Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова
Національної академії наук України

Робочі програми навчальних дисциплін
ОК 1. Іноземна мова
ОК 2. Семінар зі спеціальності «Проблеми теоретичної фізики» 1
ОК 3. Семінар зі спеціальності «Проблеми теоретичної фізики» 2
ОК 4. Семінар з наукових досліджень 1
ОК 5. Семінар з наукових досліджень 2
ОК 6. Філософія науки та культури
ВК 1. Семінар зі спеціальності «Проблеми теоретичної фізики» 3
ВК 2. Семінар зі спеціальності «Проблеми теоретичної фізики» 4
ВК 3. Електронні системи у магнiтному полi
ВК 4. Теорія конденсованого стану 1
ВК 5. Теорія конденсованого стану 2
ВК 6. Методи молекулярної динаміки в біофізиці 1
ВК 7. Методи молекулярної динаміки в біофізиці 7
ВК 8. Біофізика макромолекул
ВК 9. Додаткові глави калібрувальних теорій поля 1
ВК 10. Додаткові глави калібрувальних теорій поля 2
ВК 11. Електрослабкі взаємодії
ВК 12. Вступ до фізики графену
ВК 13. Конформна теорія поля та її застосування у фізиці конденсованих середовищ
ВК 14. Розширення стандартної моделі
ВК 15. Нерівноважна статистична механіка
ВК 16. Солітони у фізиці тврдого тіла
ВК 17. Непертурбативна динаміка калібрувальних взаємодій