Архів

Події

2010-01-14
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 14 січня 2010 року о 1200 в к. 322

Порядок денний:

 1. Затвердження річного звіту про діяльність Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України за 2009 рік
  (доповідач: вчений секретар інституту, канд. фіз.-мат. наук В.М. Хряпа)
 2. Затвердження тем кандидатських дисертацій аспірантам першого року навчання
 3. Затвердження звіту про виконання НДР "Вплив росту наночастинок на властивості високочастотного розряду. Етап 2: Пошук аномальних властивостей сили іонної тяги" за договором № 1-2009 від 2 квітня 2009 р. відповідно до конкурсу спільних наукових проектів НАН України – Російського фонду фундаментальних досліджень
  (доповідач: науковий керівник академік НАН України А.Г. Загородній)
 4. Затвердження заключного звіту про виконання НДР "Кореляційна фемтоскопія надщільних об'єктів що утворюються у зіткненнях важких іонів" за договором № М/26-2008 від 27 березня 2008 р. між Міністерством освіти і науки України та Інститутом теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
  (доповідач: науковий керівник НДР п.н.с, доктор фіз.-мат. наук Ю.М. Синюков)
 5. Затвердження звіту про виконання НДР (2 етап) "Властивості сильновзаємодіючої матерії і їх прояви у зіткненнях ядер при енергіях NICA і FAIR" за договором № Ф28/335-2009 від 15 травня 2009 р. між Міністерством освіти і науки України та Інститутом теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
  (доповідач: науковий керівник НДР п.н.с, доктор фіз.-мат. наук Ю.М. Синюков)
 6. Затвердження звіту про виконання НДР (2 етап) "Важкі іони з ультрарелятивістськими енергіями" за договором № Ф33/461-2009 від 10 липня 2009 р. між Міністерством освіти і науки України та Інститутом теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
  (доповідач: науковий керівник НДР п.н.с, доктор фіз.-мат. наук Ю.М. Синюков)
 7. Затвердження звіту про виконання НДР (2 етап) "Дослідження колективних ефектів у зіткненнях важких іонів" за договором № M/4-2009 від 12 лютого 2009 р. між Міністерством освіти і науки України та Інститутом теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
  (доповідач: науковий керівник НДР с.н.с., канд. фіз.-мат. наук С.В. Аккелін)
 8. Різне

Вчений секретар

2010-01-19
Київський міський семінар
Київський міський семінар
"Наукова спадщина М.М. Боголюбова: сучасна теоретична і математична фізика"
Київський будинок вчених
Біла вітальня
м.Київ, вул.Володимирська, 45-а
вівторок, 19 січня 2010р. о 1600

Б.І. Лев
(Інститут теоретичної фізики ім.М.М. Боголюбова НАН України)

Рівняння Фоккера-Планка і стаціонарні стани в нерівноважних системах
2010-01-20
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться в середу 20 січня 2010 р. о 1500 в к. 448

І.М. Бурбан

Узагальнені деформовані осцилятори в рамках об'єднаної (q;α,β,γ;ν) – деформації
2010-01-21
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 21 січня 2010 р. об 1130 в к. 322

В.Й. Грицай

Структурна нестійкість біохімічного процесу
2010-01-27
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться в середу 27 січня 2010 р. о 1430 в к. 448

М.З. Іоргов

Квантові інтегровні системи з квантово-алгебраїчними симетріями
(за матеріалами докторської дисертації)
2010-01-27
Семінар відділу структури атомних ядер
Семінар відділу структури атомних ядер
відбудеться в середу 27 січня 2010 р. об  1100 в к. 347

B.С. Василевський, Т.П. Коваленко

Резонансні стани в алгебраїчній моделі та методі комплексного масштабування. Потенціали Баргманна
(продовження)
2010-01-28
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 28 січня 2010 р. об 1130 в к.322

В.В. Бегун, М.І. Горенштейн, О.А. Могілевський

Рівняння стану кварк глюонної плазми
2010-02-01
Енциклопедія Сучасної України

Шановні колеги!
Інформуємо вас про видання енциклопедії сучасної україни

Енциклопедія Сучасної України (ЕСУ) – перша загальноукраїнська енциклопедія, що подає цілісний багатогранний образ України 20-го – початку 21-го століть. 30-томне видання міститиме понад 100 тисяч статей, близько 80-ти тисяч ілюстрацій, а також кольорові додатки.

Докладніше: esu.pdf

2010-02-03
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться в середу 3 лютого 2010 р. о 1430 в к. 448

М.З. Іоргов

Квантові інтегровні системи з квантово-алгебраїчними симетріями
(за матеріалами докторської дисертації. Продовження)
2010-02-03
Семінар відділу структури атомних ядер
Семінар відділу структури атомних ядер
відбудеться в середу 3 лютого 2010 р. об 1100 в к. 347

Г.Ф. Філіппов

Асимптотичні розв'язки трикластерних задач неперервного спектру у дискретному представленні
2010-02-08
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в понеділок 8 лютого 2010 р. о 1400 в к. 322

П.І. Голод

Метод орбіт в теорії інтегрованих рівнянь солітонного типу
(за матеріалами докторської дисертації)
2010-02-09
Семінар відділу математичного моделювання
Семінар відділу математичного моделювання
відбудеться у вівторок 9 лютого 2010 р. об  1100 в к. 322

О.К. Відибіда,К.Г. Кравчук

Немарковість потоку вихідних міжспайкових інтервалів зв'язуючого нейрону із затриманим зворотнім зв'язком
2010-02-10
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у середу 10 лютого 2010 р. о 1430 в к. 448

М.З. Іоргов

Квантові інтегровні системи з квантово-алгебраїчними симетріями
(за матеріалами докторської дисертації. Продовження ІІ)
2010-02-11
Семінар Проблеми теоретичної фізики

Семінар
Проблеми теоретичної фізики

присвячений пам'яті
академіка Олексія Ситенка

(12. 02. 1927 – 11. 02. 2002)

відбудуться в четвер 11 лютого 2010р. в к.322

 

 

ПРОГРАМА

10.00І.В. Сименог
Асимптотики хвильових функцій зв'язаних станів в імпульсному представленні
10.25Ю.О. Ситенко
Теорія розсіяння в конічному просторі і ще один парадокс квантової механіки
10.50Б.І. Гнатик (АО КНУ)
Прискорення космічних променів: космічні ПеВатрони, ЕеВатрони та ЗеВатрони
11.15О. Бистренко, Т. Бистренко
Самоорганізація вихрових структур в замагніченій нерівноважній двовимірній плазмі. Моделювання молекулярною динамікою
12.10Е.Г. Петров, Є.В. Шевченко
Тунельний молекулярний транзистор
12.35В.І. Засенко, А.Г. Загородній, Я. Вейланд
Діелектрична проникність плазми в полі випадкових хвиль помірної інтенсивності
13.00В.В. Кузьмичов, В.Є. Кузьмичов
До проблеми виникнення матерії-енергії у нашому Всесвіті
14.00В.В. Бегун, М.І. Горенштейн, О.А. Могилевський
Рівняння стану глюонної плазми
14.25В.М. Горкавенко (КНУ), Ю.О. Ситенко, О.Б. Степанов (КНУ)
Поляризація вакууму непроникливим магнітним вихором скінченної товщини
14.50А.В. Назаренко
Предтермальна стадія ядро-ядерних зіткнень
2010-02-16
Київський міський семінар (А.Г. Загородній)
Київський міський семінар
"Наукова спадщина М.М. Боголюбова: сучасна теоретична і математична фізика"
Київський будинок вчених
Біла вітальня
м.Київ, вул.Володимирська, 45-а
вівторок, 16 лютого 2010р. о 1600

А.Г. Загородній
(Інститут теоретичної фізики ім.М.М. Боголюбова НАН України)

Часово-нелокальне рівняння Фоккера-Планка і Об'єднаний опис перехідних та дифузійних процесів
2010-02-16
Учебный Семинар отдела физики высоких плотностей энергии
Учебный Семинар
отдела физики высоких плотностей энергии
Института теоретической физики НАНУ

Группа, изучающая уравнение состояния сильновзаимодействующей материи
(Г.М. Зиновьев, В.К. Петров, О.А. Борисенко и К.А. Бугаев),
организует учебный Семинар

Семинар на тему:

Введение в КХД на решетке
В.К. Петров
Состоится во вторник, 16 февраля 2010 г. в 1400 в к. 221
2010-02-17
Семінар відділу теорії ядра і квантової теорії поля
Семінар відділу теорії ядра і квантової теорії поля
відбудеться у середу 17 лютого 2010 р. о 1030 в к. 322

Г.П. Куртєва
(Інститут ядерних досліджень НАН України)

β-розпад і структура непарних ядер
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2010-02-17
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у середу 17 лютого 2010 р. о 1500 в к. 448

М.З. Іоргов

Квантові інтегровні системи з квантово-алгебраїчними симетріями
(за матеріалами докторської дисертації. Продовження ІІІ)
2010-02-24
Учебный Семинар отдела физики высоких плотностей энергии
Учебный Семинар
отдела физики высоких плотностей энергии
Института теоретической физики НАНУ

Семинар (продолжение) на тему:

Введение в КХД на решетке
В.К. Петров
Состоится в среду, 24 февраля 2010 г. в 1430 в к. 221

Основные вопросы:
Приближение сильной связи. Гамильтонов предел. Фермионы на решетке.

2010-02-24
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у середу 24 лютого 2010 р. о 1500 в к. 448

Ю.М. Беспалов

Модельні категорії. Природні факторизації
2010-02-25
Наукові збори (доповідач: О.О. Кришталь)
Наукові збори
четвер 25 лютого 2010 p. о 1400 в ауд. 322

О.О. Кришталь
(Інститут фізіології імені О.О. Богомольця НАН України)

Первинні механізми болю

Почуття болю відоме кожному. З точки зору фізіології біль – це емоція, яка формується у вищих відділах мозку і повідомляє про можливу шкоду для організму. Проте, після виконання сигнальної функції ця емоція стає шкідливою. Одна з можливостей вирішення проблеми болю – вплинути на первинні механізми, які відповідають за її появу. В доповіді буде розглянуто природа первинних рецепторів болю, розташованих у мембрані сенсорних нейронів.

2010-02-25
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 25 лютого 2010 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Про підтримку висунення циклу робіт "Мікроскопічні підходи у фізиці м'якої речовини: розвиток методів і їх застосування" на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік Інститутом фізики конденсованих систем НАН України та про включення до авторського колективу члена-кореспондента НАН України Б.І. Лева
 2. Про підтримку циклу робіт "Квантові ефекти і структурна самоорганізація у нових багатофункціональних нано-матеріалах" висунуту на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки за 2010 рік Фізико-технічним інститутом низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України та про включення до авторського колективу старшого наукового співробітника Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України канд.фіз.-мат. наук С.Г. Шарапова
 3. Представлення М.З. Іорговим дисертації на тему: "Квантові інтегровні системи з квантово-алгебраїчними симетріями" на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02 - теоретична фізика
 4. Затвердження звітів стипендіатів Президента України для молодих вчених та НАН України для молодих вчених
 5. Різне

Вчений секретар

2010-03-02
Учебный Семинар отдела физики высоких плотностей энергии
Учебный Семинар
отдела физики высоких плотностей энергии
Института теоретической физики НАНУ

Семинар (продолжение) на тему:

Введение в КХД на решетке
В.К. Петров
Состоится вo вторник, 2 марта 2010 г. в 1430 в к. 322

Основные вопросы:
Петли Полякова. Дискретные калибровочные поля

2010-03-03
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у середу 3 березня 2010 р. о 1500 в к. 448

Ю.М. Беспалов

Модельні категорії. Природні факторизації
(Продовження)
2010-03-04
Семинар памяти академика А.Н. Тавхелидзе
Семинар
памяти академика А.Н. Тавхелидзе
состоится в четверг, 4 марта 2010 г. в 1200 в к. 221
2010-03-04
Семінар відділу квантової електроніки
Семінар відділу квантової електроніки ІТФ
Київське відділення УБФТ
Засідання відбудеться у четвер 4 березня 2010 р. о 1400 в к. 322

Valery Andrushchenko
(Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Academy of Sciences, Prague, 16610, Czech Republic)

Theoretical simulations of nucleic acid vibrational spectra

Vibrational spectroscopy is a valuable tool in investigation of the structure and conformational changes of nucleic acids. However, due to complexity of the nucleic acid vibrational spectra, their clear interpretation can be a difficult task. Development of computer technologies and quantum chemistry tools allows to simplify this task by computing vibrational spectra of large molecules. Such computations allow to assign most of the spectral features to vibrations of nucleic acid functional groups, but also provide details on the origin of the fine spectral changes and molecular energetics of the various conformers.

2010-03-05
Семінар відділу прикладних проблем теоретичної фізики
Семінар відділу прикладних проблем теоретичної фізики
відбудеться у п'ятницю 5 березня 2010 р. о 1100 в к. 420

В. О. Романишин
(Інститут ядерних досліджень НАНУ)

Ядерні процеси при взаємодії ядер 7Li+10Be
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2010-03-10
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у середу 10 березня 2010 р. о 1500 в к. 448

Ю.М. Беспалов

Модельні категорії. Природні факторизації
(Продовження 2)
2010-03-12
Семінар відділу обчислювальних методів теоретичної фізики
Семінар відділу обчислювальних методів теоретичної фізики
відбудеться у п'ятницю 12 березня 2010 р. о 1200 в к. 322

Е.С. Крячко

Про некласичні водневі зв'язки
2010-03-15
Семінар відділів квантової електроніки та нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділів  квантової електроніки та нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться у понеділок 15-го березня 2010 р. об 1100 в к. 322

В.М. Харкянен, С.О. Есилевський, Н.М. Березецька

Теорія однорядної багаточастинкової дифузії у вузьких порах та наближення суперіона
2010-03-16
Київський міський семінар
Київський міський семінар
"Наукова спадщина М.М. Боголюбова: сучасна теоретична і математична фізика"
Київський будинок вчених
Біла вітальня
м.Київ, вул.Володимирська, 45-а
вівторок, 16 березня 2010р. о 1600

М.З. Іоргов
(Інститут теоретичної фізики ім.М.М. Боголюбова НАН України)

Нові результати в моделі Ізінга
2010-03-17
Наукова сесія
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
Наукова сесія
середа, 17 березня 2010 p., кім. 322, головує А.Г. Загородній
10.00 - 10.10ВІДКРИТТЯ
10.10 - 10.35Є.С. Мартинов Множинне народження адронів в зіткненнях протонів високих енергій
10.35 - 11.00В.О. Бабенко, М.М. Петров Про деякі кореляційні співвідношення між фізичними характеристиками дейтрона
11.00 - 11.25О.В. Бистренко, Т.О. Бистренко Самоорганізація дисипативних та когерентних вихрових структур в замагніченій нерівноважній двовимірній плазмі. Моделювання Ланжевенівською динамікою
11.25 - 11.40ПЕРЕРВА
11.40 - 12.05В.В. Кузьмичов Всесвіт: Квантові ефекти на субпланківських масштабах
12.05 - 12.30Д.А. Якубовський Універсальність стовпчикової густини темної матерії та наслідки для моделей темної матерії та модифікованої гравітації
12.30 - 12.55М.З. Іоргов Матричні елементи спінового оператора в квантовому ланцюжку Поттса
12.55 - 14.00ПЕРЕРВА
середа, 17 березня 2010 p., кім. 322, головує В.Я. Антонченко
14.00 - 14.25С.Н. Волков Механізми аномальної деформації макромолекули ДНК
14.25 - 14.50Л.М. Христофоров Деякі особливості структурної релаксації білків
14.50 - 15.05ПЕРЕРВА
15.05 - 15.30Е.С. Крячко Про некласичні водневі зв'язки
15.30 - 15.55О.К. Відибіда, К.Г. Кравчук Вихідний потік зв'язуючого нейрона з затриманим зворотнім зв'язком не є марківським
четвер, 18 березня 2010 p., кім. 322, головує Б.І. Лев
10.00 - 10.25А.І.Бугрій, В.М.Локтєв Особливості Бозе-Ейнштейнівської конденсації квазічастинок
10.25 - 10.50O.В. Гомонай, E. Корнієнко Koнкуренція фeро- та антиферо-магнітних доменів в мультифероїках
10.50 - 11.15П.І. Голод, Ю.М. Бернацька Впорядковані стани і великомасштабні топологічні збудження у плоских магнетиках з біквадратною взаємодією сусідніх спінів
11.15 - 11.30ПЕРЕРВА
11.30 - 11.55Т.В. Скрипник Інтегровні узагальнення моделі БКШ-Річардсона та класичні r-матриці
11.55 - 12.20О.Л. Капітанчук Конформаційні та електронні властивості нових наноструктур на основі антрацену
12.20 - 12.45В.П. Кравчук Генерація та динаміка вихор-антивихрових пар в магнітних наноточках
12.45 - 14.00ПЕРЕРВА
четвер, 18 березня 2010 p., кім. 322, головує В.І. Засенко
14.00 - 14.25О.В. Золотарюк Резонансне тунелювання через точкові потенціали
14.25 - 14.50С.Б. Чернишук, Б.І. Лев Деформаційна колоїдна взаємодія в рідкому кристалі
14.50 - 15.00ПЕРЕРВА
15.00- 15.25О.А. Могилевський Рівняння кварк-глюонної плазми у моделі квазічастинок: непертурбативні ефекти
15.25 - 15.50А.П. Махорт Про наявність невикористаного капіталу в економічній системі та оптимальний стан рівноваги
2010-03-25
Наукові збори (доповідач: С.М. Соскін)
Наукові збори
четвер 25 березня 2010 p. о 1400 в ауд. 322

С.М. Соскін
(Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України)

Нуль-дисперсійні явища в коливальних системах
(за матеріалами докторської дисертації)

Одновимірий осцилятор, чия залежність частоти коливань ω від енергії E має екстремум, тобто точку Ee з нульовою «дисперсією» частоти, одержав назву нуль-дисперсійного осцилятора. Під дією нестаціонарного збурення енергія осцилятора змінюється, однак при рухові в області енергій, близьких до Ee, змінювання енергії майже не впливає на коливання фази. Перехід від руху з відповідно довгою кореляцією фази до руху з відповідно короткою кореляцією фази призводить до характерних явищ, які відсутні за умов збурення гармонічного або звичайного нелінійного осцилятора. Залежно від того чи в збуренні є шум, чи його немає, ці явища відносять до флуктуаційних або динамічних (зокрема, до хаосу). Саме дисертантом на початку 90-х років їх було ідентифіковано як єдиний клас.

2010-03-25
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 25 березня 2010 р. об 1130 в к. 322

А.Г. Сотніков
(Харківський фізико-технічний інститут)

Теорія сповільнення електромагнітних хвиль слабкої інтенсивності в бозе-конденсаті газу атомів лужних металів
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2010-03-26
Семінар з теорії плазми
Семінар з теорії плазми
відбудеться у п'ятницю 26 березня 2010 р. об 1100 в к. 322

І. Семенов
(Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона)

Чисельний розв'язок кінетичного рівняння BGK стосовно задач газо- і плазмодинаміки
2010-03-26
Семінар відділу структури атомних ядер
Семінар відділу структури атомних ядер
відбудеться у п'ятницю 26 березня 2010 р. об 1100 в к. 347

B.С. Василевський

Структура ядра 6Не та ефекти кластерної поляризації
Чотирикластерна модель ядра 6Не. Ефекти кластерної поляризації
2010-03-26
Семінар відділу обчислювальних методів теоретичної фізики
Семінар відділу обчислювальних методів теоретичної фізики
відбудеться у п'ятницю 26 березня 2010 р. о 1400 в к. 322

С.П. Кручинін

Орієнтаційні фазові переходи в системі магнітних точок в надпровідниках Лондоновського типу
2010-03-26
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 1 квітня 2010 р. об 1130 в к. 322

С. Лук'янець
(Інститут фізики НАН України)

Багатокомпонентний решітчастий газ.
Ефекти захоплення і абсолютна від'ємна рухомість у випадково-неоднорідних середовищах
2010-03-29
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у середу 31 березня 2010 р. о 1500 в к. 448

Ю.М. Беспалов

Модельні категорії. Природні факторизації
(Продовження 3)
2010-04-07
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у середу 7 квітня 2010 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Затвердження нової теми "Електронні, магнітні та кінетичні властивості молекулярних наносистем та неорганічних нанокластерів"
  (доповідач: керівник теми член-кореспондент НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор Е.Г. Петров)
 2. Затвердження нової теми "Динаміка квантово-польових конденсатів в фізиці і астрофізиці високих енергій та квантовій космології"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук, професор В.П. Гусинін)
 3. Затвердження нової теми "Ефективне керування динамікою нелінійних збуджень в макромолекулярних та магнітних нано-системах"
  (доповідач: керівник теми доктор фіз.-мат. наук, професор Ю.Б. Гайдідей)
 4. Різне

Вчений секретар

2010-04-07
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться в середу 7 квітня 2010 р. о 1500 в к. 448

К.К. Товстюк
(Львівська політехніка)

Формалізм подвійних перестановок для опису багаточастинкових взаємодій
2010-04-08
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 8 квітня 2010 р. об 1130 в к. 322

В. Скрипник
(Інститут математики НАН України)

Термодинамічна границя і далекий порядок в рівноважних та стохастичних системах
2010-04-14
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться в середу 14 квітня 2010 р. о 1500 в к. 448

О. Гаврилик, І. Качурик, Ю. Міщенко

Квазібозони і деформовані осцилятори
2010-04-20
Київський міський семінар
Київський міський семінар
"Наукова спадщина М.М. Боголюбова: сучасна теоретична і математична фізика"
Київський будинок вчених
Біла вітальня
м.Київ, вул.Володимирська, 45-а
вівторок, 20 квітня 2010р. о 1600

О.О. Вахненко
(Інститут теоретичної фізики ім.М.М. Боголюбова НАН України)

Система нелінійних рівнянь Шрьодінгера на драбинчастій ґратці інтегровна методом оберненої задачі розсіювання

O.O. Vakhnenko
(Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, Ukraine)

Inverse scattering transform for the nonlinear Schroedinger system on a zigzag-runged ladder lattice

A detailed description of four-component nonlinear Schroedinger system on zigzag-runged ladder lattice is given. In order to support the equivalence between the two pairs of field amplitudes we introduce the two sets of auxiliary linear problems allowing to develop the inverse scattering technique in the most adequate symmetrical form. The two complementary sets of discrete Marchenko equations are derived and their multisoliton solutions for the true reflectionless field amplitudes are found. The dispersion relations for the diagonal elements of reduced monodromy matrices are obtained. We explicitly present the simplest realization of soliton dynamics corresponding to the time-independent intersite coupling parameters and zero Peierls phases and show that the two-site structure of the lattice unit cell is strictly manifested as the two splitted branches of soliton excitations. In general case of time-dependent intersite coupling parameters and nonzero Peierls phases the theory is capable to model the dynamics of parametrically driven nonlinear ladder systems subjected to external magnetic field.

2010-04-22
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 22 квітня 2010 р. об 1130 в к. 322

К. Григоришин

Самоузгоджена мікроскопічна модель енергетичного спектру надплинного 4Не з ермітовою формою гамільтоніана Боголюбова-Зубарєва
2010-04-26
Семінар відділу астрофізики та елементарних частинок
Семінар відділу астрофізики та елементарних частинок
відбудеться в понеділок 26 квітня 2010 р. о 1200 в к. 221

Prof. G. Semenoff
the University of British Columbia, Vancouver (Canada)

Fractionally charged solitons in Hall states of Graphene
2010-04-28
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у середу 28 квітня 2010 р. о 1500 в к. 448

Ю.М. Беспалов

Модельні категорії. Природні факторизації
(Продовження 4)
2010-05-17
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
відбудеться в понеділок 17 травня 2010 р. о 1430 в к. 221

В.А. Кушнір

Континуальна границя SU(2) моделі на дуальній гратці і двовимірна O(3) модель з тета-членом
2010-05-18
ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 2010

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ 2010

Запрошуємо всіх на популярні лекції!

18 травня
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
вул. Метрологічна 14-б (кінцева зупинка автобусу №548)
к. 322
13.00Екскурсія по Інституту та парку "Феофанія"
14.30Урочисте відкриття засідання
А.Г. Загородній, директор ІТФ ім. М.М. Боголюбова, академік НАН України
14.40Ю.Б. Гайдідей, завідувач відділу, д. ф.-м. н., проф.
"Колективна динаміка тварин та проблема дорожніх пробок"
15.20В.І. Засенко, заступник директора, к. ф.-м. н.
"Фізика плазми. Історія і перспективи"
16.00ПЕРЕРВА
16.20Ю.В. Штанов, старший н.с., к. ф.-м. н.
"Реліктове випромінювання – історія та сучасність"
17.00С.Я. Свістунов, старший н.с., к. ф.-м. н.
"Національний академічний ГРІД – сучасний стан та перспективи"
19 травня
Київський Будинок вчених НАН України
вул. Володимирська, 45-а (біля станції метро "Золоті ворота")
біла вітальня
14.30С.М. Перепелиця, к. ф.-м. н.
"Сучасні проблеми фізики ДНК"
15.00Д.А. Якубовський, к. ф.-м. н.
"Таємниці темної матерії"
15.30А.О. Слободенюк, аспірант
"Фізика наноматеріалів: вчора, сьогодні та завтра"
http://www.festival.nas.gov.ua
тел.: 521-34-95
2010-05-18
Київський міський семінар
Київський міський семінар
"Наукова спадщина М.М. Боголюбова: сучасна теоретична і математична фізика"
Київський будинок вчених
Біла вітальня
м.Київ, вул.Володимирська, 45-а
вівторок, 18 травня 2010р. о 1600

М.В. Працьовитий
(НПУ ім. М.П. Драгоманова)

Дослідження математичних об'єктів зі складною локальною будовою засобами фрактальної геометрії і фрактального аналізу
2010-05-19
Наукові збори (доповідач: Віктор Львов)
Наукові збори
середа 19 травня 2010 p. о 1400 в ауд. 322

Віктор Львов
(Науковий Інститут Вайцмана, Ізраїль)

Квантова і класична турбулентність в надплинних рідинах
2010-05-25
Об'єднаний семінар відділів астрофізики та елементарних частинок та сінергетики
Об'єднаний семінар
відділів астрофізики та елементарних частинок та сінергетики
відбудеться у вівторок 25 травня 2010 р. о 1400 в к. 322

Prof. Michael Weyraukh
(PTB Institute, Braunschweig, Germany)

Persistent currents in a one-dimensional ring with a single impurity studied using the functional renormalization group
2010-05-26
Наукові збори (доповідач: John R. Klauder)
Наукові збори
середа 26 травня 2010 p. о 1200 в ауд. 322

Prof. John R. Klauder
(Department of Physics and Department of Mathematics, University of Florida, USA)

Nonrenormalizable scalar quantum field theories, e.g., φ4n, in spacetime dimension n≥5, do not have satisfactory solutions. Perturbatively, there are an infinite number of distinct counter terms required, while nonperturbatively these models have been shown to become free theories. Even the strictly renormalizable model φ44 seems to become free as well when egarded nonperturbatively. Clearly, new ideas seem to be required!
Guided by soluble nonrenormalizable models – the so-called ultralocal models – a novel counter term is suggested that leads to a term-by-term, divergence-free perturbative formulation of covariant nonrenormalizable models. Extension of these principles to the strictly renormalizable model φ44 also seems possible. Testing of these ideas by suitable Monte Carlo calculations is currently under way.

2010-05-27
Семінар з теорії плазми
Семінар з теорії плазми
відбудеться у четвер 27 травня 2010 р. о 1400 в к. 322

Karl Svozil
(Vienna University of Technology)

Index of Refraction in Exotic Vacua
2010-06-02
Семінар з питань фізики високих енергій
Семінар з питань фізики високих енергій
відбудеться в середу 2 червня 2010 р. о 1500 в к. 221

Олег Купраш
(КДУ ім. Тараса Шевченка)

Одинарна та подвійна дифракційна дисоціація на CDF (Tevatron)

Денис Лонткiвський, Інна Макаренко
(КДУ ім. Тараса Шевченка)

Відбірка даних для аналізу дифракційних подій типу gap-X-gap в експериментах CDF (Tevatron)
2010-06-03
Семінар відділу фізики високих густин енергії
Семінар відділу фізики високих густин енергії
відбудеться у четвер 3 червня 2010 р. об 1100 в к. 221

С.В. Машкевич

Ефект Ааронова-Бома з двома магнітними потоками
2010-06-08
Семінар відділу обчислювальних методів теоретичної фізики
Семінар відділу обчислювальних методів теоретичної фізики
відбудеться у вівторок 8 червня 2010 р. о 1200 в к. 3220

Євгеній Сергійович Крячко

Дослідження структурних і функціональних особливостей взаємодії молекул в різних зарядових станах методом функціоналу густини
(за матеріалами дисертації)
2010-06-09
Міжвіддільський семінар з квантової теорії поля
Міжвіддільський семінар з квантової теорії поля
відбудеться в середу 9 червня 2010 р. о 1230 в к. 322

А.А. Белавин
(Институт теоретической физики им. Л.Д.Ландау РАН)

Двумерная гравитация в трех лицах:
матричные модели, топологическая гравитация и лиувиллевская гравитация
2010-06-14
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
відбудеться у понеділок 14 червня 2010 р. о 1200 в к. 221

V.A. Miransky
(Department of Applied Mathematics, University of Western Ontario, London, Canada )

Dynamics behind the quark mass hierarchy and electroweak symmetry breaking

A new class of models describing the quark mass hierarchy is discussed. In this class, the dynamics primarily responsible for electroweak symmetry breaking (EWSB) leads to the mass spectrum of quarks with no (or weak) isospin violation. Moreover, the values of these masses are of the order of the observed masses of the down-type quarks. Then, strong (although subcritical) horizontal diagonal interactions for the t quark plus horizontal flavor-changing neutral interactions between different families lead to a realistic quark mass spectrum. In this scenario, composite Higgs bosons occur. Their properties are described in detail in a model with the dynamical EWSB providing by the fourth family fermions.

2010-06-14
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться у понеділок 14 червня 2010 р. об 1100 в к. 420

І.В. Безсуднов

До теорії 1/f шуму у випадково неоднорідних середовищах
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2010-06-15
Семінар відділу математичного моделювання
Семінар відділу математичного моделювання
відбудеться у вівторок 15 червня 2010 р. об 1100 в к. 448

В.Д. Кошманенко
(Інститут математики)

Математичні умови успішного кредиту
2010-06-15
Київський міський семінар
Київський міський семінар
"Наукова спадщина М.М. Боголюбова: сучасна теоретична і математична фізика"
Київський будинок вчених
Біла вітальня
м.Київ, вул.Володимирська, 45-а
вівторок, 15 червня 2010р. о 1600

Є.С. Мартинов
(Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)

Дисперсійні співвідношення у фізиці високих енергій.
Від доповіді М.М. Боголюбова в Сіетлі (1956) до Великого адронного колайдера.
2010-06-16
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
відбудеться в середу 16 червня 2010 р. о 1200 в к. 221

Ю.В. Штанов
(Інститут теоретичної фізики)

Проблеми квантової механіки та теорія хвилі-пілоту
2010-06-22
Наукові збори (доповідач: П.І. Фомін)
Наукові збори
вівторок 22 червня 2010 p. об 1100, конференційний зал інституту

П.І. Фомін
(Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)

Каузальна квантово-хвильова механіка: потенціал і динамічне рівняння редукції хвильового пакету
2010-06-24
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться у четвер 24 червня 2010 р. о 1200 в к. 322

А.О. Слободенюк

Густина станів двовимірних електронних систем в потенціалі Ааронова-Бома
2010-06-24
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 24 червня 2010 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Представлення Є.С. Крячком дисертації на тему: "Структурні і функціональні особливості взаємодії молекул в різних зарядових станах: метод функціоналу густини" на здобуття вченого ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02 теоретична фізика
 2. Підсумки проведення чергової атестації наукових працівників інституту
 3. Обрання почесних докторів інституту
 4. Різне

Вчений секретар

2010-06-30
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу 30 червня 2010 р. о 1000 в к. 221

Олександр В'язло, Ольга Гогота, Олег Купраш
(КНУ імені Тараса Шевченка)

Дифракційна дисоціація на малі маси М_х на LHC
2010-07-14
Семінар з фізики високих енергій
Семінар з фізики високих енергій
відбудеться в середу 14 липня 2010 р. о 1500 в к. 221

М.І. Горенштейн

Струмені в Au+Au зіткненнях при енергіях RHIC
2010-09-07
Семінар відділу математичного моделювання
Семінар відділу математичного моделювання
відбудеться у вівторок 7 вересня 2010 р. об 1100 в к. 448

М.С. Гончар

Теорема про капіталізацію банків
2010-09-22
Семінар відділів квантової електроніки та квантової теорії молекул та кристалів
Семінар відділів квантової електроніки та квантової теорії молекул та кристалів
відбудеться в середу 22 вересня 2010 р. о 1430 в к. 322
 1. С.Н. Волков "Конформаційна механіка ДНК"
 2. С.М. Перепелиця, С.Н. Волков "Низькочастотні спектри комбінаційного розсіяння ДНК з протиіонами"
2010-09-22
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у середу 22 вересня 2010 р. о 1500 в к. 448

О.М. Гаврилик, Ю. Міщенко

Квазібозони і q-ферміони
2010-09-23
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 23 вересня 2010 р. об 1130 в к. 322

В. Усенко

Роль некласичності в захищеній квантовій комунікації з неперервними змінними
2010-09-29
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у середу 29 вересня 2010 р. о 1500 в к. 448

А. Козак

Класична і квантова інтегровність в N=4 cуперсиметричній теорії Янга-Мілса та дуальній до неї струні в просторі AdS5 x S5
2010-09-30
Засідання спецради -- захист докторської дисертації Анчишкін Дмитро Владленович

Оголошення
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.191.01
для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 30 вересня 2010 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Захист докторської дисертації
  Анчишкін Дмитро Владленович
   
  "Квантові флуктуації та кореляції в обмежених адронних системах"

  Офіційні опоненти:
   
  доктор фіз.-мат. наук, академік НАН України, професор
  Шульга Микола Федорович
  Інститут теоретичної фізики ім. О.І. Ахієзера Національного наукового центру
  "Харківський фізико-технічний інститут", м. Харків, директор 

  доктор фіз.-мат. наук, професор
  Скалозуб Володимир Васильович
  Дніпропетровський національний університет, м. Дніпропетровськ,
  заідувач кафедри квантової макрофізики 

  доктор фіз.-мат. наук, професор
  Сименог Іван Васильович
  Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, м.Київ,
  завідувач відділу прикладних проблем теоретичної фізики 
 2. Попередній розгляд і прийняття дисертацій до захисту
Вчений секретар спецради
2010-10-04
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться в понеділок 4 жовтня 2010 р. об 1100 в к. 322

О.О. Приходько
(КНУ ім. Т.Шевченка)

Двовимірні когерентні структури у нелінійних середовищах
2010-10-07
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться у четвер 7 жовтня 2010 р. о 1500 в к. 322

В. Усенко

Роль некласичності в захищеній квантовій комунікації з неперервними змінними
(продовження)
2010-10-11
Семінар відділу квантової електроніки
Семінар відділу квантової електроніки
відбудеться в понеділок 11 жовтня 2010 р. об 1100 в к. 322

О.О. Вахненко

Теорія лінійних та нелінійних хвиль в низьковимірних структурах зі складною геометрією.
Частина 1: Інтегровна нелінійна модель на пласкій фермоподібній ґратці.

(за матеріалами докторської дисертації)
2010-10-12
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
Семінар відділу математичних методів в теоретичній фізиці
відбудеться у вівторок 12 жовтня 2010 р. о 1530 в к. 448

С. Кутній

Неоднорідні вакуумні стани в моделі Намбу - Йона-Лазініо
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2010-10-18
4-ий Міжнародний Симпозіум

Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України 

4-ий Міжнародний Симпозіум «Фізика високих енергій, космологія і гравітація», присвячений 100-річчю від
дня народження видатного фізика-теоретика і математика Олексія Зінов'євича Петрова (1910-1972)
18 - 23 жовтня 2010р., конференційний зал, відкриття о 1400  
В рамках симпозіуму також пройдуть колоквіуми, присвячені: Геннадію Івановичу Кузнєцову (1940-1990) , 
Юрію Федоровичу Смірнову (1935-2008) та австрійським фізикам-теоретикам
В. Кумеру (Wolfgang KUMMER) (1935-2007) і Ю. Весу (Julius WESS) (1934-2006).

Програма симпозіуму розміщена на сайті: http://quark.itp.tuwien.ac.at/~diefaust/Conference/index.html  

2010-10-21
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 21 жовтня 2010 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Затвердження звіту про виконання 3 етапу НТР "Розробка та застосування методу квантового розділення змінних для обчислення параметру порядку в скінчених квантових спінових ланцюжках з інтегрованими граничними умовами" за договором № Ф28/446-2009 від 6 липня 2009 р. між Міністерством освіти і науки України та Інститутом теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України. Науковий керівник НТР директор інституту, академік А.Г. Загородній
  (доповідач: с.н.с., канд. фіз.-мат. наук В.М. Шадура)
 2. Затвердження звіту про виконання 3 етапу НТР "Деформовані квантові осцилятори в системах квантових полів і частинок та в задачах лазерної фізики" за договором № Ф29/361-2009 між Міністерством освіти і науки України та Інститутом теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України. (Науковий керівник НТР завідувач відділу, доктор фіз.-мат. наук О.М.Гаврилик)
 3. Затвердження звіту про виконання 3 етапу НТР "Розробка статистичної моделі рівняння стану кварк-глюонної матерії, яке поширюється на область фазового переходу першого роду і критичну точку квантової хромодинаміки, для впровадження у гідродинамічну модель еволюції матерії у ядро-ядерних зіткненнях" за договором № Ф28/335-2009 від 15 травня 2009 р. між Міністерством освіти і науки України та Інститутом теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України. (Науковий керівник НТР пров. н.с., доктор фіз.-мат. наук Ю.М. Синюков)
 4. Висунення проекту Я.О. Золотарюка "Динаміка нелінійних когерентних збуджень під впливом зовнішніх періодичних полів" на конкурс до Державного фонду фундаментальних досліджень України на здобуття гранту Президента України докторам наук
 5. Про підтримку робіт, висунутих на здобуття премій імені видатних вчених НАН України
 6. Затвердження звітів стипендіатів Президента України та НАН України для молодих вчених та висунення нових стипендіатів НАН України для молодих вчених
 7. Різне

Вчений секретар

2010-10-27
Наукові збори (доповідач: Є.С. Крячко)
Наукові збори
середа 27 жовтня 2010 p. об 1100 в ауд. 322

Є.С. Крячко

Деякі особливості багатоелектронного енергетичного функціоналу густини

Нобелівську премію з хімії 1998 року було присуджено В.Кону та Дж.Поплу за "розробку обчислювальних методів квантової хімії". По суті – за теорію функціоналу густини (ТФГ, Density Functional Theory – DFT), підґрунтям якої стала теорема Хохенберга – Кона та метод самоузгодженого поля Кона – Шема. Ідея ТФГ – представити повну енергію багатоелектронної системи як фунціонал її електронної густини ρ(r) – виходить до теорії Томаса – Фермі, робіт фізиків Вайцзеккера, Гомбаша, Теллера, Швінгера, Марча, Кіржниця та багатьох, багатьох інших.
Успіх ТФГ в теорії багатоелектронних систем ґрунтується перш за все на "редукуванні" багаточастинкової проблеми до одночастинкової з ітеративним розв'язком відповідних диференційних рівнянь для одночастинкових хвильових функцій (молекулярних орбіталей), що забезпечує ефективний і практично застосовний обчислювальний підхід.
Теорема Хохенберга – Кона встановлює взаємно-однозначну відповідність між хвильовою функцією системи та її одноелектронною густиною для основного стану. Нами запропоновано підхід, що ґрунтується на концепції локально-масштабного перетворення, яке узагальнює теорему Хохенберга – Кона і дозволяє відтворити таку відповідність на всьому просторі багатоелектронних пробних хвильових функцій. Цей підхід охоплює не тільки ТФГ для основного стану, але й збуджені стани, спінову поляризацію, неадіабатичність, тощо. Даний підхід також дозволяє запропонувати оригінальну інтерпретацію методу самоузгодженого поля Кона – Шема.

2010-11-01
Український Національний Грід – 2010
Український Національний Грід – 2010

Координаційний комітет Державної цільової науково-технічної програми впровадження і застосування грід-технологій на 2009 – 2013 роки проводить 1 – 2 листопада 2010 року робочу нараду «Український Національний Грід – 2010».

Засідання робочої наради відбудуться в Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України.

Початок реєстрації о 9.00, початок засіданнь о 9.30.

Програма робочої наради

2010-11-03
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
відбудеться в середу 3 листопада 2010 р. о 1500 в к. 221

О.Б. Заславський
(Харківський національний університет)

Прискорення частинок чорними дiрами
2010-11-03
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
відбудеться в середу 3 листопада 2010 р. о 1430 в к. 423

Е.Г. Петров, В.І. Тесленко

Кінетика квазі-ізоенергетичних перехідних процесів у біологічних макромолекулах
2010-11-05
Семінар відділу прикладних проблем теоретичної фізики
Семінар відділу прикладних проблем теоретичної фізики
відбудеться у п'ятницю 5 листопада 2010 р. об 1100 в к. 322

В.В. Михнюк

Умови стабільності двовимірних квантових систем трьох заряджених частинок
2010-11-10
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
відбудеться в середу 10 листопада 2010 р. об 1100 в к. 423

О.Л. Капітанчук

Концентрація інжектованих зарядів у двовимірних шарах органічної активної основи польового транзистора
2010-11-11
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 11 листопада 2010 р. об 1130 в к. 322

О.К. Відибіда, К.Г. Кравчук

Вихідний потік зв'язуючого нейрону з гальмівним затриманим зворотнім зв'язком
2010-11-16
Київський міський семінар
Київський міський семінар
"Наукова спадщина М.М. Боголюбова: сучасна теоретична і математична фізика"
Київський будинок вчених
Біла вітальня
м.Київ, вул.Володимирська, 45-а
вівторок, 16 листопада 2010р. о 1600

С.Г. Шарапов
(Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України)

Графен – "гра" в КЕД у двох вимірах
2010-11-17
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
відбудеться в середу 17 листопада 2010 р. об 1100 в к. 322

Е.Г. Петров, Є.В. Шевченко

Формування комбінованого суперобмінного та стрибкового струму через молекулярний провід за присутності електричного поля затвора
2010-11-18
Семінар відділу синергетики
Семінар відділу синергетики
відбудеться в четвер 18 листопада 2010 р. о 1300 в к. 322

А.О. Снарський, І.В. Безсуднов

Модель клітинних автоматів з бонусом. Новий підхід до парадоксу Фермі
2010-11-24
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
відбудеться в середу 24 листопада 2010 р. о 1400 в к. 322

С.Я. Горощенко

Про лінійне упорядкування електронних структур у квазіодновимірних кластерних та протяжних системах
2010-11-26
Семінар відділу прикладних проблем теоретичної фізики
Семінар відділу прикладних проблем теоретичної фізики
відбудеться у п'ятницю 26 листопада 2010 р. об 1100 в к. 322

Б.Є. Гринюк, І.В. Сименог

Особливості структури кластерних ядер 10Be та 10C
2010-12-03
Семінар відділу прикладних проблем теоретичної фізики
Семінар відділу прикладних проблем теоретичної фізики
відбудеться у п'ятницю 3 грудня 2010 р. об 1100 в к. 322

Д.В. П'ятницький

Структурні особливості малонуклонних ядер і варіаційні розрахунки з високою точністю
(за матеріалами кандидатської дисертації)
2010-12-06
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
Семінар відділу нелінійної фізики конденсованого стану
відбудеться у понеділок 6 грудня 2010 р. об 1100 в к. 322

М.Ю. Ковалевський
(МНЦ «ХФТІ», Харків)

SU(3) симетрія і нелінійна макроскопічна динаміка магнетиків зі спином s=1
2010-12-06
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
Семінар відділу астрофізики і елементарних частинок
відбудеться у понеділок 6 грудня 2010 р. о 1500 в к. 221

О.Б. Заславський
(Харківський національний університет)

Чорні діри в рівновазі з речовиною
2010-12-09
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 9 грудня 2010 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи «Дослідження структури і динаміки фізичного вакуума та частинкових і колективних збуджень в фізиці високих енергій, квантових макросистемах, космології і астрофізиці». Керівники теми: П.І. Фомін, В.П. Гусинін
  (доповідач В.П. Гусинін)
 2. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи «Керована динаміка збуджень в молекулярних та нано- системах зі складною геометричною структурою»
  (доповідач: керівник теми Ю.Б. Гайдідей)
 3. Про діяльність Науково-освітнього центру при Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
 4. Затвердження тем кандидатських дисертацій аспірантам першого року навчання
 5. Різне

Вчений секретар

2010-12-13
БОГОЛЮБОВСЬКІ ЧИТАННЯ
БОГОЛЮБОВСЬКІ ЧИТАННЯ
присвячені 45-річчю Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
13-15 грудня 2010р.

Програма program-bg10.pdf    (updated 10/12/2010)

2010-12-21
Київський міський семінар (В.Г. Самойленко)
Київський міський семінар
"Наукова спадщина М.М. Боголюбова: сучасна теоретична і математична фізика"
Київський будинок вчених
Біла вітальня
м.Київ, вул.Володимирська, 45-а
вівторок, 21 грудня 2010р. о 1600

В.Г. Самойленко
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Асимптотичні солітоноподібні розв'язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега-де Фріза
2010-12-22
Конференція молодих вчених
Конференція молодих вчених
Сучасні проблеми теоретичної фізики
відбудеться 22-24 грудня 2010 р. в к. 322

Сайт конференції: http://confyoung.bitp.kiev.ua/

2010-12-24
Міжвіддільський семінар з квантової теорії поля
Міжвіддільський семінар з квантової теорії поля
відбудеться у п'ятницю 24 грудня 2010 р. о 1230 в к. 221

Олег Лісовий
(Університет м.Тур, Франція)

Форм-фактори в моделі Ізінга та еліптичні детермінанти
2010-12-27
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
Семінар відділу квантової теорії молекул та кристалів
відбудеться в понеділок 27 грудня 2010 р. об 1100 в к. 322

В.В. Черепанов
(Інститут фізики НАН України)

Дослідження надтонких органічних плівок методами зондової мікроскопії
(за матеріалами дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук)
2010-12-28
Засідання спецради -- Переатестація

Оголошення
Засідання спеціалізованої вченої ради Д26.191.01 для захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук
в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України відбудеться
відбудеться 28 грудня 2010 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Переатестація

  Карпенко Юрій Олександрович
  "Розвиток гідродинамічного та гідрокінетичного підходів для ультра-релятивістських ядро-ядерних зіткнень"

  Наукові керівники:
  доктор фіз.-мат. наук Синюков Юрій Михайлович,
  (Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова)
  професор Клаус Вернер,
  (Університет м. Нант (Франція), Лабораторія субатомної фізики та супутніх технологій (SUBATECH) )

  Комісія спец. ради:
  доктор фіз.-мат. наук, професор Зінов'єв Генадій Михайлович,
  (Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова)
  доктор фіз.-мат. наук, професор Вільчинський Станіслав Йосипович,
  (КНУ ім. Т. Г. Шевченка, фізичний факультет)
  доктор фіз.-мат. наук, професор Гусинін Валерій Павлович,
  (Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова)
 2. Попередній розгляд та прийняття дисертацій до захисту
 3. Різне
Вчений секретар спецради
2010-12-30
Засідання Вченої ради
Засідання Вченої ради
Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України
відбудеться у четвер 30 грудня 2010 року об 1100 в к. 322

Порядок денний:

 1. Затвердження річного звіту про діяльність Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України за 2010 рік
  (доповідач: вчений секретар інституту, канд. фіз.-мат. наук В.М. Хряпа)
 2. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Електронний транспорт через поодинокі молекули"
  (доповідач: керівник теми член-кореспондент НАН України Е.Г. Петров)
 3. Затвердження проміжного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Формування нелінійних структур і розповсюдження хвиль в запорошеній плазмі" (перший рік виконання проекту) за договором №1Р-2010 від 8 червня 2010 р. відповідно до конкурсу спільних наукових проектів НАН України – Російського фонду фундаментальних досліджень
  (доповідач: керівник теми - академік НАН України А.Г. Загородній)
 4. Затвердження заключного звіту про виконання проекту ДФФД-РФФІ № Ф28.2/083 "Застосування методів теорії струн та теорії поля у вивченні нелінійних явищ в низьковимірних системах". Керівник теми: академік НАН України А.Г. Загородній
  (доповідач В.М. Шадура)
 5. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Розробка теоретичної моделі розрахунку тиску, при якому метан може знаходитись в інтеркаляційному стані у викопному вугіллі, і його кількості"
  (доповідач: керівник теми В.М. Хряпа)
 6. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Розробка та впровадження в Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України програмного забезпечення обліку, аналізу та контролю основних параметрів діяльності інституту" (доповідач: керівник теми В.М.Хряпа).
 7. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Розвиток базового координаційного грід-центра національного рівня в Інституті теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова" (Державна цільова науково-технічна програма впровадження і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки)
  (доповідач: керівник теми Г.М. Зінов'єв)
 8. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Обробка, збереження і аналіз експериментальних даних експерименту ALICE в ЦЕРНі на Tier-2-кластері в ІТФ ім. М.М. Боголюбова НАН України" (Державна цільова науково-технічна програма впровадження і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки)
  (доповідач: керівник теми Є.С. Мартинов)
 9. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Створення ресурсного центру обміну даними та підвищення пропускної здатності каналів з метою забезпечення вимог національної грід-інфраструктури" (Державна цільова науково-технічна програма впровадження і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки)
  (доповідач: керівник теми М.І. Глушко)
 10. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Створення та розвиток грід-віртуальної організації virgo_ua з космології та астрофізики" (Державна цільова науково-технічна програма впровадження і застосування грід-технологій на 2009-2013 роки)
  (доповідач: керівник теми Ю.В. Штанов)
 11. Затвердження заключного звіту про виконання науково-дослідної роботи "Вдосконалення і розвиток грід-кластеру в ІТФ ім. М.М. Боголюбова як елементу інформаційної підтримки досліджень з фізики високих енергій" (Програма інформатизації НАН України)
  (доповідач: керівник теми К.А. Бугаєв)
 12. Різне

Вчений секретар