Архів

Події

2017-01-19
Засідання спецради -- Захист кандидатської дисертації Набока Владислав Юрійович
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 19 січня 2017 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:

1. Захист кандидатської дисертації

Набока Владислав Юрійович
"Термалізація та еволюція сильновзаємодійної матерії в інтегрованій гідрокінетичній моделі ядро-ядерних зіткнень"

Робота виконана у відділі фізики високих густин енергії Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова  НАН України.

Науковий керівник:

Синюков Юрій Михайлович
доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник
Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України, м.Київ
головний науковий співробітник відділу фізики високих густин енергії

Офіційні опоненти:

Вільчинський Станіслав Йосипович
доктор фіз.-мат. наук, професор
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м.Київ
завідувач кафедри квантової теорії поля 

Нурмагамбетов Олексій Юрійович
доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник
Інститут теоретичної фізики ім. О. І. Ахієзера 
Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут», НАН України
провідний науковий співробітник

2. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Вчений секретар спецради

2017-01-30
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах -- Ігор Герасимчук
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
відбудеться 30 січня 2017 р. об 1100 к. 322

Ігор Герасимчук
Інститут магнетизму НАН та МОН України

Локалізовані стани та їх стійкість в ангармонічному середовищі з нелінійним дефектом
(За матеріалами докторської дисертації)
2017-02-02
Семінар та збори відділу синергетики -- Б.І. Лев
Семінар та збори відділу синергетики
відбудеться 2 лютого 2017 р. об 1130 к. 322
 1. Б.І. Лев. "Поведінка колоїдних частинок в деформованому рідкому кристалі"
 2. Різне.
2017-02-05
Зимова школа з сучасної фізики конденсованого стану
Оголошення
5 лютого 2017 року в Інституті теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова НАН України розпочала свою роботу

«Зимова школа з сучасної фізики конденсованого стану»

Детальніше:
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news1/Pages/View.aspx?MessageID=2838

2017-02-09
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 9 лютого 2017 р. об 1100 к. 322

Порядок денний:

 1. Про вибори директора Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України.
 2. Затвердження положень організаційного комітету та виборчої комісії з обрання директора інституту.
 3. Про висунення кандидатур на посаду директора Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України.
 4. Про створення робочої групи з організації кафедри теоретичної і математичної фізики Київського академічного університету.
 5. Про наглядові ради при наукових установах.
 6. Різне.

Вчений секретар

2017-02-10
Семінар Проблеми теоретичної фізики

Семінар
Проблеми теоретичної фізики

присвячений 90-річчю з дня народження
академіка Олексія Ситенка

(12. 02. 1927 – 11. 02. 2002)

10 лютого 2017, п'ятниця, аудиторія 322

 

ПРОГРАМА

10.00Відкриття семінару
А.Г. Загородній«Творчий шлях вчителя»
10.20Ю.О. Ситенко«Спінорна матерія в екстремальних умовах: роль межі»
(Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)
10.45Б.І. Лев «Основний стан та взаємодії в рідкокристалічних колоїдах»
(Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)
11.10C.Н. Волков «Механізми деформації макромолекули ДНК»
(Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)
11.35Кава-брейк
12.00Е.А. Пашицький «Про квантову природу гравітації»
(Інститут фізики НАН України)
12.25О.О. Єремко«Загальний розв'язок рівняння Дірака для квазідвовимірних електронів»
(Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)
12.50В.І. Засенко«Дифузія замагнічених частинок у випадковому електричному полі»
(Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)
13.15Закриття семінару
2017-02-13
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах -- О.О. Вахненко
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
перенесено на 13 лютого 2017 р. Початок об 1100 к. 322

О.О.  Вахненко

Інтеґровна нелінійна система Шрьодінґера на стьожці трикутної ґратки:
критичність динаміки та стандартизація польових функцій
2017-02-13
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці -- А.В. Назаренко
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться 13 лютого 2017 р. о 1430 к. 322

А.В. Назаренко

Асиметричні хаотичні блукання в одновимірному n-зонному середовищі
2017-02-16
Семінар лабораторії біофізики макромолекул -- М.Ю. Житнікова
Семінар лабораторії біофізики макромолекул
відбудеться 16 лютого 2017 р. о 1430 к. 322

М.Ю. Житнікова
Інститут радіофізики та електроніки імені О.Я.Усикова НАН України

Конформації цукрофосфатного остову днк та білково-нуклеїнове впізнавання
(За матеріалами дисертації)
2017-02-16
Семінар відділів синергетики та фізики високих густин енергії -- A.G. Magner
Семінар відділів синергетики та фізики високих густин енергії
відбудеться 16 лютого 2017 р. об 1130 к. 322

A.G. Magner
(Institute for Nuclear Research, Kyiv)

Viscosity of a classical gas in the rare collision regime

Abstract

The shear viscosity for a dilute classical gas of hard-sphere particles is calculated in the rare collision regime by solving the Boltzmann kinetic equation in terms of the damping plane waves. A dependence of the viscosity on the equilibrium gas parameters - temperature, particle number density, particle mass, and hard-core particle radius -- is found to be quite different from the well known result obtained by Chapman and Enskog in the frequent collision regime. A transition from the frequent to the rare collision regime takes place when the dimensionless Knudsen parameter becomes large, K >> 1. The scaled absorption coefficient for sound waves calculated in both the rare and frequent collision regimes is found to be in agreement with the experimental data.

2017-02-16
Спільний семінар -- Володимир Шаповал
Спільний семінар відділів фізики високих густин енергії та астрофізики і елементарних частинок
відбудеться 16 лютого 2017 р. о 1230 к. 322

Володимир Шаповал
(за матеріалами подання на конкурс на здобуття стипендії Президента України для молодих вчених)

Кореляційний аналіз сильної взаємодії між баріонами у зіткненнях важких іонів
2017-02-20
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах -- Ю.В. Скрипник
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
відбудеться 20 лютого 2017 р. об 1130 к. 322

Ю.В. Скрипник

Домішкові ефекти у низькорозмірних системах
2017-02-23
Семінар відділу синергетики -- В.М. Єрмаков
Семінар відділу синергетики
відбудеться 23 лютого 2017 р. об 1130 к. 322

В.М. Єрмаков

Термоелектричні ефекти в окремих молекулах ВДТ та ДНК
2017-02-23
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці -- А.К. Прикарпатський
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться 23 лютого 2017 р. об 1100 к. 448

А.К. Прикарпатський
(AGH University of Science and Technology, Krakow, Poland)

Про квантовий спектр мас фермі-частинок
2017-02-27
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах -- В.О. Шубний
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
відбудеться 27 лютого 2017 р. об 1100 к. 322

В.О. Шубний

Густина станів діраківських рівнів Ландау у деформованому графені зі щілиною
2017-03-02
Семінар відділу синергетики -- В.Б. Тимчишин
Семінар відділу синергетики
відбудеться 2 березня 2017 р. об 1130 к. 322

В.Б. Тимчишин

Статистичний опис систем з кулонівським типом взаємодій
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2017-03-09
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок -- А.І. Бугрій
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
відбудеться 9 березня 2017 р. об 1130 к. 221

А.І. Бугрій

Про бозе конденсацію малих об’ємів ідеального газу
2017-03-23
Семінар з фізики високих енергій -- Т.В. Обіход
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться 23 березня 2017 р. о 1400 к. 221

Т.В. Обіход
(Інститут ядерних досліджень НАН України)

Моделі додадкових вимірів та пошуки нової фізики на ВАК
2017-03-23
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 23 березня 2017 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Про конкурс на краще книжкове видання НАН України та подання на конкурс книги «Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України. 1966—2016» у номінації «Довідкові видання. Фізико-математичний напрям».
 2. Затвердження звітів стипендіатів Президента України для молодих вчених НАН України і для молодих вчених.
 3. Про організацію виборів директора Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України.
 4. Про розгляд кандидатури доктора фізико-математичних наук, завідувача лабораторії сильнокорельованих низьковимірних систем С.Г. Шарапова на звання старшого дослідника.
 5. Про розгляд кандидатури доктора фізико-математичних наук, провідного наукового співробітника Я.О. Золотарюка на звання старшого дослідника.
 6. Обрання за конкурсом молодшого наукового співробітника у відділ синергетики.
 7. Різне.

Вчений секретар

2017-03-23
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах -- С.П. Кручинін
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 23 березня 2017 р. о 1430 к. 423

С.П. Кручинін

Енергетичний спектр і хвильові функції електронів в гібридних надпровідних нанодротах
2017-03-30
Засідання спецради -- Захист докторської дисертації Нестеров Олександр Володимирович
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 30 березня 2017 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Захист докторської дисертації
  Нестеров Олександр Володимирович
  Трикластерна мікроскопічна модель опису властивостей легких атомних ядер

  Робота виконана у відділі структури атомних ядер Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України (в даний час лабораторія структури атомних ядер).

  Офіційні опоненти:

  Гусинін Валерій Павлович
  доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України
  Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
  завідувач відділу астрофізики та елементарних частинок

  Дзюблик Олексій Ярославович
  доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник
  Інститут ядерних досліджень НАН України
  провідний науковий співробітник відділу теоретичної фізики

  Плюйко Володимир Андрійович
  доктор фізико-математичних наук, професор
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  професор кафедри ядерної фізики фізичного факультету

 2. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Вчений секретар спецради

2017-03-30
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах -- О.Л. Капітанчук
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 30 березня 2017 р. о 1400 к. 423

О.Л. Капітанчук

Спектри збуджень та динаміка фотохромного перемикання молекул-похідних діарилетенів на основі фурану
2017-04-06
Семінар з фізики високих енергій -- László P. Csernai
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться 6 квітня 2017 р. о 1430 к. 221

László P. Csernai
University of Bergen

Sustainable development and energy
2017-04-06
Семінар відділу синергетики -- В.К. Усенко
Семінар відділу синергетики
відбудеться 6 квітня 2017 р. об 1130 к. 322

В.К. Усенко

Квантова комунікація з однопараметричним кодуванням на основі стиснутих станів світла
2017-04-06
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 6 квітня 2017 р. о 1400 к. 423

М.І. Григорчук

Збудження акустичних хвиль опроміненою металевою частинкою (оптоакустичний ефект)
2017-04-06
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці -- М.З. Іоргов
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться 6 квітня 2017 р. об 1130 к. 347

М.З. Іоргов

Конформні блоки W-алгебр та гіпергеометричні функції
2017-04-11
Загальні збори відділення фізики і астрономії Національної академії наук України
Загальні збори
відділення фізики і астрономії Національної академії наук України
відбудуться 11-12 квітня 2017 р.
у Великому конференц-залі НАН України
(вул. Володимирська, 55)

Порядок денний: meeting_prog.pdf

Програма ранкового засідання 11 квітня:

10.00 – 10.20 Відкриття
10.20 – 10.45 В.В. Захаренко
10.45 – 11.10 С.М. Шевченко
11.10 – 11.35 О.М. Гаврилик
11.35 – 12.00 перерва
12.00 – 12.25 О.А. Гончаров
12.25 – 13.00 В.О. Кочелап
2017-04-20
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 20 квітня 2017 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Представлення В.Б. Тимчишиним дисертації на тему: “Статистичний опис систем з кулонiвським типом взаємодiї” на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02–теоретична фізика.
 2. Затвердження нової теми “Динаміка формування просторо-неоднорідних структур в багато-частинкових системах” (доповідач: керівник теми член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Б.І. Лев).
 3. Затвердження нової теми “Дослідження сильновзаємодійної матерії та структури адронів в зіткненнях ультрарелятивістських протонів та ядер”. Керівник теми член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Г.М. Зінов’єв (доповідач: доктор фізико-математичних наук Є.С. Мартинов).
 4. Затвердження нової теми “Побудова та дослідження динамічних моделей економічних систем для забезпечення сталого економічного розвитку” (доповідач: керівник теми доктор фізико-математичних наук, професор М.С. Гончар).
 5. Про висунення на конкурс проектів НДР молодих учених НАН України у 2017 році.
 6. Про висунення кандидатур до складу Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технології.
 7. Різне.

Вчений секретар

2017-04-20
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах -- В.І. Тесленко
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 20 квітня 2017 р. о 1400 к. 423

В.І. Тесленко

Мікроскопічні та макроскопічні флуктуації у дворівневих системах, що взаємодіють із середовищем
2017-04-20
Семінар відділу теорії ядра та квантової теорії поля -- А.А. Дувіряк
Семінар відділу теорії ядра та квантової теорії поля відбудеться 20 квітня 2017 р. о 1400 к. 322

А.А. Дувіряк
ІФКС, Львів

Лагранжіани з часовою нелокальністю та релятивістичні квантові задачі кількох тіл
(за матеріалами докторської дисертації)
2017-04-20
Тематичний семінар -- Ю.А. Міщенко
Тематичний семінар 
відділу математичних методів в теоретичній фізиці
та відділу теорії ядра і квантової теорії поля
відбудеться 20 квітня 2017 р. о 1030 к. 448

Ю.А. Міщенко

Опис квантових газів із взаємодією та заплутаністю на основі деформованих алгебр і кінетичних методів
(заявка на конкурс проектів НДР молодих вчених НАН України)
2017-04-27
Засідання спецради -- Захист кандидатської дисертації Єршов Костянтин Васильович
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 27 квітня 2017 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Захист кандидатської дисертації
  Єршов Костянтин Васильович
  Магнітні властивості викривлених низьковимірних систем

  Робота виконана у відділі теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України.

  Науковий керівник:

  Кравчук Володимир Петрович
  кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник,
  старший науковий співробітник відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, м. Київ

  Офіційні опоненти:

  Якименко Олександр Ілліч
  доктор фізико-математичних наук, доцент,
  доцент кафедри квантової теорії поля фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

  Гомонай Олена Василівна
  доктор фізико-математичних наук, професор,
  професор кафедри інформаційної безпеки Фізико-Технічного Інституту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

  Додатковий опонент:

  Голуб Володимир Олегович
  доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу магнітної динаміки конденсованого середовища Інститут магнетизму НАН України та МОН України,

 2. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Вчений секретар спецради

2017-04-27
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах -- Л.М. Христофоров
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 27 квітня 2017 р. о 1430 к. 423

Л.М. Христофоров

Особливості міграції та захоплення квантової частинки в ланцюжку з пастками
2017-05-01
Весняна школа «Вступ у фізику високих енергій»

Університет Осло, Норвегія
Фізичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Інститут теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова НАН України
Київський академічний університет

Весняна школа «Вступ у фізику високих енергій»
3 - 6 травня 2017 р. ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України

Школа буде проходити в рамках норвезько-українського проекту «From Strong Interacting Matter to Dark Matter» і разрахована на бакалаврів зацікавлених у фізиці високих енергій та виконанні бакалаврських дослідницьких проектів в цій області.

Poster

На Школі будуть прочитані цикли лекцій:

 1. О. Візнюк, Вступ до інтегралу по шляхах у квантовій механіці та квантовій теорії поля.
 2. Ю. Штанов, Вступ до космології.
 3. Д. Якубовський,Вступ до моделей темної матерії.
 4. Ю. Синюков, Вступ до гідродинамічних моделей опису ядро-ядерних зіткнень при високих енергіях.
 5. М. Іоргов, Вступ до унітарної симетрії.
 6. Ю. Ситенко, Теорія розсіяння в квантовій механиці і ефект Ааронова-Бома.

Лекції будуть проходити в Інституті теоретичної фізики ім.М.М.Боголюбова НАН України.
Вхід вільний. Початок лекцій  3 травня  о 10-00

3 травня 4 травня
10-00 – 13-00 О. Візнюк 10-00 - 11-30 Ю. Штанов
14-00 – 15-00 О. Візнюк 11-30 - 13-30 Д. Якубовський
15-00 – 17-30 Ю. Ситенко 14-00 - 17-00 Д. Якубовський
5 травня 6 травня
10-00 – 13-00 О. Візнюк 10-00 - 13-00 М. Іоргов
14-00 – 15-00 О. Візнюк 14-00 - 15-00 М.Іоргов
15-00 – 17-30 Ю.Синюков    
2017-05-04
Семінар відділу синергетики -- О.М. Черняк
Семінар відділу синергетики
відбудеться 4 травня 2017 р. об 1130 к. 322

О.М. Черняк

Перенесення частинок у випадкових полях з скінченним часом кореляції
2017-05-11
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 11 травня 2017 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Затвердження скоригованого тематичного плану наукових досліджень Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України на 2017 рік.
 2. Кадрові питання.
 3. Обрання за конкурсом провідного наукового співробітника в лабораторію сильнокорельованих низьковимірних систем відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах.
 4. Різне.

Вчений секретар

2017-05-11
Семінар з фізики високих густин енергій -- Ю.М. Синю
Семінар з фізики високих густин енергій
відбудеться 11 травня 2017 р. о 1230 к. 322

Ю.М. Синюков

Виробіток адронів в ультрарелятивістських зіткненнях ядер на LHC​

(Hadron production in ultrarelativistic  nuclear collisions at the LHC)

2017-05-15
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах -- О.О. Соболь
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
відбудеться 15 травня 2017 р. об 1130 к. 322

О.О. Соболь
фізичний факультет КНУ ім. Тараса Шевченка

Надкритична нестабільність електронних станів графену в полі заряджених домішок
2017-05-18
ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 2017
18-20 травня
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 2017

http://festival.nas.gov.ua/
тел.: 521-34-95
18 травня
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України вул. Метрологічна 14-б
(кінцева зупинка авт. №548, 444), к. 322

ОГЛЯДОВІ ЛЕКЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ І АСПІРАНТІВ
14-30 Екскурсія по Інституту
15-00 В.П. Кравчук, к. ф.-м. н.
"Топологічно стійкі структури в наномагнетиках: вихори, скірміони, доменні стінки"
15-40 І.О. Стародуб, к. ф.-м. н.
"Солітони в Джозефсонівських контактах"
16-10 М.І. Самар (Львівський національний університет імені Івана Франка)
"Квантова механіка та мінімальна довжина"

19 травня
ОГЛЯДОВІ ЛЕКЦІЇ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ
С.М. Перепелиця, к. ф.-м. н.
"Фізика ДНК: від фундаментальних проблем до біотехнологічної революції" (Школа №70)
К.В. Єршов, к. ф.-м. н.
"Наномагнетизм: фундаментальні проблеми і застосування" (Школа №145)
2017-05-18
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці -- М.І. Самар
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться 18 травня 2017 р. об 1130 к. 322

Микола Іванович Самар
Львівський національний університет імені Івана Франка

Класичні та релятивістські квантові задачі в просторі з мінімальною довжиною
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2017-05-18
Семінар відділу синергетики -- М.С. Гончар, О.П. Довжик
Семінар відділу синергетики
відбудеться 18 травня 2017 р. о 1000 к. 322

М.С. Гончар, О.П. Довжик

Оцінка ризикованості роботи банку
2017-05-22
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах -- О.Л. Капітанчук
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 22 травня 2017 р. о 1430 к. 423

О.Л. Капітанчук

Ab initio розрахунки збуджених станів фотохромних молекул діфурилетенів
2017-05-29
Семінар відділу теорії нелінійних процесів у конденсованих середовищах -- В.П. Кравчук
Семінар відділу теорії нелінійних процесів у конденсованих середовищах
відбудеться 29 травня 2017 р. об 1100 к. 322

В.П. Кравчук

Скірміони у викривлених феромагнітних плівках
2017-06-01
Семінар з фізики високих энергій -- Prof. Leonid Satarov
Семінар з фізики високих энергій
відбудеться 1 червня 2017 р. о 1430 к. 221

Prof. Leonid Satarov
Frankfurt Institute for Advanced Studies

Bose-Einstein condensation and liquid-gas phase transition in bosonic matter

Systems of Bose particles with both repulsive and attractive interactions are studied using the Skyrme-like mean-field model. The phase diagram of such systems exhibits two special lines in the chemical potential-temperature plane: one line which represents the first-order liquid-gas phase transitionwith the critical end point, and another line which represents the onset of Bose-Einstein condensation. The calculations are made for strongly-interacting matter composed of alpha particles. The phase diagram of this matter is qualitatively similar to that observed for the atomic He4 liquid. The sensitivity of the results to the model parameters is studied. For weak interaction coupling the critical point is located at the Bose-condensation line.

2017-06-01
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах -- Е.Г. Петров, В.О. Леонов, Є.В. Шевченко
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 1 червня 2017 р. о 1430 к. 423

Е.Г. Петров, В.О. Леонов, Є.В. Шевченко

Полярність електрофлуоресценції у молекулярному діоді
2017-06-01
Семінар відділу синергетики -- О.К. Відибіда
Семінар відділу синергетики
відбудеться 1 червня 2017 р. об 1130 к. 322

О.К. Відибіда

Використання шуму адсорбції-десорбції для підвищення селективності наносенсорів
Функціонування хімічних сенсорів базується на селективній адсорбції речовин. Вимірюється кількість адсорбованої речовини. В наносенсорах ця кількість зазнає значних теплових флуктуацій. Шум адсорбції-десорбції складає значну частину корисного сигналу. Звичайно цей шум усувається фільтруванням. В доповіді показано, що використання шуму адсорбції-десорбції в пороговому сенсорі значно покращує його селективність.
2017-06-01
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах -- Е.Г. Петров, В.О. Леонов, Є.В. Шевченко
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 1 червня 2017 р. о 1430 к. 423

Е.Г. Петров, В.О. Леонов, Є.В. Шевченко

Полярність електрофлуоресценції у молекулярному діоді
2017-06-08
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться 8 червня 2017 р. о 1430 к. 221
 1. Gergely Gábor Barnaföldi (ELTE, Wigner, Budapest):
  Science outreach (Mimicking gravitational waves; new detectors etc.)
 2. Gábor Bíró (ELTE, Wigner, Budapest):
  Non-extensive thermodynamics in high-energy nuclear collisions
 3. Ádám Takács (ELTE, Wigner, Budapest):
  Non-Extensive Fragmentation (Beyond the non-extensive statistics in high-energy)
2017-06-12
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці -- М. Іоргов, П. Гавриленко, О. Лісовий
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться 12 червня 2017 р. о 1200 к. 448

М. Іоргов, П. Гавриленко, О. Лісовий

Операторні розклади добутку вироджених полів для W-алгебр
2017-06-19
Семінар відділу теорії нелінійних процесів у конденсованих середовищах -- К.О. Ісаєва
Семінар відділу теорії нелінійних процесів у конденсованих середовищах
відбудеться 19 червня 2017 р. об 1100 к. 322

К.О. Ісаєва
Київський національний универсистет ім. Тараса Шевченка

Стійкі когерентні структури в Бозе-конденсатах атомарних газів
по матеріалах кандидатської дисертації
науковий керівник д.ф.-м.н., доцент кафедри квантової теорії поля
фізичного факультету Київського національного универсистету ім. Тараса Шевченка О.І. Якименко
2017-06-19
Публічний перед захист магістерських робіт

Науково-навчальний центр
Институту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
Фізичний факультет
Київського національного університету імені Тараса Шевченко

19 червня 2017 р. о 1230 ІТФ НАН України, к. 322
Публічний перед захист магістерських робіт
студентів кафедри квантової теорії поля фізичного факультету

Програма

Боярська І.С.
н.к. О. Ручайський
Визначення області параметрів стерильних нейтрино для перевірки на експерименті IceCube
Дейнека О.О.
н.к. М. Вандерхаген
Теоретичне вивчення процесу γγ* → πۨ η
Журавльов Ю.С.
н.к. М.З. Іоргов
Ізомонодромні деформації та конформна теорія поля
Курятніков Є.І.
н.к. О.І. Якіменко
Стохастична генерація та розпад надплинного потоку в ультрахолодних атомарних газах
Моторненко А.О.
н.к. М.І. Горенштейн
Статистичні та динамічні властивості адронної матерії
Овчинников М.Ю.
н.к. О. Боярский
Генерація первинних магнітних полів аксіоно-подібною темною матерією
Сиволап В.О.
н.к. Д.А. Якубовський
Адіабатичне народження стерильних нейтрино під час вибуху наднової
Філімонова А.С.
н.к. Д.А. Якубовський
Вплив стерильних нейтрино на первинний нуклеосинтез
2017-06-22
Семінар відділу синергетики -- О.К. Відибіда, О.В. Щур
Семінар відділу синергетики
відбудеться 22 червня 2017 р. об 1130 к. 322

О.К. Відибіда, О.В. Щур

Зв’язок між статистиками імпульсацій нейрону зі швидким гальмівним зворотнім зв’язком та без зворотного зв’язку
2017-06-29
Засідання спецради -- Захист кандидатської дисертації Руденок Ігор Валентинович
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 29 червня 2017 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Захист кандидатської дисертації
  Руденок Ігор Валентинович
  Народження частинок, генерація лептонної асиметрії та еволюція магнітних полів у ранньому Всесвіті

  Робота виконана в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

  Науковий керівник:

  Вільчинський Станіслав Йосипович
  доктор фіз.-мат. наук, професор
  Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ
  завідувач кафедри квантової теорії поля, фізичний факультет

  Офіційні опоненти:

  Жук Олександр Іванович
  доктор фіз.-мат. наук, професор
  Науково-дослідний інститут «Астрономічна обсерваторія» Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, м. Одеса
  головний науковий співробітник

  Болотін Юрій Львович
  доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник
  Інститут теоретичної фізики ім. О.І.Ахієзера Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут», м. Харків
  начальник відділу теоретико-групових властивостей елементарних частинок, теорії ядра і нелінійної механіки

 2. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Вчений секретар спецради

2017-07-12
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці -- Т.В. Скрипник
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться 12 липня 2017 р. о 1430 к. 322

Т.В. Скрипник

Розділення змінних в анізотропних моделях
2017-07-20
Семінар з фізики високих енергій -- Ю.М. Синюков
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться 20 липня 2017 р. о 1430 к. 221

Ю.М. Синюков

Particle production and freeze-out problem at the LHC
2017-08-29
Семінар "Як користуватися ресурсом Academic Search Complete"
Семінар
відбудеться 29 серпня 2017 р. о 1500 к. 421

О.В. Васильєв
(директор ТОВ "Інформатіо")

Як користуватися ресурсом "Academic Search Complete"
2017-08-31
Семинар по физике высоких энергий
Семинар по физике высоких энергий
состоится 31 августа 2017 г. к. 221

 

1100 - 1115 Ю.М. Синюков
Принципиальные проблемы термализации материи в квантовых системах, формирующихся в ультрарелятивистских столкновениях ядер.
1115 - 1130 О.А. Могилевский
Уравнение состояния кварк-глюонной плазмы. Непертурбативные эффекты.
1130 - 1145 Д.В. Анчишкин
Теория среднего поля и уравнение состояния сильновзаимодействующей материи.
1145 - 1200 Перерыв (чай, кофе)
1200 - 1215 А.Г. Магнер
Кинетические коэффициенты в классических газах. Теория линейного отклика.
1215 - 1230 В. Вовченко
Барионный исключенный объём и его роль в уравнении состояния КХД при мнимом химическом потенциале.
1230 - 1245 А. Моторненко
Фазовая диаграмма жидкого гелия: феноменология ядерной физики на атомных масштабах.
1245 Г.М. Зиновьев
Заключительное слово.
2017-09-04
Семінар з фізики високих густин енергій -- Р.В. Побережнюк
Семінар з фізики високих густин енергій
відбудеться 4 вересня 2017 р. о 1200 к. 322

Р.В. Побережнюк

Фазові перетворення та критична точка сильновзаємодіючої матерії та ядро-ядерні зіткнення
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2017-09-07
Семінар відділу синергетики -- А.П. Фоміна
Семінар відділу синергетики
відбудеться 7 вересня 2017 р. об 1130 к. 322

А.П. Фоміна

Когерентне колективне надвипромінювання нерелятивістких електронів в магнітному полі
2017-09-11
Осіння школа з сучасної квантової фізики

Київський академічний університет
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України
Інститут фізики НАН України
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України

Осіння  школа з сучасної  квантової фізики
Вступ до квантових технологій

11 - 15 вересня 2017 р. ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України

Програма

2017-09-17
International School Fundamentals of Astroparticle and Quantum Physics
Fundamentals of Astroparticle and Quantum Physics

17 - 23 September, 2017, BITP, Kyiv, Ukraine
http://quark.itp.tuwien.ac.at/~diefaust/2017/

Austrian theoretician in mathematical physics Walter THIRRING (1927-2014)
and Ukrainian theoretician in plasma physics Alexei SITENKO (1927-2002).

 

New Програма
Online broadcasting
thirring_2017.pdf
2017-09-25
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах -- D. Kamenskyi
Семінар відділу теорії нелінійних процесів в конденсованих середовищах
відбудеться 25 вересня 2017 р. об 1100 к. 322

D. Kamenskyi
(High Field Magnet Laboratory, Radboud University, Nijmegen, The Netherlands)

Magneto-optical infrared studies of the Weyl semimetals

We have investigated the far-infrared response of non-centrosymmetric Weyl semimetals (TaAs family) in zero magnetic field and in fields of up to 30 Tesla. Additionally, magnetotransport studies have been conducted on the same samples. We can reliably trace the transitions between different Landau levels. The transition frequencies demonstrate a square-root field dependence, typical for the linearly dispersed bands.
We compare the optical spectra of the compounds of TaAs family, describe the spectra by the recent models for the magneto-optical response of Weyl semimetals, and extract such parameters as the Fermi velocities of the carriers in the Weyl bands and the positions of the Fermi levels relative to the Weyl points.
In the presentation, I’ll also introduce you to the European high magnetic field experimental facilities available for the users. Show the experimental opportunities and discuss recent development in this area of experimental physics.

2017-09-28
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 28 вересня 2017 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Представлення А.О. Алькіним дисертації на тему: “Феноменологія множинного народження заряджених частинок у високоенергетичній взаємодії протонів” на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02–теоретична фізика.
 2. Представлення Р.В. Побережнюком дисертації на тему: “Фазові перетворення та критична точка сильновзаємодіючої матерії в ядро-ядерних зіткненнях” на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02–теоретична фізика.
 3. Затвердження звітів стипендіатів Президента України для молодих вчених i НАН України для молодих вчених.
 4.  Обрання за конкурсом молодшого наукового співробітника у відділ фізики високих густин енергії.
 5. Питання аспірантури.
 6. Різне.

Вчений секретар

2017-09-28
Семінар відділу синергетики -- М.В. Раков
Семінар відділу синергетики
відбудеться 28 вересня 2017 р. о 1000 к. 322

М.В. Раков
кафедра квантової теорії поля Київського національного університету ім. Т. Шевченка

Чисельне моделювання квантових багаточастинкових систем з використанням тензорних мереж
(Матеріали кандидатської дисертації)
2017-10-05
Спільний семінар -- І.І. Горбань
Спільний семінар відділів синергетики і математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться 5 жовтня 2017 р. об 1100 к. 322

І.І. Горбань
(Інститут проблем математичних машин і систем НАН України)

Феномен статистичної стійкості
2017-10-12
Засідання спецради -- Захист кандидатської дисертації Тимчишин Віталій Богданович
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 12 жовтня 2017 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Захист кандидатської дисертації
  Тимчишин Віталій Богданович
  Статистичний опис систем з кулонiвським типом взаємодiї

  Робота виконана у відділі синергетики Інституту теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАН України

  Науковий керівник:

  Лев Богдан Іванович
  член-кор. НАН України, професор
  Інститут теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАН України, м. Київ
  завідувач відділу синергетики

  Офіційні опоненти:

  Головко Мирослав Федорович
  доктор фіз.-мат. наук, член-кор. НАН України, професор
  Інститут фізики конденсованих систем НАН України, м. Львів
  головний науковий співробітник відділу теорії м'якої речовини

  Герасимов Олег Іванович
  доктор фіз.-мат. наук, професор
  Одеський державний екологічний університет, м. Одеса
  завідувач кафедри загальної та теоретичної фізики

 2. Попередній розгляд і прийняття дисертації до захисту

Вчений секретар спецради

2017-10-12
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах -- Е.Г. Петров, В.І. Тесленко
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 12 жовтня 2017 р. о 1400 к. 322

Е.Г. Петров, В.І. Тесленко

Квантова кінетика для молекулярних наносистем
2017-10-19
Семінар відділу теорії ядра і квантової теорії поля -- Ю.А. Лашко
Семінар відділу теорії ядра і квантової теорії поля
відбудеться 19 жовтня 2017 р. о 1030 к. 322

Ю.А. Лашко

Мікроскопічна багатокластерна теорія легких атомних ядер
(за матеріалами докторської дисертації)
2017-10-20
Некролог МАКОВСЬКИЙ Микола Миколайович

20 жовтня 2017 р. пішов з життя
ветеран Інституту теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАН України

МАКОВСЬКИЙ Микола Миколайович

Колектив інституту висловлює глибоке співчуття його рідним і близьким

2017-10-23
Семинар по физике высоких энергий -- В. Добишук
Семинар по физике высоких энергий
відбудеться 23 жовтня 2017 р. о 1430 к.221

В. Добишук
(ИЯИ НАНУ)

Результаты измерения фоторождения J/ψ в ультра-перифирических столкновениях свинца (PbPb) при 5 ТэВ
2017-10-26
Семінар відділу синергетики -- К.В. Усенко
Семінар відділу синергетики
відбудеться 26 жовтня 2017 р. об 1130 к. 322

К.В. Усенко
кафедра теоретичної фізики Київського національного університету ім. Т. Шевченка

Концепція вимірювача. Неклонованість, нелокальність, редукція
2017-10-26
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах -- Л.М. Христофоров
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 26 жовтня 2017 р. о 1400 к. 322

Л.М. Христофоров

Міхаелісівські та неміхаелісівські реакції
2017-11-02
Семінар відділу синергетики -- В.Й. Грицай
Семінар відділу синергетики
відбудеться 2 листопада 2017 р. об 1130 к. 322

В.Й. Грицай

Хаотична динаміка метаболічного процесу клітини
2017-11-02
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах -- О.Л. Капітанчук
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 2 листопада 2017 р. о 1430 к. 322

О.Л. Капітанчук

Моделювання структури молекулярних моношарів на атомногладких поверхнях
2017-11-09
Семінар з користування порталом Web of Science
Семінар з користування порталом Web of Science
відбудеться 9 листопада 2017 р. о 1400 к. 421

І. Тихонова
(Clarivate Analytics)

Додаткові можливості платформи Web of Science
Увагу буде приділено розширеному пошуку, роботі з цитованою літературою,
індикаторам в Journal Citation Report, спільній роботі в EndNote Online,
приборканню норовливих ResearcherID та Orcid.
2017-11-09
Наукові збори -- Ю.А. Лашко
Наукові збори
відбудуться 9 листопада 2017 р. об 1100 к. 322

Ю.А. Лашко

Мікроскопічна багатокластерна теорія легких атомних ядер
(за матеріалами докторської дисертації)
2017-11-09
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах -- С.П. Кручинін
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 9 листопада 2017 р. о 1430 к. 322

С.П. Кручинін

Квантові точки у магнітному полі
2017-11-16
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 16 листопада 2017 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Представлення Ю.А. Лашко дисертації на тему: “Мікроскопічна багатокластерна теорія легких атомних ядер” на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02–теоретична фізика.
 2. Про включення головного наукового співробітника В.Ф. Харченка до складу авторського колективу на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за роботу «Ядерні процеси як джерело інформації про структуру ядер та механізми ядерної взаємодії».
 3. Висунення К.В. Єршова на премію НАН України для молодих вчених за цикл робіт «Вплив геометрії на динаміку топологічних збуджень у низьковимірних наномагнетиках».
 4. Різне.

Вчений секретар

2017-11-16
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах --- М.І. Григорчук
Семінар відділу теорії квантових процесів у наносистемах
відбудеться 16 листопада 2017 р. о 1430 к. 322

М.І. Григорчук

Електропровідність витягнутих та сплюснутих металевих наночастинок
2017-11-20
Семінар відділу синергетики -- М.В. Ушкац
Семінар відділу синергетики
відбудеться 20 листопада 2017 р. об 1130 к. 322

М.В. Ушкац
(доцент кафедри фізики Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова,
докторант кафедри молекулярної фізики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка)

Опис процесу конденсації на основі статистичного підходу Гіббса
(матеріали докторської дисертації)
2017-11-23
Семінар з фізики високих енергій -- В.И. Третьяк
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться 23 листопада 2017 р. о 1430 к. 221

В.И. Третьяк
(Институт ядерных исследований НАНУ)

Исследование редких ядерных процессов
2017-12-08
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці -- Ю.В. Безвершенко
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться 8 грудня 2017 р. о 1530 к. 448

Ю.В. Безвершенко

Аналітично розв'язні дворівневі квантові системи, керовані залежними від часу полями
2017-12-14
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 14 грудня 2017 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи «Формування структур та нерівноважні процеси у відкритих системах» (доповідач: науковий керівник теми член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Б.І. Лев).
 2. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи «Побудова теорії неарбітражної динаміки в економічних системах» (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук, професор М.С. Гончар).
 3. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи «Дослідження електронних властивостей гетеронаносистем» (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Л.М. Христофоров).
 4. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи «Грід-технології в задачах фізичної програми ЦЕРНу, астрофізики і космології. Етап 4» цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Грід-інфраструктура і грід-технології для наукових і науково-прикладних застосувань». (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Є.С. Мартинов).
 5. Затвердження звіту про виконання науково-дослідної роботи «Вивчення фазової діаграми сильновзаємодійної речовини та її критичної точки в зіткненнях важких іонів та ґратковій ґлюодинаміці. Етап 2» за договором № ЦО-2-6/2016 Цільової програми співробітництва НАН України з Європейським центром ядерних досліджень (ЦЕРН) та Об'єднаним інститутом ядерних досліджень (ОІЯД) «Ядерна матерія в екстремальних умовах» (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук К.О. Бугаєв).
 6. Затвердження звіту про виконання науково-технічної роботи «Розробка та впровадження сервісів підтримки Базового координаційного центру та Регіонального операційного центру в Інституті теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАН України. Етап 2» за договором № 1Г-2016 цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Грід-інфраструктура і грід-технології для наукових і науково-прикладних застосувань» (доповідач: науковий керівник теми кандидат фізико-технічних наук С.Я. Свістунов).
 7. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи «Розширення карт неба даними рентгенівських спостережень та їх використання для дослідження моделей темної матерії» (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник  Штанов).
 8. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи «Вплив просторової неоднорідності та залежних від часу збурень на властивості надпровідних контактів. Етап 1» за договором №Ф76/123-2017 з Державним фондом фундаментальних досліджень (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук Я.О. Золотарюк).
 9. Висунення кандидатів в академіки і члени-кореспонденти НАН України.
 10. Різне.

Вчений секретар

2017-12-21
Семінар відділу синергетики -- А.Г. Загородній
Семінар відділу синергетики
відбудеться 21 грудня 2017 р. об 1100 к. 322

А.Г. Загородній

До питання про енергію електромагнітного поля в середовищі з часовою і просторовою дисперсією поза межами області прозорості
2017-12-21
Семінар відділу теорії ядра і квантової теорії поля -- Б.М. Бондар
Семінар відділу теорії ядра і квантової теорії поля
відбудеться 21 грудня 2017 р. о 1000 к. 322

Б.М. Бондар
Київський національний університет ім. Т. Шевченка

Перерізи виходу γ-квантів при взаємодії швидких нейтронів з ядрами вуглецю, нікелю та олова
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2017-12-26
XXIV ДАВИДОВСЬКІ ЧИТАННЯ
XXIV ДАВИДОВСЬКІ ЧИТАННЯ
відбудуться 26 грудня 2017 р. к. 322

ПРОГРАМА

11.00    Відкриття

11.10    А. Варламов
            Олексій Абрикосов – життя та наукова біографія
            Завантажити (116 Mb)

11.55    Ю.А. Лашко
            Демократичний і недемократичний розпади легких ядер та гіперсферичний базис

12.40   Перерва на каву

13.00    Д.В. Анчишкін
            Залежний від часу електронний транспорт крізь квантову точку

13.30    В.М. Єрмаков
            Респіраторні центри як механізм синтезу бактеріями металевих наночастинок

2017-12-28
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться 28 грудня 2017 р. об 1100 к. 322
Порядок денний:
 1. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи «Дослідження сильновзаємодіючої матерії та структури адронів в релятивістських зіткненнях адронів і ядер» (доповідач: науковий керівник теми член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Г.М. Зінов’єв).
 2. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи «Дослідження нових форм матерії в зіткненнях релятивістських протонів та важких іонів в колаборації ALICE на LHC» за договором №ЦО-1-3/2017 Цільової програми співробітництва НАН України з Європейським центром ядерних досліджень (ЦЕРН) та Об'єднаним інститутом ядерних досліджень (ОІЯД) «Ядерна матерія в екстремальних умовах» на 2016-2017 рр. (доповідач: науковий керівник теми член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Г.М. Зінов’єв).
 3. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи «Розробка детекторних систем для експериментів на прискорювачах та технологій для фізики прискорювачів» за програмно-цільовою та конкурсною тематикою НАН України (доповідач: науковий керівник теми член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Г.М. Зінов’єв).
 4. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи «Взаємодія та динаміка частинок скінченного розміру у слабкоіонізованій плазмі та колоїдних суспензіях. Етап 1» за договором №Ф76/84-2017 з Державним фондом фундаментальних досліджень (доповідач: науковий керівник теми академік НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор А.Г. Загородній).
 5. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи «Ізомонодромні деформації та конформна теорія поля. Етап 3. Матричні елементи вертексних операторів W-алгебр» за спільним проектом установ НАН України та CNRS PICS 2015-2017рр. (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук М.З. Іоргов).
 6. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи «Комп’ютерне моделювання структури та динаміки ДНК в різних зовнішніх умовах», якає частиною НДР «Розвиток і застосування грід-технології для дослідження структури та динаміки макромолекул ДНК та їх комплексів з білками» за договором ІРЕ-ІТФ№25/05-17 цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Грід-інфраструктура і грід-технології для наукових і науково-прикладних застосувань» (доповідач: науковий керівник теми доктор фізико-математичних наук С.Н. Волков).
 7. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи «Опис квантових газів із взаємодією та аспектів заплутаності на основі деформованих алгебр і кінетичних методів» (доповідач: науковий керівник теми кандидат фізико-математичних наук Ю.А. Міщенко).
 8. Затвердження звіту про роботу спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01 у Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України.
 9. Затвердження скоригованого тематичного плану наукових досліджень Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України на 2017 рік.
 10. Затвердження заключного звіту Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України за 2017 рік.
 11. Затвердження тем дисертацій аспірантам першого року навчання.
 12. Різне

Вчений секретар

2017-12-28
Семинар по физике высоких энергий -- В. Вовченко
Семинар по физике высоких энергий
состоится 28 декабря 2017 г. в 1000 к. 221

В. Вовченко
(FIAS, Frankfurt)

Уравнение состояния КХД на решетке при ненулевой барионной плотности
2017-12-29
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці -- В.М. Бойко
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться 29 грудня 2017 р. об 1130 к. 322

Вячеслав Миколайович Бойко
Інститут математики НАН України

Узагальнені оператори Казіміра, сингулярні модулі редукції та симетрії диференціальних рівнянь
(за матеріалами докторської дисертації)