Архів

Події

2011-01-17
Вітаємо Ларису Свиридівну Брижик

Вітаємо Ларису Свиридівну Брижик
з відзначененням ії здобутків золотою медаллю ім. Іллі Пригожина,
заснованою Університетом м. Сієна та Технологічним інститутом Вессекса.

award.pdf

2011-01-19
Наукові збори (доповідач: Е.А. Пашицький)
Наукові збори
відбудуться в середу 19 січня 2011 р. об 1100 в к. 322

Член-кореспондент НАН України Е.А. Пашицький
(Інститут фізики НАН України)

Динаміка атмосферних вихорів
2011-01-21
Семінар відділу прикладних проблем теоретичної фізики
Семінар відділу прикладних проблем теоретичної фізики
відбудеться у п'ятницю 21 січня 2011 р. об 1100 в к. 322

О.О. Худенко
(ІЯД НАНУ)

Альфа-захват та дослідження деформаційних і спінових ефектів при альфа-розпаді
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2011-01-24
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться  24 січня 2011 р. об 1100 в к. 322

О.Б. Кашуба

Сприйнятливість двовимірної квантової моделі Ізінга у поперечному магнітному полі
2011-01-26
Семінар відділу структури атомних ядер
Семінар відділу структури атомних ядер
відбудеться в середу 26 січня 2011 р. об 1100 в к. 347

B.С. Василевський

Збіжність розв'язків рівняння Шредингера в осциляторному базисі
2011-01-27
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 27 січня 2011 р. об 1130 в к. 322

В.О. Вахненко
(Інститут геофізики НАН України)

Застосування методу оберненої задачі розсіювання до рівняння Вахненка-Паркеса для опису взаємодії солітона з періодичною хвилею
2011-02-03
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться у четвер 3 лютого 2011 р. об 1130 в к. 322

В.О. Вахненко
(Інститут геофізики НАН України)

Застосування методу оберненої задачі розсіювання до рівняння Вахненка-Паркеса для опису взаємодії солітона з періодичною хвилею
(продовження)
2011-02-03
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 3 лютого 2011 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Затвердження тематичного плану інституту на 2011 рік і перспективного тематичного плану на 2011-2013 роки
 2. Про підтримку висунення циклу робіт "Квантові ефекти і структурна самоорганізація у нових багатофункціональних наноматеріалах" на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2011 рік Фізико-технічним інститутом низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України та про включення до авторського колективу старшого наукового співробітника Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України канд.фіз.-мат. наук С.Г.Шарапова
 3. Затвердження заключного звіту про виконання НДР "Властивості сильновзаємодіючої матерії і їх прояви у зіткненнях ядер при енергіях NICA і FAIR" за договором № Ф28/335-2009 від 15 травня 2009 р.
  (доповідач: науковий керівник НДР п.н.с, доктор фіз.-мат. наук Ю.М. Синюков)
 4. Затвердження заключного звіту про виконання НДР "Важкі іони з ультрарелятивістськими енергіями" за договором № Ф33/461-2009 від 10 липня 2009 р.
  (доповідач: науковий керівник НДР п.н.с, доктор фіз.-мат. наук Ю.М. Синюков)
 5. Затвердження звіту про виконання НДР (І етап) "Дослідження просторово-часових фемтоскопічних масштабів процесів ультрарелятивістських зіткнень ядер на прискорювачах SPS, RHIC та LHC" за договором № Ф06-2010 від 04 червня 2010 р. в рамках наукового проекту „Важкі іони з ультрарелятивістськими енергіями" програми „Європейських наукових об'єднань (GDRE)"
  (доповідач: науковий керівник НДР п.н.с, доктор фіз.-мат. наук Ю.М. Синюков)
 6. Затвердження заключного звіту про виконання НДР "Дослідження колективних ефектів у зіткненнях важких іонів" за договором № M/4-2009 від 12 лютого 2009 р.
  (доповідач: науковий керівник НДР п.н.с, доктор фіз.-мат. наук Ю.М. Синюков)
 7. Про присудження премій інституту для молодих вчених
 8. Затвердження звітів стипендіатів Президента України та НАН України для молодих вчених
 9. Про зміну наукового керівника аспіранта другого року навчання О.І. Іваницького
 10. Різне

Вчений секретар

2011-02-07
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться 7 лютого 2011 р. об 1100 в к. 322

А. Швайка
(ІФКС, Львів)

Ефекти багаточастинкового відгуку у сильно корельованих електронних системах
(за матеріалами докторської дисертації)
2011-02-07
Семінар відділу квантової електроніки
Семінар відділу квантової електроніки
відбудеться у понеділок 7 лютого 2011 р. о 1400 в к. 322

О.О. Приходько

Двовимірні локалізовані структури в нелінійних середовищах

В роботі проведено теоретичне дослідження властивостей та динаміки двовимірних локалізованих структур в рамках декількох моделей, аналіз яких базується на формалізмі нелінійного рівняння Шредінгера. Для нелокальної моделі з регулярним ядром у вигляді гаусоїди досліджено загальні властивості та стійкість однозарядних та багатозарядних вихорів, необертальних солітонів з вузлами а також мультисолітонних розв'язків типу диполя. В моделі з тепловою нелокальною нелінійністю проаналізовано розв'язки типу мультисолітонів. Показано, що диполі є стійкими в певному діапазоні значень сталої поширення. Більш складні мультисолітони, такі як триполі та є нестійкими в даній моделі, хоча біло знайдено умови, за яких час їх життя може бути значним, достатнім для експериментального спостереження. Також досліджено динаміку мультисолітонів з ненульовим кутовим моментом. Такі структури виявляються стійкими в сильно нелокальному режимі. Для моделі з тепловою не лінійністю також показано можливість існування векторних мультизарядних вихорів, що є, по суті, єдиним способом отримання стійких вихорів вищих порядків в таких середовищах. В роботі також досліджено поширення двовимірних солітон-солітонних пар в двокомпонентних середовищах з притягувальною взаємодією всередині компонент та відштовхувальною взаємодією між компонентами. Такі структури не є стійкими, але в роботі визначено умови, які дозволяють їх квазістійке поширення на значні відстані.

2011-02-09
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
відбудеться в середу 9 лютого 2011 р. об 1130 в к. 221

С.Л. Парновський
(Астрономічна обсерваторія КНУ)

Темна матерія і темна енергія
2011-02-09
Семінар відділу структури атомних ядер
Семінар відділу структури атомних ядер
відбудеться в середу 9 лютого 2011 р. об 1100 в к. 322

О.О. Ячмєньов
(Інститут ядерних досліджень НАН України)

4Не + Т взаємодія та збуджені стани ядер 4,6Не та 6Li
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2011-02-10
Семінар Проблеми теоретичної фізики

Семінар
Проблеми теоретичної фізики

присвячений пам'яті
академіка Олексія Ситенка

(12. 02. 1927 – 11. 02. 2002)

відбудуться в четвер 10 лютого 2011р. в к.322

 

 

ПРОГРАМА

10.00В.Ф. Харченко
Т-матричний підхід до визначення електричних мультипольних поляризовностей малочастинкових ядерних систем
10.25Л.М. Лисецький (Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України)
Дисперсії вуглецевих нанотрубок в рідких кристалах: нові виклики для молекулярної теорії анізотропної м'якої речовини
10.50С.Н. Волков
Мікромеханіка подвійної спіралі ДНК
11.45М.І. Горенштейн
Сильно інтенсивні фізичні величини
12.10О.М. Гаврилик
Квазібозони – як композити двох ферміонів, і деформовані осцилятори
12.35В.О. Бабенко, М.М. Петров
Аналіз сучасних експериментальних даних із розсіяння нейтронів протонами при низьких енергіях та параметри розкладу ефективного радіуса
2011-02-15
Київський міський семінар (М.І. Портенко)
Київський міський семінар
"Наукова спадщина М.М. Боголюбова: сучасна теоретична і математична фізика"
Київський будинок вчених
Біла вітальня
м.Київ, вул.Володимирська, 45-а
вівторок, 15 лютого 2011 р. о 1600

М.І. Портенко
(Інститут математики НАН України)

Дифузія в середовищах з напівпрозорими мембранами
2011-02-15
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у вівторок 15 лютого 2011 р. об 1515 в к. 332

Ю.В. Безвершенко, П.І. Голод

Резонанс в динаміці спіна під дією кноїдального магнітного поля
2011-02-15
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться у понеділок 21 лютого 2011 р. об 1100 в к. 322

А.А. Варламов
(Інститут надпровідності та інноваційних матеріалів, Рім, Італія)

Новий підхід до опису ефекту Нернста
2011-03-02
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
відбудеться в середу 2 березня 2011 р. о 1430 в к. 423

В.І. Тесленко, Д.Ю. Яценко

Кінетика теплового збудження молекулиу конденсованому середовищі
2011-03-14
Об'єднаний семінар відділу астрофізики і елементарних частинок і відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Об'єднаний семінар
відділу астрофізики і елементарних частинок і відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться у понеділок 14 березня 2011 р. об 1100 в к. 322

Е.А. Пашицький
(Інститут фізики НАН України)

Ефекти екранування і спектр плазмонів в графені
2011-03-15
Наукові збори (доповідач: В. Усенко)
Наукові збори
відбудуться у вівторок 15 березня 2011 р. об 1100 в к. 322

В. Усенко
(Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)

Шум та інформація в квантово-оптичних системах

Розвиток експериментальної техніки в останні роки, зокрема, успіхи квантової оптики, призвели до виявлення нових властивостей інформації за умови її кодування параметрами квантових станів. При цьому, шум, що невідворотно присутній в результатах вимірювання стану квантової системи, може бути як джерелом інформації, так і знищувати її. В доповіді буде розглянуто деякі задачі квантової теорії інформації, що ілюструють позитивну та негативну роль шуму, показано методи врахування та компенсації впливу шуму в квантовій криптографії, яка є одним з основних застосувань квантової теорії інформації.

2011-03-16
Семінар відділу теорії ядра і квантової теорії поля
Семінар відділу теорії ядра і квантової теорії поля
відбудеться у середу 16 березня 2011 р. об 1100 в к. 322

Dr. Konstantin Zloshchastiev
(Department of Physics, University of Witwatersrand, Johannesburg, South Africa)

Quantum Bose liquids with logarithmic nonlinearity: Self-sustainability and emergence of spatial extent

The Gross-Pitaevskii (GP) approximation is a long-wavelength theory widely used to describe the dilute Bose condensates (BEC). However, in many physical situations it is unlikely valid hence one might need models which would account for long-range correlations and multi-body interactions. One particular model we study is based on the logarithmic wave equation which was proposed earlier on quantum-informational grounds. We show that BEC described by such equation has a number of drastic differences as compared to the GP one. First, it possesses the self-sustainability property: while the free GP condensate tends to spill all over the available volume the logarithmic one tends to form a Gaussian-type droplet. The quasi-particle modes of the logarithmic BEC are shown to acquire a finite size despite the bare particles are assumed point-like, i.e., spatial extent emerges here as a result of quantum many-body correlations. Finally, we study the elementary excitations and demonstrate that depending on the topological structure of the momentum space their dispersion relations can be of the massive and massless relativistic, tachyonic and quaternionic type.

2011-03-17
Семінар відділу теорії ядра і квантової теорії поля
Семінар відділу теорії ядра і квантової теорії поля
відбудеться у четвер 17 березня 2011 р. об 1100 в к. 322

Dr. Konstantin Zloshchastiev
(Department of Physics, University of Witwatersrand, Johannesburg, South Africa)

BEC structure of physical vacuum: Mass generation and relativity as emergent phenomena

The physical vacuum is viewed as a kind of the background Bose-Einstein condensate (BEC). While being intrinsically non-relativistic, such vacuum allows the small fluctuations obeying the Lorentz symmetry and giving rise to the space-time with non-vanishing Riemann curvature – via the BEC/gravity correspondence. The related issues, such as the induced scalar-tensor gravity, Mach's principle and cosmology, are discussed. It will be demonstrated that the logarithmic nonlinearity can cause also the spontaneous symmetry breaking and mass generation phenomena, the latter being in agreement with the Mach's principle. For estimate the values of the generated masses of the otherwise massless particles such as the photon, we propose few simple models which take into account small vacuum fluctuations. It turns out that the photon's mass can be naturally expressed in terms of the elementary electrical charge and extensive length parameter of the nonlinearity.

2011-03-17
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
відбудеться у четвер 17 березня 2011 р. о 1400 в к. 221

Yann Mambrini
(Université Paris-Sud, Orsay, France)

Phenomenological aspects of Dark Matter and extra U(1)

We will review in this seminar the different issues concerning the observation of Dark Matter, reviewing the recent data from the latest direct and indirect detection experiments and their interpretation in terms of DM. We also present the most favored candidates (neutralino, gravitino, fermion from hidden sector) and explore their phenomenological characteristics and the chances to detect them in the near future.

2011-03-21
Засідання спецради -- захист кандидатської дисертаціії Задорожна Лідія Володимирівна

Оголошення
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 24 березня 2011 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Захист кандидатської дисертаціії
  Задорожна Лідія Володимирівна
  "Електродинамічні та гравітаційні прояви космічних струн"

  Науковий керівник: доктор фіз.-мат. наук, Гнатик Богдан Іванович
  Офіційні опоненти:
  доктор фіз.-мат. наук, Заславський Олег Борисович,
  кандидат фіз.-мат. наук Штанов Юрій Володимирович

 2. Попередній розгляд і прийняття дисертацій до захисту
Вчений секретар спецради
2011-03-22
Київський міський семінар (Л.С. Брижик)
Київський міський семінар
"Наукова спадщина М.М. Боголюбова: сучасна теоретична і математична фізика"
Київський будинок вчених
Біла вітальня
м.Київ, вул.Володимирська, 45-а
вівторок, 22 березня 2011 р. о 1600

Л.С. Брижик
(Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України )

Динаміка Давидовських солітонів в електромагнітному полі та їх власне випромінювання
2011-03-24
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться у четвер 24 березня 2011 р. о 1400 в к. 322

В.О. Вахненко
(Інститут геофізики НАН України)

Застосування методу оберненої задачі розсіювання до рівняння Вахненка-Паркеса для опису взаємодії солітона з періодичною хвилею
(продовження)
2011-04-05
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у вівторок 5 квітня 2011 р. о 1500 в к. 332

А. Ребеш, О. Гаврилик

Нестандартні деформації моделі Бозе-газу та віріальні розклади
2011-04-07
Семінар відділу теорії та моделювання плазмових процесів
Семінар відділу теорії та моделювання плазмових процесів
відбудеться у четвер 07 квітня 2011 р. об 1100 в к. 322

В.В. Луценко
(Інститут ядерних досліджень НАН України)

Колективні явища в плазмі з енергійними іонами в токамаках та стелараторах
2011-04-26
Засідання Вченої ради


Оголошення

Засідання Вченої ради Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у вівторок 26 квітня 2011 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Затвердження нової теми "Транспортні властивості наноструктур та можливості керування ними за допомогою зовнішніх полів" (доповідач: керівник теми академік НАН України, доктор фіз.-мат. наук В.М.Локтєв).
 2. Затвердження нової теми "Закономірності, властиві неперервному спектру легких атомних ядер, які проявляються в процесі їх зіткнень та розпаду" (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук, професор Г.Ф.Філіппов).
 3. Затвердження нової теми "Багаточастинкові структурні властивості ядерних та кулонівських систем у мікроскопічних підходах" (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук, професор І.В.Сименог).
 4. Затвердження нової теми "Квантово-польові, осциляторні та інтегровні системи, їх властивості і застосування" (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук О.М.Гаврилик).
 5. Затвердження нової теми "Розвиток та застосування методів квантової теорії поля у фізиці атомного ядра, елементарних частинок і конденсованого стану речовини" (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук Ю.О.Ситенко).
 6. Висунення проектів на конкурс для молодих вчених НАН України.
  "Конформаційні коливання Z-ДНК з різними протиіонами в низькочастотному спектрі комбінаційного розсіяння світла" (доповідач: керівник проекту кандидат фіз.-мат. наук С.М.Перепелиця)
  "Дослідження властивостей частинок за рамками Стандартної моделі за допомогою астрофізичних та космологічних спостережень" (доповідач: керівник проекту кандидат фіз.-мат. наук Д.А.Якубовський).
 7. Про використання ліцензійного програмного забезпечення.
 8. Про створення лабораторії у складі відділу астрофізики та елементарних частинок (доповідач: кандидат фіз.-мат. наук Ю.В.Штанов).
 9. Про створення лабораторії у складі відділу нелінійної фізики конденсованого стану (доповідач: доктор фіз.-мат. наук С.Г.Шарапов).
 10. Обрання почесних докторів інституту.
 11. Різне
Вчений секретар
2011-04-28
Засідання спецради -- захист докторської дисертації Крячко Євгеній Сергійович

Оголошення
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 28 квітня 2011 року о 930 в к. 322

Порядок денний:

 1. Захист докторської дисертації

  Крячко Євгеній Сергійович

  Cтруктурні і функціональні особливості взаємодії молекул в різних зарядових станах: метод функціоналу густини

  Офіційні опоненти:

  • доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Стасюк Ігор Васильович, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, м. Львів, завідувач відділу квантової статистики
  • доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України Чалий Олександр Васильович, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м.Київ, завідувач кафедри медичної і біологічної фізики
  • доктор фізико-математичних наук, професор Гайдідей Юрій Борисович, Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, м.Київ, завідувач відділу квантової електроніки

   

 2. Захист кандидатської дисертації

  Приходько Олена Олександрівна

  Двовимірні локалізовані структури в нелінійних середовищах

  Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор Вільчинський Станіслав Йосипович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри квантової теорії поля

  Офіційні опоненти:

  • доктор фізико-математичних наук, професор Гайдідей Юрій Борисович, Інститут теоретичної фізики НАН України, завідувач відділу квантової електроніки
  • доктор фізико-математичних наук Держко Олег Володимирович, Інститут фізики конденсованих систем НАН України, завідувач відділу теорії модельних спінових систем
Вчений секретар спецради
2011-05-12
Засідання спецради -- захист докторської дисертації Соскін Станіслав Маратович

Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 12 травня 2011 року об 1100 в к. 322

Порядок денний

Захист докторської дисертації

Соскін Станіслав Маратович

Нуль-дисперсійні явища у коливальних системах

Офіційні опоненти:

 • доктор фізико-математичних наук, професор,
  Іванов Михайло Олексійович,
  Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, м.Київ, завідувач відділу теорії неідеальних кристалів
 • доктор фізико-математичних наук,
  Браун Олег Михайлович,
  Інститут фізики НАН України, м.Київ, провідний науковий співробітник відділу фізичної електроніки
 • доктор фізико-математичних наук,
  Золотарюк Ярослав Олександрович,
  Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, м.Київ, провідний науковий співробітник відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Вчений секретар спецради
2011-05-17
Київський міський семінар (О.М. Шарковський)
Київський міський семінар
"Наукова спадщина М.М. Боголюбова: сучасна теоретична і математична фізика"
Київський будинок вчених
Біла вітальня
м.Київ, вул.Володимирська, 45-а
вівторок, 17 травня 2011 р. о 1600

О.М. Шарковський
(Інститут математики НАН України)

Ідеальна і комп'ютерна турбулентність, химери та обчислювальний тунельний ефект
2011-05-17
ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 2011

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 2011

http://bitp.kiev.ua, тел.: 521-34-95
http://www.festival.nas.gov.ua

17 травня
Київський Будинок вчених НАН України
вул. Володимирська, 45-а (біля станції метро "Золоті ворота")
10.00 Київське відділення Українського біофізичного товариства
Нарада-Семінар "Комп'ютерний експеримент та актуальні задачі фізики ДНК"
16.00 Київський міський семінар "Наукова спадщина М.М. Боголюбова: сучасна теоретична і математична фізика"
О.М. Шарковський, академік НАН України
"Ідеальна і комп'ютерна турбулентність, химери та обчислювальний тунельний ефект"
19 травня
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
вул. Метрологічна 14-б (кінцева зупинка автобусу №548), к. 322
13.00 Екскурсія по Інституту та парку "Феофанія"
14.30 Урочисте відкриття засідання
А.Г. Загородній, директор ІТФ ім. М.М. Боголюбова, академік НАН України
14.40 Б.І. Лев, д. ф.-м. н., член-кор. НАН України
"Теорія рідкокристалічних колоїдів"
15.30 ПЕРЕРВА
15.40 М.І. Горенштейн, д. ф.-м. н.
"Кварк-глюонна плазма: вчора, сьогодні та завтра"
16.40 С.Г. Шарапов, д. ф.-м. н.
"Графен - "гра" у двох вимiрах"
20 травня
Київський Будинок вчених НАН України
вул. Володимирська, 45-а (біля станції метро "Золоті ворота")
15.00 Ю.О. Карпенко, к. ф.-м. н.
"Фізика на Великому адронному колайдері"
15.30 С.М. Перепелиця, к. ф.-м. н.
"Сучасні проблеми фізики ДНК"
16.00 В.П. Кравчук, к. ф.-м. н.
"Перемикання магнітних вихорів"
21 травня
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
вул. Метрологічна 14-б (кінцева зупинка автобусу №548), к. 322
11.00 Школа-Семінар
"Наномагнетизм: фізичні принципи та перспективи для технічних застосувань"
2011-05-26
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 26 травня 2011 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Затвердження запиту на відкриття наукової роботи «Мікроскопічні та феноменологічні моделі фундаментальних фізичних процесів у мікро- та макросвіті» в рамках цільової програми наукових досліджень Відділення фізики і астрономії НАН України на 2012-2016 рр.
  (доповідач: керівник теми академік НАН України, професор, доктор фіз.-мат. наук А.Г. Загородній)
 2. Розгляд кандидатури наукового співробітника відділу синергетики к.ф.-м.н. Усенка В.К. на посаду старшого наукового співробітника
 3. Розгляд кандидатури старшого наукового співробітника відділу математичного моделювання к.ф.-м.н. Махорта А.П. для рекомендації на звання старшого наукового співробітника
 4. Різне

Вчений секретар

2011-05-27
Семінар відділу структури атомних ядер
Семінар відділу структури атомних ядер
відбудеться у п'ятницю 27 травня 2011 р. о 1400 в к. 347

B.С. Василевський

Мікроскопічна трикластерна модель ядра 12С
2011-05-30
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться у понеділок 30 травня 2011 р. об 1100 в к. 222

А.О. Слободенюк

Густина станів двовимірних електронних систем в постійному магнітному і Аарон-Бомівському полях
2011-06-01
Наукові збори (доповідач: О.Э. Райчев)
Наукові збори
відбудуться у середу 1 червня 2011 р. об 1100 в к. 322

О.Э. Райчев
(ИФП НАН Украины, отдел теоретической физики)

От квантового эффекта Холла к топологическим диэлектрикам
(обзор)

Топологические диэлектрики являются одной из "горячих точек" физики твердого тела приблизительно с 2005 г., хотя само понятие топологического упорядочения, позволяющее выделить эти диэлектрики в новый класс материалов, возникло уже в 1982 г. при развитии физики целочисленного квантового эффекта Холла. На границе топологического диэлектрика с вакуумом или с обычным диэлектриком всегда существуют проводящие краевые состояния, свойства которых тесно связаны с топологическим инвариантом - числом, характеризующим топологическое упорядочение. Важным шагом в классификации состояний материи по топологическим инвариантам и в описании фазовых переходов между такими состояниями является модель Холдейна (1988). Режим квантового эффекта Холла имеет место при нарушении симметрии по отношению к обращению времени и описывается числом Черна - топологическим инвариантом, принадлежащим к множеству целых чисел. Топологически различные состояния возможны и в случае сохранения этой симметрии, но при этом вводится новый топологический инвариант, который принимает два значения: 0 для обычного (тривиального) диэлектрика или 1 для топологического диэлектрика. Нетривиальное состояние возникает, когда спин-орбитальное взаимодействие приводит к инверсии (изменению порядка следования) энергетических зон в кристалле. Для двумерных систем состояние топологического диэлектрика было убедительно продемонстрировано в экспериментах группы Моленкампа на квантовых ямах HgTe (2007). Такое состояние принципиально возможно и в графене, как показано теоретически Кейном и Меле (2005). Особую группу веществ образуют трехмерные топологические диэлектрики, на поверхности которых существует двумерный газ дираковских фермионов. Состояние топологического диэлектрика для сплава BiSb было обнаружено в 2008 г., с тех пор экспериментальные исследования ведутся очень интенсивно и открыто еще несколько подобных материалов.

2011-06-07
Міжнародна конференція Астрофізика частинок, гравітація і космологія
Міжнародна конференція
Астрофізика частинок, гравітація і космологія
Astroparticle Physics, Gravitation and Cosmology


проходитиме з 7 по 10 червня 2011 р. об 1100 в конференц-залі ІТФ
2011-06-09
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 9 червня 2011 р. об 1130 в к. 322
А.В. Клещонок
(фізичний факультет КНУ імені Тараса Шевченка)

Моделювання структурної нестійкості нематичних систем, наповнених мікро- та наночастинками
(за матеріалами кандидатської дисертації)


2011-06-16
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
відбудеться в четвер 16 червня 2011 р. об 1130 в к. 221

П.К. П'ятковський
(КНУ і ун-т Західного Онтаріо, Лондон, Канада)

Динаміка квазічастинкових збуджень в графені
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2011-06-17
Семінар з фізики високих енергій (силами студентів КДУ)
Семінар з фізики високих енергій
(силами студентів КДУ)
відбудеться у п'ятницю 17 червня 2011 р. о 1430 в к. 221
 1. Олександр Зенаєв "Повні та диференційні перерізи народження D+/D- мезонів на колайдері HERA"
 2. Назар Бартосик "Дослідження фотонів в кореляції з адронним струменем від b-кварка в експерименті D0 на колайдері Tevatron"
 3. Андрій Салій "Diferrential cross sections of D* in photoproduction"
 4. Максим Золко "Вимірювання поперечних перерізів дифракційного народження Ф(1020)-мезонів у реакції глибоконепружного розсіяння "
 5. Денис Лонтковський, Інна Макаренко "Inclusive jet production"
 6. Євген Король, Аня Долінська "Charm fragmentation fractions in PHP"
 7. Лена Кононенко "Дослідження ексклюзивного виходів Ф-мезонів в глибоконепружних зіткненнях на детекторі ZEUS"
 8. Олена Карачебан"Ексклюзивні виходи Psi(2S) мезонів"
 9. Назар Стефанюк "Дослідження J/Psi мезонів в дифракційних процесах на електрон-протоному колайдері HERA"
 10. Андрій Барабаш "Події з двома і більше адронними струменями у глибоко-непружніх розсіяннях"
2011-06-21
Київський міський семінар (В.І. Герасименко)
Київський міський семінар
"Наукова спадщина М.М. Боголюбова: сучасна теоретична і математична фізика"
Київський будинок вчених
Біла вітальня
м.Київ, вул.Володимирська, 45-а
вівторок, 21 червня 2011 р. о 1600

В.І. Герасименко
(Інститут математики НАН України)

Сучасні математичні проблеми теорії квантових еволюційних рівнянь
2011-06-22
Наукові збори (доповідач: Р.Ф. Поліщук)
Наукові збори
відбудуться у середу 22 червня 2011 р. о 1030 в к. 322

Р.Ф. Поліщук
(Астрокосмічний центр Фізичного інституту ім. П.Н.Лебедєва РАН )

Чорні діри в теорії Ейнштейна-Картана
2011-07-13
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться у середу 13 липня 2011 р. об 1100 в к. 221

D. Anchishkin

The Space-Time Structure of the Hadronic System Created in Relativistic Nucleus-Nucleus Collisions
2011-07-14
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 14 липня 2011 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Затвердження теми кандидатської дисертації молодшому науковому співробітнику на громадських засадах відділу астрофізики та елементарних частинок П.К. П'ятковському
  (доповідач: завідувач відділу, доктор фіз.-мат. наук В.П. Гусинін)
 2. Затвердження звітів стипендіатів НАН України для молодих вчених
 3. Про підключення відділів Інституту до загальної бази даних в рамках програми інформатизації
  (доповідач: С.М. Перепелиця)
 4. Про створення переліку задач для школярів, які проводять наукові дослідження в Малій академії наук України
  (доповідач: С.М. Перепелиця)
 5. Різне

Вчений секретар

2011-07-15
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у п'ятницю, 15 липня 2011 р. о 1430 в к. 448

Тарас Скрипник

Інтегровні модифікації моделей Діке та Джейнса-Каммінгса, димери Бозе-Хаббарда і класичні -матриці
2011-09-02
Міжвіддільський семінар з квантової теорії поля (Володимир Рубцов)
Міжвіддільський семінар з квантової теорії поля
відбудеться у п'ятницю 2 вересня 2011 р. о 1430 в к. 322

Володимир Рубцов
(Університет м. Анжер, Франція)

Рівняння Пенлеве ІІ : некомутативність та квантування
2011-09-05
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у понеділок, 5 вересня 2011 р. о 1400 в к. 448

Ю.А. Міщенко , О.М. Гаврилик

Заплутування в композитних бозонах та деформовані осцилятори
2011-09-15
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
відбудеться в четвер 15 вересня 2011 р. об 1100 в к. 221

О.В. Гамаюн

Генерація щілини та електрон-електронна взаємодія в графені
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2011-09-22
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться у четвер 22 вересня 2011 р. об 1130 в к. 322

В.К. Усенко

Позитивна роль шуму в захищеній квантовій комунікації
2011-09-22
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у четвер, 22 вересня 2011 р. о 1530 в к. 322

А.П. Ребеш

Нестандартні деформовані квантові осцилятори та їх застосування
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2011-09-26
Англійсько-українськo-англійський словник наукової мови

Шановні колеги!

Англійсько-українськo-англійський словник наукової мови (Фізика та споріднені науки)
Ольги Кочерги та Євгена Мейнаровича вже є в інтернеті на сайті e2u.org.ua

Аби повноцінно скористатися всіма можливостями, закладеними у словнику, варто прочитати передмову

2011-09-27
Міжвіддільський семінар з квантової теорії поля
Міжвіддільський семінар з квантової теорії поля
відбудеться у вівторок 27 вересня 2011 р. о 1400 в к. 322

Дмитро Волін
(Pennsylvania State University, ІТФ НАНУ)

Останні досягнення у розв'язку спектральної задачі AdS/CFT

N=4 суперсиметрична теорія Янга-Мілса у т’Хофтівській планарній границі є чи не єдиною калібрувальною теорією в чотирьох вимірах в якій можливо точно знайти вирази для багатьох кореляторів при довільному значенні константи зв'язку. Ця теорія має конформну симетрію і однією з головних задач в її дослідженні є вивчення аномальних розмірностей локальних операторів (в масивних теоріях найближчим аналогом аномальних розмірностей є маси частинок). Протягом останніх 10 років проблема знаходження аномальних розмірностей (спектральна проблема) активно досліджувалася за допомогою методів квантових інтегровних систем та AdS/CFT відповідності. В доповіді будуть розглянуті основні етапи цього періоду дослідження та останні досягнення, що впритул наближають нас до повного розв'язку спектральної проблеми.

2011-09-29
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 29 вересня 2011 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Висунення проекту "Електронні кореляції та генерація щілини в графені у зовнішньому магнітному полі" на конкурс до Державного фонду фундаментальних досліджень України на здобуття щорічного гранту Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень. Наукові керівники: С.Г. Шарапов та Е.В. Горбар
  (доповідач: д.ф.-м. н. С.Г. Шарапов)
 2. Затвердження звіту про виконання НДР (1 етап) проекту "Ефекти пам'яті при мікроскопічному описі кінетичних рівнянь" за договором № Ф 32 / 183 - 2011 від 15 липня 2011 р. ДФФД
  (доповідач: науковий керівник проекту к.ф.-м. н. В.О. Штик)
 3. Затвердження звіту про виконання НДР (1 етап) "Важкі іони з ультрарелятивістськими енергіями" за договором № Ф33 / 305 - 2011 від 27 липня 2011 р. між ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України та Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України
  (доповідач: науковий керівник НДР доктор фіз.-мат. наук Ю.М. Синюков)
 4. Затвердження звіту про виконання НДР (1 етап) по проекту ДФФД-РФФД № Ф40.2 / 108 "Застосування методів теорії струн та теорії поля у вивченні нелінійних явищ в низьковимірних системах"
  (доповідач: к.ф.-м. н. В.М. Шадура)
 5. Розгляд кандидатури провідного наукового співробітника відділу математичних методів в теоретичній фізиці д.ф.-м.н. Іоргова М.З. для рекомендації на звання старшого наукового співробітника
 6. Про рекомендацію до проекту НАН України Українська наукова книга англійською мовою монографії B. Novosyadlyj, V. Pelykh, Yu. Shtanov, O. Zhuk "Dark energy: Observational Evidence and Theoretical Models"
  (доповідач: к.ф.-м.н. Ю.В. Штанов)
 7. Різне

Вчений секретар

2011-09-29
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться у четвер 29 вересня 2011 р. о 1400 в к. 322

К.В. Григоришин, Б.І. Лев

Мікроскопічна теорія фазових переходів та нелокальні поправки для вільної енергії надпровідника
2011-10-03
Робоча нарада "Український Національний Грід - 2011".
Робоча нарада "Український Національний Грід - 2011"

Координаційний комітет Державної цільової науково-технічної програми "Впрoвадження і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки" і Базовий Координаційний Центр УНГ проводять 3-4 жовтня 2011 року щорічну робочу нараду "Український Національний Грід - 2011". Нарада відбудеться в конференц-залі Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України. Орієнтовну програму наради буде розміщено на веб-сайті Програми (http://grid.nas.gov.ua/ ) найближчим часом.

2011-10-03
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться в понеділок 3 жовтня 2011 р. об 1100 в к. 322

П.М. Романець
(Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАНУ)

Деякі питання, що стосуються кінетичних властивостей нерівноважних носіїв у графені з власною провідністю
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2011-10-04
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться у вівторок 4 жовтня 2011 р. об 1100 в к. 221

Г.А. Козлов
(ОІЯД, Дубна)

Ділатон і Хіггс. Феноменологія та теорія
2011-10-05
NorduGrid Technical Workshop
NorduGrid Technical Workshop

5-7 жовтня 2011 p. в ІТФ буде проведено NorduGrid Technical Workshop. В ньому беруть участь керівники і учасники колаборації NorduGrid з різних країн. Будуть обговорюватися проблеми, що стосуються технічного забезпечення, функціонування і безпеки інфраструктури колаборації NorduGrid, middleware ARC та інші питання. Більш детально з тематикою засідань NorduGrid Technical Workshop можна ознайомитися на сайті
http://indico.hep.lu.se//conferenceTimeTable.py?confId=1118

2011-10-05
Семінар відділу структури атомних ядер
Семінар відділу структури атомних ядер
відбудеться в середу 5 жовтня 2011 р. об 1100 в к. 322

Ю.О. Ширма
(Інститут ядерних досліджень НАН України)

Ізотопічні ефекти в пружному і непружному розсіянні ядер 12,13,14С + 16,18О
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2011-10-10
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться в понеділок 10 жовтня 2011 р. об 1100 в к. 322

А.О. Слободенюк

Графен та нерелятивіський двовимірний електронний газ у неоднорідному магнітному полі
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2011-10-13
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 13 жовтня 2011 р. об 1130 в к. 322

К.В. Григоришин, Б.І. Лев

Мікроскопічна теорія фазових переходів та нелокальні поправки для вільної енергії надпровідника
(продовження)
2011-10-17
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться у понеділок 17 жовтня 2011 р. о 1000 в к. 322

І.В. Зозуленко
(Університет Лінчопінга, Швеція)

Взаємодіючі електрони в графенових нанострічках у сильному магнітному полі
2011-10-18
Київський міський семінар (Д.А. Якубовський)
Київський міський семінар
"Наукова спадщина М.М. Боголюбова: сучасна теоретична і математична фізика"
Київський будинок вчених
Біла вітальня
м.Київ, вул.Володимирська, 45-а
вівторок, 18 жовтня 2011 р. о 1600

Д.А. Якубовський
(Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)

Темна матерія
Сучасний стан та перспективи досліджень
2011-10-20
БОГОЛЮБОВСЬКІ ЧИТАННЯ
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
БОГОЛЮБОВСЬКІ ЧИТАННЯ
відбудуться у четвер 20 жовтня 2011 р. об 1100 в к. 322

І.В. Стасюк
Інститут фізики конденсованих систем НАН України, Львів

Ефекти короткосяжних взаємодій і фазові переходи у сильно скорельованих фермі- та бозе-системах

Доповідь присвячена деяким новим аспектам теорії квантових ґраткових систем фермі- та бозе-частинок у застосуванні до опису фізичних явищ у таких об'єктах, як сполуки з перехідними і рідкісноземельними елементами, іонні (суперіонні) та протонні провідники, частинки адсорбовані на поверхні кристалу, оптичні ґратки з бозе- та фермі-атомами. В основу покладено підходи, що ґрунтуються на моделях типу моделі Хаббарда та її узагальнень, та на формалізмі Х-операторів (операторів Хаббарда) і техніці функцій Гріна.
Обговорюється роль короткосяжних взаємодій між електронами (чи іонами або атомами) у формуванні особливостей енергетичного спектру та виникненні нестійкостей, що призводять до перебудови основного стану та фазових переходів. Розглядаються, зокрема, переходи метал-діелектрик у електронній s-d(f) підсистемі, а також зарядові впорядкування і фазові розшарування при наявності у ґратці локально-ангармонічних елементів структури або ж у зв'язку із зміною валентності. Звертається увага на проблеми, пов'язані з описом на основі згаданих моделей: а) переходів до суперіонних фаз; б) явища квантової делокалізації адсорбованих іонів; в) бозе- конденсації атомів у оптичних ґратках.

 A.A. Varlamov
Institute of Superconductivity and Innovative Materials
Italian National Research Council
SPIN—CNR

The Century of Superconductivity: Achievements and Delusions

The historical and epistemological analysis of the phenomenon of superconductivity, one of the most brilliant discoveries of XXs century in Physics, is presented in the lecture. Starting from the historical prerequisites of this discovery the author discusses the difficulties in its studies, related to the necessity of recognition of the quantum and collective nature of this phenomenon, which delayed its microscopic understanding for long 46 years. Considerable part of the talk is devoted to the events of the last 25 years, pasted since the discovery of high temperature superconductors (HTS). This breakthrough seemed to conclude the 75 years long quest for superconductors with high critical parameters. Nevertheless, the enormous experimental progress in discoveries of new HTS materials, the accumulation of the extensive information concerning their nontrivial physical properties, still has not been supported by the development of the unique reliable theory of this phenomenon. The second part of the lecture the author will devote to his own contribution to the theory of fluctuations in superconductors, explaining at the qualitative level the essence of this phenomenon and its practical application of the "Fluctuoscopy of superconductors".

2011-10-24
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 27 жовтня 2011 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Представлення О.В. Гамаюном дисертації на тему: "Генерація щілини та електрон-електронна взаємодія в графені" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02–теоретична фізика
 2. Представлення А.О. Слободенюком дисертації на тему: "Графен та нерелятивіський двовимірний електронний газ у неоднорідному магнітному полі" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02–теоретична фізика
 3. Представлення А.П. Ребеш дисертації на тему: "Нестандартні деформовані квантові осцилятори та їх застосування" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02–теоретична фізика
 4. Обрання за конкурсом завідувача лабораторії з астрофізики і космології у відділі астрофізики та елементарних частинок
 5. Обрання за конкурсом завідувача лабораторії сильнокорельованих низьковимірних систем у відділі нелінійної фізики конденсованого стану
 6. Різне

Вчений секретар

2011-10-25
Засідання спецради -- захист кандидатської дисертації Левківський Іван Петрович

Оголошення
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 25 жовтня 2011 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Захист кандидатської дисертації

  Левківський Іван Петрович

  "Крайові стани в системах з квантовим ефектом Хола"

  Науковий керівник:
  доктор фіз.-мат. наук, професор Гусинін Валерій Павлович, завідувач відділу астрофізики та елементарних частинок Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, м.Київ

  Офіційні опоненти:

  • доктор фіз.-мат. наук Репецький Станіслав Петрович, професор кафедри фізики функціональних матеріалів КНУ ім. Тараса Шевченка, м.Київ
  • доктор фіз.-мат. наук Ситенко Юрій Олексійович, завідувач відділу теорії ядра і квантової теорії поля Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, м.Київ

   

 2. Попередній розгляд і прийняття дисертацій до захисту.
Вчений секретар спецради
2011-11-01
Наукові збори присвячені пам'ятІ академіка А.Н. Тавхелідзе
Наукові збори
присвячені пам'ятІ академіка  А.Н. Тавхелідзе
відбудуться у вівторок 1 листопада 2011 р. об 1100 в к. 322

Програма

 1. Життя і творчість академіка А.Н. Тавхелідзе.
  Г.М. Зінов'єв
  доктор фіз.-мат. наук, професор
 2. Роль академіка А.Н. Тавхелідзе у створення Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України.
  В.П. Шелест
  член-кореспондент НАН України, професор
 3. Спогади про Альберта Нікіфоровича.
 4. Протони та ядра з кварків.
  О.П. Кобушкін
  доктор фіз.-мат. наук, професор
2011-11-02
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
відбудеться в середу 2 листопада 2011 р. об 1100 в к. 423

Є.В. Шевченко, Е.Г. Петров

Вплив поля затворного електрода на механізми переносу електронів через лінійну молекулу
2011-11-03
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 3 листопада 2011 р. об 1130 в к. 322

С.Б. Чернишук

Теорія пружної взаємодії в колоїдних системах в обмеженому рідкому кристалі
в присутності електричного або магнітного поля
2011-11-09
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться в середу 9 листопада 2011 р. о 1500 в к. 448

М. Іоргов, П. Гавриленко,О. Лісовий

Формфактори твістованих полів в теорії Дірака на гратці
2011-11-09
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
відбудеться в середу 9 листопада 2011 р. об 1100 в к. 423

О.Л. Капітанчук

Конформаційне фото-перемикання нових молекул-похідних діарілітенів:
структурні особливості та електронні властивості
2011-11-14
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться в понеділок 14 листопада 2011 р. о 1030 в к. 322

Т.Л. Ліннік
(Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України)

Ефективний гамільтоніан деформованого графену: симетрійний аналіз
2011-11-16
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
відбудеться в середу 16 листопада 2011 р. об 1100 в к. 322

С.Я. Горощенко

Закон дисперсії для поперечних коливань зарядів у двовимірних зігзаг-структурах.
Оцінки квантових кінетичних ефектів в рівноважних станах класичних електронних 1D та 2D зігзаг-структур
2011-11-17
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 17 листопада 2011 р. об 1130 в к. 322

О.С. Тарнавський
(Кафедра теоретичної фізики КНУ ім. Т. Шевченка)

Теорія орієнтаційної нестійкості рідких кристалів в електричному полі та в обмежених світлових пучках
2011-11-23
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу 23 листопада 2011 р. о 1430 в к. 221

Л.Л. Єнковський

Уроки перших вимірів пружного та повного перерізів розсіяння протонів на LHC
2011-11-23
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
відбудетьсся в середу 23 листопада 2011 р. об 1130 в к. 322

Е.Г. Петров

Редукція квантових кінетичних рівнянь
2011-11-23
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
відбудеться в середу 23 листопада 2011 р. о 1430 в к. 423

В.І. Тесленко, О.Л. Капітанчук

Кооперативність перехідних процесів у незворотних кінетичних моделях
2011-11-24
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться у четвер 24 листопада 2011 р. об 1130 в к. 322

О.С. Тарнавський
(Кафедра теоретичної фізики КНУ ім. Т. Шевченка)

Теорія орієнтаційної нестійкості рідких кристалів в електричному полі та в обмежених світлових пучках
(продовження)
2011-11-30
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться в середу 30 листопада 2011 р. о 1500 в к. 448

В.І. Кучерявий

Самоузгоджена ренормалізація: симетрії, тотожності Уорда та квантові аномалії для двовершинної спінорної петлі
2011-11-30
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
відбудеться в середу 30 листопада 2011 р. об 1130 в к. 423

Є.В. Шевченко, Е.Г. Петров

Молекулярний тріод у нерезонансному режимі
2011-12-01
Совместный семинар отделов синергетики и нелинейной физики конденсированого состояния
Совместный семинар
отделов  синергетики и нелинейной физики конденсированого состояния
состоится в четверг 1 декабря 2011 г. в 1100 в к. 322

А.К. Сарычев
(Институт прикладной и теоретической электродинамики РАН)

Метаматериалы, физические свойства и применение
2011-12-02
Наукові збори (доповідач: І.Р. Юхновський)
Наукові збори
відбудуться у п'ятницю 2 грудня 2011 р. об 1100 в к. 322

І.Р. Юхновський
(Інститут фізики конденсованих систем НАН України, Львів)

Критична точка рідина – газ і події нижче Tc

Подано опис поведінки простої системи взаємодіючих частинок у критичній точці (Tc, ηc) і для областей нижче критичної точки. Розрахунок ведеться з перших начал. Вираз для великої статистичної суми приводиться до функціональних інтегралів, заданих на множині колективних змінних. Виділяється ізінгоподібна форма.
Розраховується рівняння стану. Показано, що у фазовому переході першого роду газ-рідина система під час кипіння здійснює "перескок" з "крайнього" високоймовірного газового стану у "крайній" високоймовірний рідкий стан, виділяючи чи вбираючи, відповідно, скриту теплоту переходу. Показана наявність вузьких областей фазового переходу другого роду, що обрамляють область фазового переходу першого роду.

2011-12-07
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у середу 7 грудня 2011 р. о 1500 в к. 448

А.В. Назаренко

До вільної геометродинаміки двопараметричної ріманової поверхні роду два
2011-12-08
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться у четвер 8 грудня 2011 р. об 1130 в к. 322

М.І. Горенштейн

Деконфайнмент кварків та глюонів в ядро-ядерних зіткненнях: нові дані RHIC та LHC
2011-12-15
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 15 грудня 2011 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Представлення С.М. Волошиним дисертації на тему: "Плакетне формулювання неабелевих калібрувальних теорій на гратці" на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02–теоретична фізика
 2. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Фундаментальні властивості фізичних систем в екстремальних умовах"
  (доповідач: керівник теми академік НАН України А.Г.Загородній)
 3. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Моделювання нелінійної динаміки синергетичних систем"
  (доповідач: керівник теми член-кореспондент НАН України Б.І. Лев)
 4. Затвердження звіту про виконання у 2011 р. науково-технічного проекту "Модернізація грід-кластера «AliEn-cluster» Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України" за Програмою інформатизації НАН України
  (доповідач: керівник теми Є.С. Мартинов)
 5. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Розробка та впровадження в Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України програмного забезпечення обліку, аналізу та контролю основних параметрів діяльності інституту"
  (доповідач: керівник теми С.М. Перепелиця)
 6. Затвердження проміжного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Конформаційні коливання Z-ДНК з різними протиіонами в низькочастотному спектрі комбінаційного розсіяння світла"
  (доповідач: керівник теми С.М. Перепелиця)
 7. Затвердження проміжного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Дослідження властивостей фізики частинок за рамками стандартної моделі за допомогою астрофізичних та космологічних спостережень"
  (доповідач: керівник теми Д.А. Якубовський)
 8. Затвердження заключного звіту про виконання НДР по проекту ДФФД-РФФД № Ф40.2/108 "Застосування методів теорії струн та теорії поля у вивченні нелінійних явищ в низьковимірних системах". Керівник теми: акад. НАН України А.Г.Загородній
  (доповідач: к.ф.-м. н. В.М. Шадура)
 9. Затвердження звіту (I етап) про виконання спільного українсько-корейського проекту "Електронні кореляції в наноструктурах" по проекту M-431-2011 ДАПНІІУ
  (доповідач: науковий керівник д.фіз.-мат. наук Кручинін С.П.)
 10. Затвердження заключного звіту про виконання НДР по гранту Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень "Динаміка нелінійних когерентних збуджень під впливом зовнішніх періодичних полів" Ф35/544-2011
  (доповідач: науковий керівник д. ф.-м.н. Я.О. Золотарюк)
 11. Затвердження заключного звіту про виконання НДР по проекту ДФФД № Ф32/183-2011 "Ефекти пам'яті при мікроскопічному описі кінетичних рівнянь"
  (доповідач: науковий керівник теми к.ф.-м. н. В.О. Штик)
 12. Різне

Вчений секретар

2011-12-19
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться в понеділок 19 грудня 2011 р. о 1030 в к. 322

Б.О. Данильченко
(Інститут фізики НАНУ)

Електронний транспорт у вуглецевих нанотрубках
2011-12-20
Київський міський семінар
Київський міський семінар
"Наукова спадщина М.М. Боголюбова: сучасна теоретична і математична фізика"
Київський будинок вчених
Біла вітальня
м.Київ, вул.Володимирська, 45-а
вівторок, 20 грудня 2011 р. о 1600

В. І. Герасименко
(Інститут математики НАН України)

Теорія кінетичних рівнянь: історія, сучасний стан та перспективи
2011-12-20
Наукові збори присвячені 90-річчю з дня народження академіка О.С. Парасюка
Наукові збори
присвячені 90-річчю з дня народження академіка О.С. Парасюка
відбудуться у вівторок 20 грудня 2011 р. об 1100 в к. 322

Програма

 1. Вступне слово.
  А.Г. Загородній академік НАН України, професор
 2. Життя і наукова творчість академіка О.С. Парасюка.
  І.М. Бурбан с.н.с.
 3. Спогади про Остапа Степановича.
  виступи учасників зборів і гостей
2011-12-21
Конференція молодих вчених
Конференція молодих вчених
Сучасні проблеми теоретичної фізики
відбудеться 21-23 грудня 2011 р.

Сайт конференції: http://confyoung.bitp.kiev.ua/

2011-12-22
Вітання А.Г. Загороднього з обранням іноземним членом РАН

Колектив Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
сердечно вітає
Анатолія Глібовича Загороднього
з обранням
іноземним членом Російської академії наук
і щиро бажає міцного здоров'я та нових творчих звершень!

2011-12-26
XI меморіальнi ДАВИДОВСЬКІ ЧИТАННЯ
XI меморіальнi
ДАВИДОВСЬКІ ЧИТАННЯ
з теоретичної фізики та біофізики
відбудуться в понеділок 26 грудня 2011р. в к.322

ПРОГРАМА

11.00    Відкриття
11.10    М.В. Стріха(Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України)
Графен на сегнето-електричній підкладці: фізичні властивості та застосування
12.10    Г.Ф. Філіппов
Фазові портрети частинки в полі потенціалу Гауса
12.40    О.В. Гомонай, В.М. Локтєв
Симетрія та макроскопічна динаміка антиферомагнетиків під дією спін-поляризованого струму

2011-12-26
Семінар з астрофізики та космології
Семінар з астрофізики та космології
відбудеться в понеділок, 26 грудня 2011 р. о 1530 в к. 347

Артем Івашко
(Інститут теоретичної фізики імені Лоренца, Лейден, Голандія)

Стерильні нейтрино на прискорювачах та у ранньому Всесвіті

Останні результати експериментів ATLAS та CMS LHC свідчать про наявність бозону Хіггса з масою поблизу 125 ГеВ. Якщо таке відкриття буде підтверджено в подальшому, то це означатиме, що Стандартна модель фізики частинок є самоузгодженою теорією аж до планківських енергій. Але, тим не менш, ця модель не є повною, адже існують спостережувані явища, які не можуть бути описані в рамках цієї моделі. Найближчим майбутнім фізики частинок стануть спроби експериментально зрозуміти природу баріогенезиса, темної матерії та мас нейтрино, а також, можливо, темної енергії (якщо її рівняння стану відрізняється від космологічної сталої) та інфляції (зкорельованості початкових умов в ранньому Всесвіті на великих масштабах). Єдиним на сьогодні способом одночасного пояснення цих явищ (з можливістю прямої експериментальної перевірки) у рамках самоузгодженого розширення Стандартної моделі є введення трьох стерильних нейтрино з масами в кеВ-ГеВ діапазоні. Я опишу експерименти (минулі, теперішні та майбутні), які дозволяють шукати стерильні нейтрино на прискорювачах; як вони проявляють себе у ранньому Всесвіті, а також про результати нашого дослідження, які дозволяють скорегувати напрям подальших пошуків стерильних нейтрино, наприклад у експерименті NA62.

2011-12-29
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 29 грудня 2011 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Затвердження річного звіту про діяльність Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України за 2011 рік
  (доповідач: вчений секретар інституту, канд. фіз.-мат. наук С.М. Перепелиця)
 2. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Нелінійні механізми передачі енергії, заряду та інформації в наноструктурах та біомолекулах"
  (доповідач: керівник теми академік НАН України В.М. Локтєв)
 3. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Методи теорії симетрій та проблеми нелінійної динаміки в сучасній теорії поля та теорії елементарних частинок"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат.наук О.М. Гаврилик)
 4. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Структурні особливості малонуклонних і мультикластерних ядерних систем та біляпорогові явища"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат.наук І.В. Сименог)
 5. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Мікроскопічна теорія структури зв'язаних станів та резонансів ядерних систем"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат.наук Г.Ф. Філіппов)
 6. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Розвиток непертурбативних методів дослідження квантових систем з сильною взаємодією"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат.наук Ю.О. Ситенко)
 7. Затвердження звіту про виконання НДР (заключний) "Важкі іони з ультрарелятивістськими енергіями" за договором № Ф33/305-2011 від 27 липня 2011 р. між ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України та Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України
  (доповідач: науковий керівник НДР доктор фіз.-мат. наук Ю.М. Синюков)
 8. Затвердження звіту про виконання у 2011 р. науково-технічного проекту "Космологічні і астрофізичні тести фундаментальної фізики" за Цільовою комплексною програмою наукових досліджень НАН України "Астрофізичні і космологічні проблеми прихованої маси і темної енергії Всесвіту («Космомікрофізика-2»)"
  (доповідач: керівник теми к.ф.-м.н. Ю.В. Штанов)
 9. Затвердження звіту про виконання у 2011 р. науково-технічного проекту "Розвиток грід-віртуальної організації virgo_ua з космології та астрофізики" за Державною цільовою науково-технічною програмою впровадження і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки (доповідач: керівник теми к.ф.-м.н. Ю.В.Штанов).
 10. Затвердження звіту про виконання у 2011 р. науково-технічного проекту "Обробка, збереження і аналіз експериментальних даних експерименту ALICE в ЦЕРНі на Tier-2-кластері в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України – етап 2." (Державна цільова науково-технічна програма впровадження і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки.)
  (доповідач: керівник проекту Є.С. Мартинов)
 11. Затвердження звіту про виконання науково-технічного проекту "Підтримка роботи базового координаційного грід-центра національного рівня в Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова" за договором № 1-Г 2011 від 7 квітня 2011 р.
  (доповідач: керівник проекту к.т.н. С.Я. Свістунов)
 12. Затвердження звіту про виконання науково-технічного проекту "Створення ресурсного центру обміну даними та підвищення пропускної здатності каналів з метою забезпечення вимог національної грід-інфраструктури" за договором № 2Г-2011 від 7 квітня 2011 р.
  (доповідач: керівник проекту к.ф.-м.н. М.І. Глушко)
 13. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Дослідження димерів метану у фулеренах, що моделюють вугілля" за договором № М-4-172-2011
  (доповідач: керівник теми канд. фіз.-мат.наук В.М. Хряпа)
 14. Затвердження звіту про роботу спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України
  (доповідач: канд. фіз.-мат. наук В.Є. Кузьмичов)
 15. Затвердження тем кандидатських дисертацій аспірантам першого року навчання
 16. Різне

Вчений секретар