кафедри інформаційної безпеки ФТІ 

                                     доктор фіз.-мат. наук, професор 
                                      Репецький Станіслав Петрович, 
                                     Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м.Київ, 
                                     професор кафедри фізики функціональних матеріалів
 2. Захист кандидатської дисертації, о 1230
  Гамаюн Олександр Володимирович
  "Електрон-електронна взаємодія та генерація щілини в графені"

  Науковий керівник:    доктор фіз.-мат. наук, професор 
                                      Гусинін Валерій Павлович
                                     Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, м.Київ, 
                                     завідувач відділу астрофізики та елементарних частинок

  Офіційні опоненти:    доктор фіз.-мат. наук, член-кореспондент НАН України, професор 
                                      Лев Богдан Іванович
                                     Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, м.Київ, 
                                     завідувач відділу синергетики 

                                     доктор фіз.-мат. наук, доцент 
                                      Голод Петро Іванович 
                                     Національний Університет "Києво-Могилянська Академія", м.Київ, 
                                     завідувач кафедри фізико-математичних наук 
 3. Попередній розгляд і прийняття дисертацій до захисту.
Вчений секретар спецради
2012-02-21
Об'єднаний семінар відділів теорії та моделювання плазмових процесів, квантової електроніки та квантової теорії молекул і кристалів
Об'єднаний семінар відділів теорії та моделювання плазмових процесів,
квантової електроніки та квантової теорії молекул і кристалів

відбудеться у вівторок 21 лютого 2012 р. об 1100 в к. 322

Член-кор. НАН України Є.Л. Кордюм
(Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України)

Про зміну гравітропічної реакції кореня в слабкому комбінованому магнітному полі
з частотою, резонансною до циклотронної частоти іонів кальцію
2012-02-21
Семінар відділу математичного моделювання
Семінар відділу математичного моделювання
відбудеться у вівторок 21 лютого 2012 р. об 1100 в к. 448

Сергій Петренко
(Інститут математики НАН України)

Умови існування мір Гіббса для нескінченних систем взаємодіючих частинок
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2012-02-22
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у середу, 22 лютого 2012 р. о 1430 в к. 448

В.І. Кучерявий

Проблема симетрій та квантових аномалій в рамках самоузгодженої ренормалізації
2012-02-23
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 23 лютого 2012 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Затвердження тематичного плану наукових досліджень Інституту теоретичної фізики ім.М.М. Боголюбова НАН України на 2012 рік
 2. Про підтримку висунення циклу робіт "Фізика систем з екстремально високими густинами енергії у Всесвіті та в лабораторії" на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2012 рік та про включення до авторського колективу к.ф.-м.н. А. І. Бугрія, д.ф.м.н. М.І. Горенштейна, д.ф.м.н. Ю. М. Синюкова, к.ф.-м.н. Ю. В. Штанова
 3. Висунення кандидатур на присудження премій для молодих вчених
 4. Затвердження звітів стипендіатів Президента України та НАН України для молодих вчених
 5. Різне

Вчений секретар

2012-02-29
Наукові збори (доповідач: Ю.В. Штанов)
Наукові збори
відбудуться у середу 29 лютого 2012 р. об 1100 в к. 322

Ю.В. Штанов
(Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)

Ефекти багатовимірної, інфляційної і квантової космології

В доповіді будуть розглянуті фізичні явища, що відбуваються у Всесвіті на різних етапах його еволюції. Будується теорія попереднього розігріву Всесвіту після космологічної інфляції з урахуванням ефекту параметричного резонансу в присутності нелінійного скалярного поля, що швидко осцилює. Досліджується ряд ефектів теорії «світу на брані» з додатковим виміром простору-часу, зокрема, еволюція темної енергії і первісних космологічних збурень. Розвивається теорія квантового народження дочірнього Всесвіту з фізичного вакууму, а квантова теорія хвилі-пілота узагальнюється на гравітаційно-польову систему.

2012-03-01
Засідання спецради -- захист кандидатської дисертації Слободенюк Артур Олексійович

Оголошення
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 1 березня 2012 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Захист кандидатської дисертації
  Слободенюк Артур Олексійович
  "Графен та нерелятивістський двовимірний електронний газ у неоднорідному магнітному полі "

  Науковий керівник: академік НАН України, 
                                  доктор фіз.-мат. наук, професор 
                                  Локтєв Вадим Михайлович,
                                  Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, м.Київ, 
                                  завідувач відділу нелінійної фізики конденсованого стану

  Офіційні опоненти: доктор фіз.-мат. наук, 
                                  старший науковий співробітник 
                                  Ситенко Юрій Олексійович, 
                                  Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, м.Київ, 
                                  завідувач відділу теорії ядра і квантової теорії поля 

                                  доктор фіз.-мат. наук, 
                                  старший науковий співробітник 
                                  Швайка Андрій Михайлович
                                  Інститут фізики конденсованих систем НАН України, м. Львів, 
                                  провідний наук. співробітник відділу квантової статистики
 2. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту
Вчений секретар спецради
2012-03-01
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 1 березня 2012 року о 1230 в к. 322

Порядок денний:

 1. Про підтримку висунення циклу робіт "Фундаментальні властивостi матерiї з високими густинами енергії в ультрарелятивiстських ядерних зiткненнях та у ранньому Всесвiтi" на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2012 рік та про включення до авторського колективу к.ф.-м.н. А.І. Бугрія, д.ф.м.н. М.І. Горенштейна, д.ф.м.н. Ю.М. Синюкова, к.ф.-м.н. Ю.В. Штанова
 2. Про підтримку висунення Інститутом фізики конденсованих систем НАН України циклу робіт "Теорія м'якої речовини: розвиток методів і їх застосування" на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2012 рік та про включення до авторського колективу член-кореспондента НАН України, професора Б.І. Лева
 3. Про висунення молодих науковців на здобуття Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (номінація "За наукові досягнення")
 4. Різне

Вчений секретар

2012-03-07
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у середу, 7 березня 2012 р. о 1430 в к. 448

В.І. Кучерявий

Проблема симетрій та квантових аномалій в рамках самоузгодженої ренормалізації
(продовження)
2012-03-12
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться в понеділок 12 березня 2012 р. об 1100 в к. 322

О.М. Назаров
(Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України)

Нанорозмірні структури для нано- і оптоелектроніки
2012-03-15
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 15 березня 2012 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Представлення Ю.В. Штановим дисертації на тему: "Модель світу на брані та еволюція Всесвіту" на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02–теоретична фізика
 2. Про підтримку висунення Інститутом магнетизму НАН України і МОН України циклу робіт "Нелінійні хвилі та солітони у фізиці конденсованого середовища" на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2012 рік та про включення до авторського колективу доктора фіз.-мат. наук Л.С. Брижик, доктора фіз.-мат. наук О.В. Золотарюка, доктора фіз.-мат. наук Я.О. Золотарюка
 3. Про підтримку кандидатів на вакансії член-кореспондентів та дійсних членів Національної академії наук України
 4. Обговорення пропозицій щодо внесення змін до порядку захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата фізико-математичних наук і доктора фізико-математичних наук
 5. Різне

Вчений секретар

2012-03-19
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться в понеділок 19 березня 2012 р. об 1100 в к. 322

О.П. Матвєєв
(ІФКС НАН України, м. Львів)

Дослідження непружного розсіяння світла в сильнокорельованих системах в методі динамічного середнього поля
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2012-03-20
Семінар відділу теорії та моделювання плазмових процесів та відділу синергетики
Семінар відділу теорії та моделювання плазмових процесів та відділу синергетики
відбудеться у вівторок 20 березня 2012 р. об 1100 в к. 322

С. Просвірнін
(Радіоастрономічний інститут НАН України)

Електромагнітні властивості метаматеріалів
2012-03-22
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 22 березня 2012 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Про висунення Інститутом теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України циклу робіт "Фундаментальні властивостi матерiї з високими густинами енергії в ультрарелятивiстських ядерних зiткненнях та у ранньому Всесвiтi" на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2012 рік (авторський колектив: А.І. Бугрій, М.І. Горенштейн, Н.Г. Гусева, Ю.І. Ізотов, Ю.М. Синюков, В.В. Скалозуб, Ю.В. Штанов)
 2. Різне

Вчений секретар

2012-03-22
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться у четвер 22 березня 2012 р. об 1130 в к. 322

С.П. Лук'янец, А.С. Лук'янець, В.В. Обуховський
(Інститут фізики НАН України)

Аномальний кооперативний ефект оптичного розігріву кластера металевих наночастинок
(за матеріалами докторської дисертації)
2012-03-26
Семінар відділів нелінійної фізики конденсованого стану та квантової електроніки
Семінар відділів нелінійної фізики конденсованого стану та квантової електроніки
відбудеться в понеділок 26 березня 2012 р. об 1100 в к. 322

О.О. Вахненко
(Інститут теоретичної фізики)
В.О. Вахненко
(Інститут ґеофізики)

Нова інтеґровна напівдискретна нелінійна система та її низькоамплітудні збудження
2012-03-28
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у середу, 28 березня 2012 р. о 1430 в к. 448

О.М. Гаврилик,Ю.А. Міщенко

Точні вирази для інтерсептів n–частинкових кореляційних функцій в моделі μ–Бозе газу
2012-03-28
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
відбудеться у середу 28 березня 2012 р. о 1400 в к. 423

Е.Г. Петров

Розрахунки "стрибкових" і "дистанційних" матричних елементів для молекулярних контактів
2012-04-19
ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 2012

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 2012

http://bitp.kiev.ua, тел.: 521-34-95
http://www.festival.nas.gov.ua

19 квітня
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет.
Проспект Глушкова 2 (станція метро "Виставковий центр")
Велика фізична аудиторія

ОГЛЯДОВІ ЛЕКЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ І АСПІРАНТІВ

14-15 А.О. Слободенюк, к. ф.-м. н.
"Проблеми сучасної фізики конденсованого стану"
15-00 В.П. Кравчук, к. ф.-м. н.
"Магнітні явища на наномасштабах та пікосекундах"
20 квітня
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет.
Проспект Глушкова 2 (станція метро "Виставковий центр")
Велика фізична аудиторія

ОГЛЯДОВІ ЛЕКЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ І АСПІРАНТІВ

14-15 С.М. Перепелиця, к. ф.-м. н.
"Фізика ДНК: фундаментальні проблеми і застосування"
15-00 Ю.О. Карпенко, к. ф.-м. н.
"Екстремальні форми матерії в лабораторії"
2012-04-26
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 26 квітня 2012 року о 1030 в к. 322

Порядок денний:

 1. Затвердження нової теми "Дослідження електронних властивостей гетеронаносистем"
  (доповідач: керівник теми доктор фізико-математичних наук, с.н.с. В.Я. Антонченко)
 2. Затвердження нової теми "Побудова теорії неарбітражної динаміки в економічних системах"
  (доповідач: керівник теми доктор фізико-математичних наук, професор М.С. Гончар)
 3. Затвердження нової теми "Дослідження сильновзаємодіючої матерії та динаміки адронів в релятивістських зіткненнях адронів та ядер"
  (доповідач: керівник теми доктор фізико-математичних наук, професор Г.М. Зінов'єв)
 4. Затвердження нової теми "Самоорганізація та нерівноважні процеси в фізичних, біологічних та інформаційних системах"
  (доповідач: керівник теми доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Б.І. Лев)
 5. Висунення на конкурс до Державного фонду фундаментальних досліджень України наукового проекту на здобуття гранту Президента України докторам наук (відповідно до Указу Президента України «Про Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень» від 17 червня 2009 р., № 446/2009)
 6. Розгляд кандидатури в.о. провідного наукового співробітника відділу обчислювальних методів теоретичної фізики доктора фізико-математичних наук Є.С. Крячка на посаду провідного наукового співробітника
 7. Різне

Вчений секретар

2012-05-04
LECTURE COURSE for visitor students from the Leiden University
LECTURE COURSE
for visitor students from the Leiden University
will take place on May 4, 2012, at seminar room 221

Programme:

10:15 – Yuri Shtanov, "Dark matter in the universe"
11:15 – Coffee break
11:45 – Yuri Sinyukov, "Space-time picture of ultrarelativistic nuclear collisions at the Large Hadron Collider"
12:45 – Lunch
13:45 – Sergei Sharapov, "Graphene – "game" in two dimensions"
14:45 – Closing

2012-05-15
Наукові збори (доповідач: Jonathan Richard Ellis)
Наукові збори
відбудуться у вівторок 15 травня 2012 р. о 1400 в к. 322

Jonathan Richard Ellis
(King’s College London/CERN)

The End of the Standard Model is Nigh
2012-05-16
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу 16 травня 2012 р. о 1430 в к. 221

В. Аушев
(КДУ, DESY)

Дослідження властивостей важких мезонів на електрон-протонному колайдері HERA
2012-05-16
Семінар відділу прикладних проблем теоретичної фізики
Семінар відділу прикладних проблем теоретичної фізики
відбудеться в середу 16 травня 2012 р. об 1100 в к. 322

Д.В. П'ятницький

Структурні особливості малонуклонних ядер у варіаційних розрахунках з високою точністю
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2012-05-17
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
відбудеться у четвер 17 травня 2012 р. об 1130 в к. 221

Alex Buchel
(University of Western Ontario, London, Canada)

Quantum quenches in strongly coupled systems

We exploit gauge theory/string theory correspondence to study quantum quenches in strongly coupled gauge theory plasma. Specifically, we consider the response of a thermal equilibrium state of the theory under variations of the coupling of a relevant operator. We discuss the transition from the "adiabatic" regime (quenches slow on a thermal time-scale) to "abrupt" changes (quenches fast on a thermal time-scale). We comment on relaxation mechanisms and rates for non-equilibrium states produced by a quench. We emphasize the ambiguities in definition of gauge-invariant operators in the theory off the equilibrium, and propose the renormalization scheme-independent definition of some of these operators.

2012-05-17
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться у четвер 17 травня 2012 р. об 1130 в к. 322

В. Усенко

Квантова комунікація на основі неперервних змінних в каналах з флуктуаціями
2012-05-22
Міжвіддільський семінар з квантової теорії поля
Міжвіддільський семінар з квантової теорії поля
відбудеться у вівторок 22 травня 2012 р. о 1400 в к. 322

Вячеслав Лисов
(Center for the Fundamental Laws of Nature, Harvard University, Cambridge )

The Fluid/ Gravity correspondence

We show by explicit construction that for every solution of the incompressible Navier-Stokes equation in p+1 dimensions, there is a uniquely associated "dual" solution of the vacuum Einstein equations in p+2 dimensions. The dual geometry has an intrinsically flat time-like boundary segment whose extrinsic curvature is given by the stress tensor of the Navier-Stokes fluid. We consider a "near-horizon" limit in which becomes highly accelerated. The near-horizon expansion in gravity is shown to be mathematically equivalent to the hydrodynamic expansion in fluid dynamics, and the Einstein equation reduces to the incompressible Navier-Stokes equation. The full dual geometry is algebraically special Petrov type I. The construction is a mathematically precise realization of suggestions of a holographic duality relating fluids and horizons which began with the membrane paradigm in the 70’s and resurfaced recently in studies of the AdS/CFT correspondence.

2012-05-30
Українсько-Російський семінар
 Українсько-Російський семінар
«Проблема декількох частинок із сильною та кулонівською взаємодіями»
відбудеться 30-31 травня 2012 р. в к. 322
Початок засідань о 10
00

Семінар присвячений теоретичним аспектам проблеми декількох частинок із сильною та кулонівською взаємодіями. Тематика семінару відображає досягнення, які отримані в теорії систем декількох частинок учасниками наукових шкіл України і Росії в цій галузі: Київської, Санкт-Петербурзької, Московської і Дубнінської. Метою семінару є обмін науковою інформацією і знайомство з останніми досягненнями учасників вищезгаданих наукових шкіл, а також відновлення і розвиток наукових зв'язків між українськими і російськими вченими, які працюють в галузі квантової теорії систем багатьох частинок.

Програма семінару

2012-06-14
Засідання спецради -- захист докторської дисертації Штанов Юрій Володимирович

Оголошення
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту  дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 14 червня 2012 року в к. 322

Порядок денний:

 1. Захист докторської дисертації об 1100
  Штанов Юрій Володимирович
  "Модель світу на брані та еволюція Всесвіту"

  Офіційні опоненти:
  • доктор фіз.-мат. наук, професор
   Парновський Сергій Людомирович,
   Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м.Київ,
   провідний науковий співробітник
  • доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник
   Жук Олександр Іванович,
   НДІ "Астрономічна обсерваторія" Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, м. Одеса,
   головний науковий співробітник
  • доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник
   Ситенко Юрій Олексійович,
   Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, м.Київ,
   завідувач відділу теорії ядра і квантової теорії поля
    
 2. Захист кандидатської дисертації о 1300
  Ребеш Анастасії Петрівни
  "Нестандартні деформовані квантові осцилятори та їх застосування"

  Науковий керівник:
  • доктор фіз.-мат. наук
   Гаврилик Олександр Михайлович,
   Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, м.Київ,
   в.о. завідувача відділу математичних методів в теоретичній фізиці
  Офіційні опоненти:
  • член-кореспондент НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор
   Нікітін Анатолій Глібович,
   Інститут математики НАН України, м.Київ,
   завідувач відділу прикладних досліджень
  • доктор фіз.-мат. наук, професор
   Сименог Іван Васильович,
   Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, м.Київ,
   завідувач відділу прикладних проблем теоретичної фізики
  (Додатковий опонент):
  • доктор фіз.-мат. наук, професор
   Ребенко Олексій Лукич,
   Інститут математики НАН України, м.Київ,
   завідувач відділу математичної фізики
 3. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту.
Вчений секретар спецради
2012-06-15
Семінар Перспективні дослідження молекулярних і біологічних наносистем
Семінар
Перспективні дослідження молекулярних і біологічних наносистем
відбудеться у п'ятнцю 15 червня 2012 р. о 1000 в к. 322

Вступне слово директора інституту академіка А.Г. Загороднього

 • А.Г. Наумовець, О.А. Марченко, В.В. Черепанов, А.І. Сененко, Ю.І. Прилуцький«Спостереження біологічних нанооб'єктів за допомогою скануючого атомного силового і тунельного мікроскопів»
 • Е.Г. Петров«Молекулярна електроніка – досягнення і перспективи»
 • І.С. Чекман«Природні нанотехнології: сучасний погляд на проблему»
 • С.Н. Волков«Наномеханіка макромолекули ДНК»
 • Є.С. Крячко«Комп'ютерні дослідження фулеренів і нанокластерів золота»

Перерва на каву: 1200–1230

 • О.В. Чалий«Дифузійні процеси в рідких наносистемах»
 • З.Р. Ульберг«Біоколоїдні системи в нанофармації»
 • В.М. Шилов«Моделювання проходження наночастинок крізь клітинну мембрану. Роль електростатичних та дисперсійних сил»

Дискусія
Підведення підсумків

Семінар планується закінчити до 1400

2012-06-18
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться в понеділок 18 червня 2012 р. об 1100 в к. 322

С.Г. Шарапов

Про участь в конференції пам'яті В.Л. Гінзбурга (Москва)
та Графеновому тижні-2012 (Голандія)
2012-06-20
Наукові збори
Наукові збори
відбудуться у середу 20 червня 2012 р. об 1100 в к. 322

О.В. Гомонай

Квантовий комп'ютер – вічний двигун ХХІ сторіччя чи суперпотужна машина?

В доповіді робиться спроба обговорити питання про принципову можливість створення масштабованого квантового комп'ютера. Дається короткий огляд сучасного стану в області створення квантових кубітів, основні досягнення та труднощі. Дискутуються проблеми, які виникають при переході від системи з кількома (<10) кубітами до систем з довільною кількістю кубітів, та шляхи їх розв'язання.

2012-06-21
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 21 червня 2012 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Представлення Д.В. П'ятницьким дисертації на тему: "Структурні особливості малонуклонних ядер у варіаційних розрахунках з високою точністю" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02–теоретична фізика
 2. Представлення П.К. П'ятковським дисертації на тему: "Динамiка квазiчастинкових збуджень у графенi" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02–теоретична фізика
 3. Обрання за конкурсом наукового співробітника у відділі фізики високих густин енергії
 4. Різне

Вчений секретар

2012-06-22
SEMINAR of the Department of Astrophysics and Particle Physics
SEMINAR
of the Department of Astrophysics and Particle Physics
will take place on June 22 at 1100 in room # 322

ERIC LINDER
Berkeley Center for Cosmological Physics & Berkeley Lab,
University of California, Berkeley, CA, USA

Institute for the Early Universe WCU,
Ewha Womans University, Seoul, Korea

Testing Dark Energy and Gravity with Cosmological Surveys

Nearly 15 years after discovery of the acceleration of the universe, where does our understanding of the physics stand? I discuss some of the most recent data and what we do - and do not - know about dark energy. For the present, the observed behavior near to Einstein's cosmological constant can result from a wide range of different physics. For the future, I explore an array of promising ideas such as how varieties of gravitational lensing or mapping the three-dimensional galaxy distribution will allow us to test cosmology and gravity.

2012-07-05
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться у четвер 5 липня 2012 р. об 1130 в к. 322

М.І. Горенштейн

Статистичні аномалії на виборах в Росії у 2011 та 2012 роках
2012-07-12
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться у четвер 12 липня 2012 р. об 1130 в к. 322

М.І. Горенштейн

Статистичні аномалії на виборах в Росії у 2011 та 2012 роках
(продовження)
2012-07-16
Семінар відділу квантової електроніки
Семінар відділу квантової електроніки
відбудеться у понеділок 16 липня 2012 р. о 1400 в к. 322

Богдан Миколайович Танигін
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Магнітоелектричні властивості та симетрійна класифікація мікромагнітних структур
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2012-09-09
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
відбудеться у вівторок 11 вересня 2012 р. об 1130 в к. 221

Prof. Carlo Beenakker
(Leiden University, Leiden, The Netherlands)

Search for Majorana fermions in superconductors
2012-09-13
Некролог Антонченко Віктор Якович

Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України

з глибоким сумом сповіщає, що 12 вересня 2012 р. на 68 році пішов з життя
завідувач відділу обчислювальних методів теоретичної фізики доктор фізико-математичних наук

Антонченко Віктор Якович

Дирекція та колектив глибоко сумують з приводу непоправної втрати і висловлюють щире співчуття рідним і близьким покійного.

Панахида по Віктору Яковичу Антонченку відбудеться в Інституті теоретичної фізики 14 вересня о 12 годині.

2012-09-20
Семінар відділу синергетики
 Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 20 вересня 2012 року об 1100 в к. 322

Б.І. Лев

Невідомі рішення відомих моделей фазових переходів
2012-09-24
Семінар відділу теорії ядра і квантової теорії поля
Семінар відділу теорії ядра і квантової теорії поля
відбудеться у понеділок 24 вересня 2012 р. об 1100 в к. 322

Dr. Konstantin Zloshchastiev
(School of Chemistry and Physics, University of KwaZulu-Natal in Pietermaritzburg, South Africa)

Logarithmic nonlinear Schrodinger equation in theory of quantum Bose liquids

The Gross-Pitaevskii (GP) equation is a long-wavelength approach widely used to describe the dilute Bose-Einstein condensates. However, in many physical situations, such as higher densities, this approximation unlikely suffices, hence one might need models which would account for long-range correlations and multi-body interactions. We show that the Bose liquid described by the logarithmic Schrodinger equation has a number of drastic differences from the GP one. It possesses the self-sustainability property: while the free GP condensate tends to spill all over the available volume, the logarithmic one tends to form a Gaussian-type droplet - even in the absence of an external trapping potential.
We apply the logarithmic model to superfluidity of helium-4. It turns out that one arrives at a unified description of the phonon, maxon and roton excitations, and has a noteworthy agreement with experiment: with one essential parameter to fit we reproduce at high accuracy not only the famous Landau roton spectrum but also the the sound velocity and structure factor of superfluid helium-4.

2012-09-27
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться у четвер 27 вересня 2012 р. о 1200 в к. 322

Д.Ю. Васильєв

Квантова комунікація в неперервних змінних
2012-09-27
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 27 вересня 2012 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Затвердження скоригованого тематичного плану наукових досліджень Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України на 2012 рік
 2. Про співробітництво Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України з академічними установами та університетами, які входять до Регіональної мережі з теоретичної та математичної фізики Південно-Східної Європи (SEENET-MTP)
 3. Затвердження звіту про виконання НДР „Важкі іони з ультрарелятивістськими енергіями", 1 етап. Договір № Ф33/42-2012 від 06 червня 2012 р. між ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України та Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України
  (доповідач: науковий керівник НДР доктор фізико-математичних наук Ю.М. Синюков)
 4. Затвердження звітів стипендіатів Президента України та НАН України для молодих вчених
 5. Різне

Вчений секретар

2012-10-03
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
відбудеться в середу 3 жовтня 2012 р. о 1430 в к. 322

Є.В. Шевченко, Е.Г. Петров

Стрибковий та суперобмінний струми у молекулярному тріоді
2012-10-04
Семінар відділу синергетики
 Семінар відділу синергетики
відбудеться у четвер 4 жовтня 2012 р. об 1130 в к. 322

Д.Ю. Васильєв

Квантова комунікація в неперервних змінних
2012-10-08
Davydov Conference PROBLEMS OF THEORETICAL PHYSICS
 International Conference
PROBLEMS OF THEORETICAL PHYSICS
dedicated to Alexander Davydov 100th birthday
October 8 - 11, 2012, Kiev, Ukraine

More davydov2012.pdf

2012-10-18
Засідання спецради -- захист кандидатської дисертації Волошин Сергій Миколайович

Оголошення
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01 для захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 18 жовтня 2012 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

1. Захист кандидатської дисертації

Волошин Сергій Миколайович
"Плакетне формулювання неабелевих калібрувальних теорій на ґратці"

Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук,
старший науковий співробітник
Борисенко Олег Анатолійович,
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
НАН України, м.Київ,
провідний науковий співробітник.


Офіційні опоненти:доктор фізико-математичних наук, професор
Ребенко Олексій Лукич,
Інститут математики НАН України, м.Київ,
завідувач відділу математичної фізики.
доктор фізико-математичних наук
Горбар Едуард Володимирович,
Київський національний
університет ім. Тараса Шевченка, м.Київ,
професор кафедри квантової теорії поля.


2. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту.

 

Вчений секретар спецради

2012-10-18
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики 
відбудеться в четвер 18 жовтня 2012 р. о 1400 в к. 322

А.Ю. Максимов
(Чернівецький університет)

Бістабільність і явища перемикання між низько спіновими і високо спіновими станами в спін-кроссовер сполуках
2012-10-19
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
відбудеться в п'ятницю 19 жовтня 2012 р. о 1430 в к. 322

В.І. Тесленко

Кооперативне керування перехідною динамікою квантової системи, що взаємодіє із середовищем

 

2012-10-19
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул і кристалів
відбудеться в п'ятницю 19 жовтня 2012 р. о 1515 в к. 322

О.Л. Капітанчук

Моделювання ступеню кооперативності динамічних характеристик в залежності від кінетичних параметрів системи
2012-10-19
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у п'ятницю 19 жовтня 2012 р. о 1430 в к. 448

Ю.А. Міщенко

Реалізація композитних квазибозонів деформованими осциляторами
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2012-10-23
Conference of Young Scientists
Conference of Young Scientists
MODERN PROBLEMS OF THEORETICAL PHYSICS
October 23 - 26, 2012, Kiev, Ukraine

http://confyoung.bitp.kiev.ua/

2012-10-26
Roger Penrose
 В рамках візиту до Києва Роджер Пенроуз (Roger Penrose) прочитає лекції:

26 жовтня 2012 р.
Початок о12.00 в приміщенні КІМО, Мельникова 36, зал вчених рад

Quantum Foundations,Neuronal Microtubules and a possible Basis for Conscious Mentality

30 жовтня 2012 р.
Початок об 13.00 в приміщенні НТУУ КПІ, Центральний корпус, зал вчених рад

Seeing Signals From Before the Big Bang
2012-10-29
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться в понеділок 29 жовтня 2012 р. об 1430 в к. 322

Ю.В. Безвершенко 

Інтегровна динаміка спінових та квантово-оптичних систем
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2012-10-30
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у вівторок 30 жовтня 2012 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Представлення Ю.В. Безвершенко дисертації на тему: "Інтегровна динаміка спінових та квантово-оптичних систем" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02–теоретична фізика
 2. Представлення О.І. Іваницьким дисертації на тему: "Феноменологічні рівняння стану сильновзаємодіючої матерії з (три)критичною точкою" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02–теоретична фізика
 3. Висунення кандидатур на посаду директора Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
 4. Різне

Вчений секретар

2012-10-31
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
відбудеться в середу 31 жовтня 2012 р. о 1430 в к. 322

С.Я. Горощенко

Рівноважні класичні структури зарядів у модельному аксіально симетричному електростатичному утримуючому потенціалі
2012-11-01
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться у четвер 1 листопада 2012 р. об 1130 в к. 322

В. Усенко

Квантова комунікація з однопараметричним кодуванням
2012-11-02
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у п'ятницю 2 листопада 2012 р. о 1430 в к. 448

А.В. Назаренко

Квантування простору модулів 2-параметричних ріманових поверхонь роду g=2
2012-11-08
Збори Ради молодих вчених

Збори Ради молодих вчених
відбудуться у четвер 8 листопада 2012 р. о 1200 в к. 322

Порядок денний:

 1. Підбиття підсумків конференції молодих вчених.
 2. Обрання Голови Ради молодих вчених.
 3. Різне.
2012-11-08
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться у четвер 8 листопада 2012 р. об 1100 в к. 322

С.Г. Шарапов

Про конференцію в Бремені (Німеччина) щодо фізичних властивостей графена
2012-11-12
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
відбудеться в понеділок 12 листопада 2012 р. о 1430 в к. 322

В.О. Леонов, Е.Г. Петров

Перехідні фотоструми в молекулярних діодах
2012-11-14
Семінар з використання кластеру Інституту
Семінар
в рамках циклу семінарів з використання кластеру ІТФ та ГРІД інфраструктури УНГ
відбудеться в середу 14 листопада 2012 р. о 1430 в к. 422

С.Я. Свістунов

Кластер ІТФ: структура та можливості
2012-11-15
Семінар відділу астрофізики та елементарних частинок
Семінар відділу астрофізики та елементарних частинок
відбудеться у четвер 15 листопада 2012 р. об 1100 в к. 221

Mаксим Томченко

Про сильний вплив границь на «об'ємний» закон дисперсії взаємодіючого бозе-газу.
Розв'язки рівняння Гроса-Пітаєвського
2012-11-22
Засідання спецради -- захист кандидатської дисертації Безсуднов Ігор Васильович

Оголошення
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01 для захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук  
в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 22 листопада 2012 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Захист кандидатської дисертації

  Безсуднов Ігор Васильович
  "Вплив структури середовища на її ефективну провідність і 1/f шум поблизу порогу протiкання "

  Науковий керівник:
  доктор фізико-математичних наук, професор
  СНАРСЬКИЙ Андрій Олександрович,
  Національний технічний університет України
  "Київський політехнічний інститут", м.Київ,
  фізико-математичний факультет,
  професор кафедри загальної та теоретичної фізики

  Офіційні опоненти:
  Член-кореспондент НАН України,
  доктор фізико-математичних наук, професор,
  ТОМЧУК Петро Михайлович,
  Інститут фізики НАН України, м.Київ,
  завідувач відділу теоретичної фізики
  доктор фізико-математичних наук

  ГОМОНАЙ Олена Василiвна,
  Національний технічний університет України
  "Київський політехнічний інститут", м.Київ,
  Фізико-технічний інститут,
  фізико-математичний факультет,
  професор кафедри прикладної фізики

 2. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту.

Вчений секретар спецради

2012-11-29
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 29 листопада 2012 р. об 1130 в к. 322

О. Поплавський

Симуляції методом глобальної оптимізації простої позаграткової моделі розтягнення білкової молекули
2012-12-03
Збори Ради молодих вчених

Збори Ради молодих вчених
відбудуться у понеділок 3 грудня 2012 р. о 1200 в к. 322

Порядок денний:

 1. Обговорення наказу МОНмолодьспорту No.1112 про опублікування результатів дисертацій.
 2. Різне.
2012-12-05
Семінар
Семінар
відбудеться в середу 5 грудня 2012 р. о 1430 в к. 422

С.Я. Свістунов

Як почати працювати в ГРІД
2012-12-06
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 6 грудня 2012 р. об 1130 в к. 322

О. Поплавський

Симуляції методом глобальної оптимізації простої позаграткової моделі розтягнення білкової молекули
(продовження)
2012-12-13
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 13 грудня 2012 року об 1130 в к. 322

Порядок денний:

 1. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Формування структур в квантових та класичних рівноважних та нерівноважних (відкритих) системах взаємодіючих частинок"
  (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук член-кореспондент НАН України Б.І. Лев)
 2. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Дослідження впливу низькомолекулярних компонент на структуру та функції водних, біомолекулярних та нанорозмірних систем"
  (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук Л.М. Христофоров)
 3. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Ризики в економічних системах і моделі їхнього оцінювання"
  (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук М.С. Гончар)
 4. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Розробка та впровадження в Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України програмного забезпечення обліку, аналізу та контролю основних параметрів діяльності інституту"
  (доповідач: науковий керівник теми кандидат фізико-математичних наук С.М. Перепелиця)
 5. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Динаміка протиіонів в іон-гідратній оболонці ДНК"
  (доповідач: науковий керівник теми кандидат фізико-математичних наук С.М. Перепелиця)
 6. Затвердження звіту про виконання у 2012 р. науково-технічного проекту "Космологічні і астрофізичні тести фундаментальної фізики" за Цільовою комплексною програмою НАН України з наукових космічних досліджень
  (доповідач: керівник теми доктор фізико-математичних наук Ю.В. Штанов)
 7. Затвердження звіту про виконання у 2012 р. науково-технічного проекту "Темна матерія, темна енергія і модифікована гравітація" за українсько-індійською угодою (Держінформнауки) про спільні науково-технічні проекти (доповідач: керівник теми доктор фізико-математичних наук Ю.В.Штанов).
 8. Затвердження звіту про виконання у 2012 р. науково-технічного проекту "Розвиток грід-віртуальної організації virgo_ua з космології та астрофізики" за Державною цільовою науково-технічною програмою впровадження і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки (доповідач: керівник теми доктор фізико-математичних наук Ю.В.Штанов).
 9. Затвердження заключного звіту про виконання у 2012 р. науково-технічного проекту "Електронні кореляції та генерація щілини в графені у зовнішньому магнітному полі" за грантом Президента України для молодих докторів наук
  (доповідач: керівник теми доктор фізико-математичних наук С.Г. Шарапов)
 10. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи за грантом Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених "Дослідження властивостей частинок темної матерії за допомогою астрофізичних та космологічних спостережень". Науковий керівник теми кандидат фізико-математичних наук Д.А.Якубовський
  (доповідач: співвиконавець роботи м.н.с. Д.І. Малишев)
 11. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Застосування методів теорії струн та теорії поля у вивченні нелінійних явищ в низьковимірних системах". Науковий керівник теми академік НАН України А.Г.Загородній
  (доповідач: кандидат фізико-математичних наук В.М. Шадура)
 12. Різне.

Вчений секретар

2012-12-20
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться у четвер 20 грудня 2012 р. об 1130 в к. 322

О. Поплавський

Симуляції методом глобальної оптимізації простої позаграткової моделі розтягнення білкової молекули
(продовження)
2012-12-24
ЮВІЛЕЙНІ ДАВИДОВСЬКІ ЧИТАННЯ
ЮВІЛЕЙНІ ДАВИДОВСЬКІ ЧИТАННЯ
з теоретичної фізики,
присвячені 100-річчю від дня народження
Олександра Сергійовича Давидова
24 грудня 2012р., к.322

ПРОГРАМА

10.00    Відкриття

10.05    Е.А. Пашицький
          
100 років атомної моделі Бора

10.35    Ю.Г. Погорєлов
           Вплив домішок на термодинамічні та транспортні властивості надпровідних феропніктідів

11.05    М.І. Горенштейн
           Деконфайнмент у релятивістських ядерних зіткненнях

11.35    Перерва на каву

12.00    О.В. Гомонай, В.М. Локтєв 
           Крутильний антиферомагнітний спіновий наноосцилятор за наявності шуму

12.25    О.В. Золотарюк
           Зв'язані стани для одновимірного рівняння Шредінгера із дельта-штрих потенціалом

12.50    В.М. Єрмаков 
           Термоелектричні властивості резонансного тунелювання

13.15    О.О. Вахненко
           Дві напівдискретні інтегровані системи, навіяні моделлю Тоди

13.40    І.В. Сименог 
           Спогади про Олександра Сергійовича Давидова

2012-12-27
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 27 грудня 2012 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Транспортні процеси та формування структур у плазмових системах"
  (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук академік НАН України А.Г. Загородній)
 2. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Дослідження фазової структури сильновзаємодіючої матерії та динаміки взаємодії адронів та ядер при високих енергіях"
  (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук член-кореспондент НАН України Г.М. Зінов'єв)
 3. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи "Дослідження рівноважних і кінетичних властивостей мікроскопічної кулонівської моделі речовини"
  (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук академік НАН України А.Г. Загородній)
 4. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Конформаційні коливання Z-ДНК з різними протиіонами в низькочастотному спектрі комбінаційного розсіяння світла"
  (доповідач: науковий керівник теми кандидат фізико-математичних наук С.М. Перепелиця)
 5. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Кореляційна фемтоскопія ядро-ядерних зіткнень на Великому Адронному Колайдері в гібридній гідро-кінетичній моделі"
  (доповідач: науковий керівник теми кандидат фізико-математичних наук Ю.О. Карпенко)
 6. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Механізм кулонового вибуху комплексів метану в порах вугілля фулеренового типу"
  (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук Є.С. Крячко)
 7. Затвердження звіту про виконання другого етапу спільного українсько-корейського проекту "Електронні кореляції в наноструктурах" № M/376 (Держінформнауки)
  (доповідач: керівник проекту доктор фізико-математичних наук С.П. Кручинін)
 8. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Важкі іони з ультрарелятивістськими енергіями" за договором № Ф33/42-2012 від 06 червня 2012 р. між ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України та Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України
  (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук Ю.М. Синюков)
 9. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Важкі іони з ультрарелятивістськими енергіями (гідрокінетичний опис)" за договорами № Ф06-2010 від 04 червня 2010 р., № Ф8-2011 від 19 квітня 2011 р., № Ф3-2012 від 09 квітня 2012 р. між ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України та Національною академією наук України
  (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук Ю.М. Синюков)
 10. Затвердження звіту про виконання науково-технічного проекту "Обробка, збереження і аналіз експериментальних даних експерименту ALICE в ЦЕРНі на Tier-2-кластері в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України – етап 3", виконаного в рамках Державної цільової науково-технічної програми впровадження і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки
  (доповідач: науковий керівник проекту доктор фізико-математичних наук Є.С. Мартинов)
 11. Затвердження звіту про виконання науково-технічного проекту "Підтримка роботи базового координаційного грід-центра національного рівня в Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова (2 етап)", виконаного в рамках Державної цільової науково-технічної програми впровадження і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки
  (доповідач: науковий керівник проекту кандидат фізико-технічних наук С.Я. Свістунов)
 12. Затвердження звіту про виконання науково-технічного проекту "Створення ресурсного центру обміну даними та підвищення пропускної здатності каналів з метою забезпечення вимог національної грід–інфраструктури (2 етап)" № 2Г-2012, виконаного в рамках Державної цільової науково-технічної програми впровадження і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки
  (доповідач: науковий керівник проекту кандидат фізико-математичних наук М.І. Глушко)
 13. Затвердження звіту про виконання науково-технічного проекту "Побудова системи гарантованого електропостачання ресурсного центру обміну даними в Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України" № ІНФ-1-2012, виконаного в рамках Програми інформатизації НАН України на 2012 рік
  (доповідач: науковий керівник проекту кандидат фізико-математичних наук М.І. Глушко)
 14. Затвердження звіту про роботу спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України
  (доповідач: доктор фізико-математичних наук В.Є. Кузьмичов)
 15. Затвердження тем кандидатських дисертацій аспірантам першого року навчання
 16. Різне

Вчений секретар

2012-12-28
Збори Ради молодих вчених

Збори Ради молодих вчених
відбудуться у п'ятницю 28 грудня 2012 р. о 1400 в к. 322

Порядок денний:

 1. Огляд німецьких фондів, що надають наукові гранти (В.П. Кравчук)
 2. Можливості ДФФД та РФФИ (Шадура В.М.)
 3. Різне
2012-12-28
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у п'ятницю 28 грудня 2012 р. о 1500 в к. 448

Т. Скрипник

Раціональні r-матриці та інтегровні протон-нейтронні моделі